Kresten Svenningsen og Jens Jensens aner

Mine bedsteforældre og deres aner

Ib Svenningsens slægt

Mine bedsteforældre og deres aner aner

  4.  Kristen Svenningsen #267, født 10. maj 1879 i Solbjerg (Mors), død 19. september 1962 i Århus.

    

     Hvad enten det var Marens dygtighed til at kokkerere på Århus Amtssygehus,  eller det var hendes ynde,  der var årsag til at Kristen faldt for Maren,  vides ikke helt bestemt,  men fakta blev,  at de i 1908 enedes om at stifte familie sammen.

     Kristen blev uddannet skibstømrer i Skive i 1894 og arbejdede som forbundter i Struer.  Han aftjente herefter sin værnepligt i Odense i 1900 og blev i 1905 ansat ved Århus Havnevæsen ,  hvilket indbragte nok til at forsørge familien,  først i Heibergsgade 21,  hvor Svend Tage Vilfred blev født d. 28. februar  1909.

      Herefter flyttede de til "Haraldshus" i Haraldsgade nr. 10 Kongsvang.

     Det var et ægte klunketidshjem,  med en bestemt og myndig far,  man skulle udvise den største respekt for.  Han alene vide.  Maren skulle passe hjem og børn,  og sørge for at maden stod på bordet til tiden,  ofte tilberedt vildt,  som far nedlagde på sine mange markvandringer med geværet i hånd.

     Ved sin fødsel i 1879 fik Kristen efternavnet Jensen efter faderens fornavn. Først d. 15. januar 1908 fik børnene faderens efternavn Svenningsen.

     Omkring 1920 kom Kristen i sognerådet i Viby.  Ligeledes blev han formand for havnevæsenet fra 1924 til 1946.  Han havde således tilsynet med opførelsen af "ydre mole".

     Omkring 1930 flyttede de til Skovangsvej nr. 221,  en nyopført andelsbolig med tilhørende have og frugttræer,  et feriested for os børn fra brunkullene,  et feriested med sporgvognslarm,  ismejeri,  rullekone  og skraldemænd.

     Deres alderdom tilbragte de i 2 lejligheder på Skovangsvej,  i hvilke vi blev beværtet med snegle,  spandauer samt øllebrød med eksportfløde.

     Deres urner blev nedsat på Vestre Kirkegård.

     Den 4. juli 1944 var Kristen meget heldig,  idet hans kontor blev totalt ødelagt,  da et ammunitionsskib eksploderede i havnebassinet lige nedenfor hans kontor.  Han var tilfældigvis et andet sted i byen,  og måtte skyndsomt ned til,  hvor de arbejdede uafbrudt i 2 døgn med oprydningsarbejdet.  Hans beskrivelse af situationen var meget barsk,  idet mindst 12 danske civilpersoner  omkom  og flere hundrede blev såret ved katastrofen. Hvor mange tyskere der omkom vides ikke. Da man mange år efter anlagde containerhavnen, fandtes skeletdele i havnebasinnet fra katastrofen.

    

     Han blev gift med Maren Mikkelsen #268, gift 10. maj 1908 i Århus.

 

                             Børn:

 

       2.             i      Svend Tage Wilfred Svenningsen #41, født 28. februar 1909 i Kongsvang - Viby, døbt i Sct. Paulskirken, død 1. juni 1986 i Ålbæk plejehjem.  Han blev gift med Karen Johanne Jensen #42, gift 12. oktober 1935 i Århus rådhus.

 

                      ii    Jul Wagner Svenningsen #269, født 8. september 1911 i Kongsvang Viby.

                            

                              JuL Wagner Svenningsen, overmekaniker, født d. 8. september 1911 i Viby, gift første gang d. 31. oktober 1936 i Arhus med Astrid ELvira Hermann, født d. 1. juLi 1913 i Ringkøbing, død d. 19. marts 1960 på Arhus kommune­hospital, datter af snedker Andreas Peter Hermann og hustru Anna Jørgine NieLsen; gift anden gang d. 26. deaember 1961 i Arhus med Erna Johanne Jensen, født d. 27. oktober 1932 på FødseLsanstalten i JyLLand, Arhus, datter af maskinsnedker Charles Martin Jensen og hustru Petra Jensine Jensen.

                             Bosat: Skovvangsvej 221, Arhus N.

                             J.W.S. gik i skoLe i Viby, udlærtes 1931 som elektriker ved Bruun & Søren­sen A/S, ingeniørfirma, i Arhus, arbejdede derefter i 10 år som sådan ved Eifa A/S, instaLLationsforretning, ligeledes Arhus~ og har siden været an­sat ved Post- og telegrafvæsenet, nu som overmekaniker.

                             A.E.H. gik i Finsensgades skole i Arhus, bLev derpå koLonialuddannet samme sted og var beskæftiget i brugsforeningen Vigenshus, Arhus, indtiL sit gif­termåL.

                             E.J.J. gik ligeledes i Finsensgades skoLe i Arhus og var derefter tiL gif­termålet ansat på kontoret hos sagfører HoLger E. Nielsen.

                             Gert Iver Svenningsen, klejnsmed, født d. 15. maj 1940 i Arhus, gift d. 20. oktober 1962 i Arhus med Aase Rasmussen, født d. 27. juni 1939 i Arhus, datter af maskinarbejder Harry Rasmussen og hustru Meta Rasmus-

                             sen.

                             Bosat: Skovvangsvej 195, Arhus N.

                             Tina Svenningsen, født d. 1. maj 1963 i Arhus.

                             Mads Svenningsen, født d. 28. maj 1969 i Arhus.

                             Palle Ivan Svenningsen, maskinarbejder, født d. 18. august 1946 i Arhus, gift d. 22. oktober 1966 i Arhus med Yrsa Simonsen, født d. 30. deaember 1946 i Arhus, datter af jord- og betonarbejder Jørgen SigvaLd Simonsen og hustru Ane Johanne Kruse.

                             Bosat: Sigridsvej 11, Brabrand.

                             P.I.S. bestod 1962 mellemskoleeksamen fra Skovvangsskolen i Arhus, blev uddannet som maskinarbejder ved Frichs A/S i Arhus og har siden virket som sådan samme sted~ kun afbrudt af militærtjeneste 1967-1968 på Lan­gelandsgades kaserne, LigeLedes Arhus.

                             Y.S. gik på Læssøesgades skole i Arhus og stod i lære som ekspeditriae inden for manufakturbranohen samme sted.

                             Jesper Svenningsen, født d. 7. april 1967 i Arhus.

                             Claus Svenningsen, født d. 19. november 1969 i Arhus.

                             3. Ole per Svenningsen, tømrer, født d. 15. oktober 1951 i Århus

                             Bosat: Teglværksgade 13, Århus C

                             4. Helle Svennignsen, født d. 21. august 1964 i Århus.

                            

                             Han blev gift med (1) Astrid Elvira Hermann #1961, gift 31. oktober 1936 i Århus, født 1. juli 1913 i Ringkøbing, død 19. marts 1960 i Århus kommunehospital.  Han blev gift med (2) Erna Johanne Jensen #1962, gift 26. december 1961 i Århus, født 27. oktober 1932 i Århus.

 

                      iii   Anny Johanne Jenny Sørine Svenningsen #270, født 28. november 1912 i Kongsvang - Viby J.

                            

                             Anny Johanne Jenny Sørine Svenningsen, født d. 28. november 1912 i Viby, gift d. 26. oktober 1935 i Arhus med Richoff Jens August Mariager Jensen, elektriker, født d. 9. februar 1911 i Arhus, død d. 11. februar 1970 i Herlev~ søn af insrektør Jens Rasmussen Jensen og hustru Maren Nielsen. Bosat: Borgerdiget 95 B Herlev.

                             A.J.J.S.S. gik i Finsensgades skole i Arhus, havde rlads ved husgerning forskellige steder og virkede 1932-1935 som kokkerige rå statshosritalet i Risskov.

                             R.J.A.M.J. gik i skole i Arhus, blev uddannet som elektriker samme sted, virkede i 25 år som sådan ved Eifa A/S, ingeniørfirma, ligeledes Arhus, flyttede derefter til København og var næstformand for elektrikerforbundet til sin død.

                             Jørgen Richoff Jensen, elektriker, født d. 13. arril 1937 i Arhus, gift d. 11. arril 1959 i Arhus med Anne Marie Biermann, kontorassistent, født d. 13. august 1938 i Skærbæk, datter af bødkermester Bernhard Biermann og hustru Christine Johanne Groth.

                             Bosat: Højbjergvej 60, Herlev.

                             J.R.J. gik i Finsensgades skole i Arhus, arbejdede derefter 2 år ved forskelligt, udlærtes 1957 som elektriker i Arhus, aftjente derpå sin værnerligt i Varde, hjemsendtes 1959, og har siden virket ved faget hos installatørfirmaet c.o. Olver i København.

                             A.M.B. bestod 1954 mellemskoleeksamen fra Læssøesgades skole i Arhus, udlærtes 1958 som boghandlermedhjælrer ved F. Rybner retersens boghandel samme sted, virkede 1958-1959 som kontorassistent ved Arhus vognmandsfor­ening, var 1959-1961 ansat ved faget hos Frede Tvergaard A/S i København og er nu atter efter 9 år som hjemmegående husmor beskæftiget som kontor­assistent hos LarS Arnbak & Co. A/S i Herlev.

                             a. Helle Richoff Jensen, født d. 4. juli 1959 i Arhus, død d. 6. juli

                             samme år.

                             b. Connie Richoff Jensen, født d. 18. sertember 1961 i København. a. Margit Richoff Jensen, født d. 5. juni 1964 i København. Poul Richoff Jensen, elektriker,født d. 1. november 1942 i Arhus, gift med Pia Høgh.

                             Bosat: Kildevældsgade 60, København ø.

                             Inge Richoff Jensen, født d. 29. januar 1946 i Arhus, gift med Bent Syl­vest Jensen, repræsentant.

                             Bosat: Højbjergvej 86, Herlev.

                            

                             Hun blev gift med Richoff Jens August Mariager Jensen #1963, gift 26. oktober 1935 i Århus, født 9. februar 1911 i Århus.

 

                      iv    Svend Egon Walter Svenningsen #271, født 14. april 1913 i Kongsvang - Viby J.

                            

                             Onkel Egon og Faster Edith boede på Rigsvangsalle´i Århus. Han havde et brolæggerfirma, hvor far en overgang (1953-54) var ansat, idet hans sår efter en alvorlig leveroperation blev klemt sammen, når han sad på en brolæggerskammel. Han var ansat da man brolagde Danmarks Radio ved vandtårnet på Randersvej. Han var gift med Tante Edith, der kom fra Tilst. Den ældste af børnene hed Benny, næstældste Kjeld og yngste blev en datter Kirsten, der døde omkring de 20 år i forbindelse med et barnebarns fødsel. Barnebarnet voksede op hos onkel og tante.

                            

                             Han blev gift med Edith Svenningsen #2315.

 

                      v     Mary Krista Svenningsen #272, født 18. september 1921 i Kongsvang - Viby J.  Hun blev gift med Harry Valdemar Simonsen #1972, gift 6. april 1944 i Århus, født 6. juni 1907 i Ålborg.

                            

                             Mary Krista Svenningsen, født d. 18. september 1921 i Viby, gift d. 6. a­pril 1944 i Arhus med Harry Valdemar Simonsen, lærer, født d. 6. juni 1907 i Alborg~ sØn af smed Frits Christian Simonsen og hustru Emma Marie Kathri­ne Christensen.

                             Bosat: Guldbergsgade 125, København N.

                             M.K.S. gik i Finsensgades skole i Arhus, havde plads ved husgerning for­skellige steder og besøgte 1942-1943 arbejderhøjskolen i Esbjerg.

                             H.V.S. gik i Kjellerupgades skole i Alborg~ blev derefter uddannet som kon­ditor, virkede 1926-1928 som free lanae journalist og aftjente 1928-1929 sin værnepligt, var så i 4 år under uddannelse til højskolelærer på Askov udvidede folkehøjskole~ rejste en tid i udlandet og skrev artikler til forskellige blade~ virkede fra 1936 som lærer på Ask folkehøjskole,1938­ 1940 på Uldum højskole og fra 1942 ved arbejderhøjskolen i Esbjerg~ blev forstander samme sted og har siden 1954 været ansat som faglærer ved Hol­bergskolen i København.

                             Jon Simonsen, musiker, født d. 6. deaember 1944 i Hørsholm, gift med Inge Lisbeth Sørensen.

                             Bosat: Frederik VII's gade 32, København N.

                             Kim Uffe Simonsen, musiker og automekaniker, født d. 23. juni 1950 i København, gift med Hanne Liøholdt Petersen.

                             Bosat: Odins tværgade 1,København N.   .

 

                      vi    Grethe Åse Svenningsen #273, født 12. maj 1923 i Kongsvang - Viby.  Hun blev gift med Frands Erik Nielsen #1975, gift 10. april 1943 i Århus, født 22. april 1917 i Århus.

                            

                             Grete Aase Svenningsen, født d. 12. maj 1923 i Viby, gift d. 10. april 1943 i Å~hus med Frands Erik Nielsen, parkbetjent, født d. 22. april 1917 i År­hus, søn af kedelsmed Peder Christian Nielsen og hustru Birthe Jakobine Ni­koZajsen.

                             Bosat: Solhvervsvej 20, Århus N.

                             Roar Odgaard Nielsen, fotograf, født d. 21. februr 1944 i Århus, gift med Vivi Frederiksen.

                             Bosat: Finsensgade 54, Århus N.

                             Ove Odgård, navneændring 1970 fra Ove Odgård Nielsen, bygningskonstruk­tør, født d. 16. juni 1947 i Århus, gift d. 11. oktober 1969 i Århus med Jytte Christensen, sekretær, født d. 22. juni 1946 i Århus, datter af ar­bejdsmand Charles Herman Chhistensen og hustru Clara Petrea Jensen. Bosat: Ringkøbingvej 35, Århus C.

                             0.0. gik i Skovvangsskolen i Århus, stod 1 år i lære som kok på hotel Regina samme sted, uddannedes 1963-1967 som rørlægger, bestod 1968 tek­nisk forberedelseseksamen i Randers, blev 1971 bygningskonstruktør fra Århus teknikum og virker nu som sådan ved De kommunale værker, ligeledes i Århus.

                             J.C. bestod 1964 realeksamen fra Frydenlundsskolen i Århus, afsluttede 1966 sekretæruddannelse~ opholdt sig 1968 et halvt år i England som au pair pige og er nu ansat som sekretær ved søværnets operative kommando i Århus.

 

5.  Maren Mikkelsen #268, født 2. august 1884 i Lisbjerg, død 22. december 1960 i Århus - Skovvangsvej.

 

6.  Jens Jensen #46, født 16. januar 1883 i Ejstrup  - Harrild, død 19. april 1939, begravet i Ejstrup.

    

     Både Jens Jensen og Dorthea Hald havde begge påtaget sig at hjælpe de små i samfundet. De er begge uddannet plejere, for Jens´vedkommende på Dalstrup Plejehjem og Dortheas på Viborg Sindsygehospital. På Dalstrup åndsvageanstalt blev Jens alvorligt kvæstet, da en af patienterne gav Jens en alvorlig læsion oven i hovedet med en spade. Jens svævede mellem liv og død , med et grimt ar i hovedet til følge.

     I 1913 kom Jens til Livø, og senere , efter vielsen i 1914 i Søndre sogns kirke i Viborg, fulgte Dorthea med . Deres første bopæl blev "Skovhuset" på Livø, et i skoven afsides liggende hus beregnet til øens nattevægter, hvilket job Jens påtog sig i første omgang. Under en af sine nattevandringer blev han således overfaldet af 2 alumner fra øen. Resolut beordrede han den ene til at holde flagermuslygten, medens han uskadeliggjorde den anden. Derefter gik de til inspektøren for at underrette om det skete. Da turen kom til "lygteholderen", undskyldte han sig med ,at han intet havde gjort, da han jo kun havde holdt lygten.

     Da Karen skulle fødes, måtte Dorthea  rejse hjem til sine forældre i Øster Vandet ved Viborg for at føde , idet alle fødende skulle forlade øen, når tiden var inde Derfor blev hun døbt i Sjørslev kirke. Kaja blev født på stiftelsen i Århus, mens Karoline og Johannes blev født på øen, idet man ikke nåede at komme væk fra øen før fødslen var sket.

     Efter en kort periode blev Jens "Husfader" på pavillion 2, hvorfra Dorthea drev øens materialhandel. Jens var en munter herre,  som elskede selskabelighed, kortspil og en lille dram, hvilket deres sølvbryllup den 6. juli 1939 var det bedste bevis på. Herom følgende beretning:

     Kl. 23 om aftenen sejlede postbåden fra Løgstør med byens bager som skipper. Han havde fået til opgave at hente gæsterne hjem fra øens festligheder. Vel ankommen til Livø tog bageren imod Jens´gæstfrihed, der på dette tidspunkt ingen grænser kendte. Klokken 2 meddelte den noget beduggede bager, at dem der ville med til fastlandet, skulle gøre sig færdig, for nu skulle han hjem og bage.

     Velforsynet med diverse flasker lagde postbåden fra kajs. Efter nogen diskussion om sejlretningen, beordrede bageren folkene ned i kabyssen, så skulle han nok finde Løgstør. Om morgenen da bagerkonen gjorde sin entre i bageriet for at hjælpe sin mand, var der ikke nogen bager at se. Hun telefonerede derfor til Livø, hvor man meddelte deres afrejse kl. 2. Hurtigt blev der sendt udkigsposter ud til bakkerne ved Frederik d. 8. Kanal, hvorfra man kunne se til Livø, men der var intet at se. Politi og Flyvestation Ålborg blev kontaktet, men herfra ville man godt se tiden lidt an, inden en større eftersøgning blev iværksat. Kl. 11 om formiddagen dukkede postbåden imidlertid op syd om Livø Tap. Da begivenheden havde rygtes i hele Løgstør by, var et stort antal nysgerrige mødt op, for tage imod de eftersøgte. De måtte imidlertid slæbes i havn, idet båden løb tør for brændstof lige ud for havnen, men det betød intet for gæsterne, der stadig var i højt humør, ikke mindst på grund af traktementet som de fik med på hjemrejsen.

     Vel i land kunne de berette at de ved 5 tiden var blevet vækket af bageren, der kundgjorde, at nu var de ud for elværket i Løgstør. Fejlen var bare den, at her var der tale om hele 3 skorstene og det var 2 for mange. De var havnet ved molerværkerne på Mors, ud for hvilke de var løbet tør for brændstof, og måtte derfor have assistance, inden de kunne fortsætte deres færd. Men da folk ikke var stået op endnu, måtte de væbne sig med tålmodighed.

    

     Jens døde i sin bedste alder af svagt hjerte, måske på grund af de 3-4 omgange lungbetændelse han blev ramt af. Før penecilinens opdagelse var denne sygdom en alvorlig affære, enten klarede man krisen eller også døde man.

    

     Efter Jenses død flyttede Dorthea  til O. Feldborg ved Haderup, hvor mor og far boede (Tusbækvej nr.18 matr. 5).  Her købte hun et hus, hvor hendes mor fik et værelse på loftet. Som dreng var det et yndet feriemål, både mens vi boede i Feldborg og omegn, men også da vi var flyttet til Lisbjerg. Hver eneste skoleferie cyklede vi til bedstemor i Feldborg, en strækning på 110 km. Der var brosten og vejtræer fra Lisbjerg til Hagebro. Herfra til Feldborg var vejen grusbelagt ikke just den bedste cykelsti, hvorfor vi ofte valgte de udbredte stisystemer, der gik såvel gennem skov som over heder, smalle stier hvor vegationen blev holdt nede af de mange cykler.

     Det sidste år tilbragte Dorthea hos os i Lisbjerg, samt på et plejehjem i Risskov, hvor bedstemor døde af hjertestop.

    

     Han blev gift med Dorthea Johanne Hald #45, gift 6. juli 1914 i Viborg, Sdr. Sogns kirke.

 

                             Børn:

 

       3.             i      Karen Johanne Jensen #42, født 11. juli 1916 i Almind, død 9. oktober 1981 i Lihme.  Hun blev gift med Svend Tage Wilfred Svenningsen #41, gift 12. oktober 1935 i Århus rådhus.

 

                      ii    Kaja Jensen #684, født 8. juli 1920 i Ø. Vandet - Sjørslev.

 

                      iii   Marie Jensen #685, født 17. oktober 1924 i Ø.Vandet, døbt i Sjørslev.

 

                      iv    Karoline Jensen #686, født 25. marts 1927 i Ø.Vandet, døbt i Sjørslev.

 

                      v     Johannes Jensen #687, født 21. maj 1928 i Livø, død 12. maj 2010 i Bispebjerg hospital, begravet 20. maj 20010 i Vigerslev kirke, Valby (København).

 

                      vi    Svend Karlo Hald #1129, født 23. aug. 1910 i Elsborg.

 

7.  Dorthea Johanne Hald #45, født 1. juli 1888 i Sjørslev, død 9. januar 1957 i Vejlby, begravet i Ejstrup.

    

     Dorthea kom i huset hos dyrlæge Alfred Emil Joachim With i Tistrup. Her traf hun Manufakturhandler Nis Kristian Nielsens søn Rasmus Nielsen, der også var uddannet manufakturhandler og købmand. Bekendtskabet medførte en søn ved navn Svend Karlo Hald f. 23. august 1910 i Elsborg og døbt i Sjørslev kirke. Da Dorthea (22 år) åbenbart ikke var kvalificeret til at blive manufakturfrue, blev forholdet ikke til mere. i 1912 blev Rasmus Nielsen gift med Ingeborg Christine Sørensen i Tistrup kirke (opslag 170). Svends barne- og ungdomsår blev hjemme hos bedsteforældre Ane Karoline og Jørgen Hald sammen med en plejebror ved navn Christian Karlo (Bette Christian).

 

Oldeforældre

 

8.  Jens Svenningsen #274, født 22. januar 1845 i Erslev, død 30. marts 1934 i Lem sogn ved Skive.

    

     Jens har tilsyneladende arbejdet hjemme hos faderen til han bliver gift i 1872. Efter brylluppet flyttede de fra Tødsø yil Elsø, den 4. marts 1872 ( Erslev kirkebog side 97. Opslag 41 og Elsø kirkebog side 135. Opslag 80)Maler Svenning Christian Svenningsen - Lem, fortæller følgende:

     Jeg er født i Elsø på Mors d. 25.03.1873, hvor mine forældre havde en mindre gård tæt ved skole.. Min far er født i Erslev d. 22.01. 1845. Han havde en bror Kristian Svenningsen som fik fødegården. En søster til ham blev gift med gårdejer Jens Nielsen (Hangård) i Tøven. En anden søster Juliane blev gift med gårdmand Kristian Frødslev i Vodstrup ved Nykøbing. Min mor Johanne Kristensen Odgård, Øster Jølby havde en søster der blev gift med gårdmand Peter Boe i Ø. Jølby. Hendes bror Peder Odgård fik fødegården Odgård i Ø. Jølby.Den anden bror Jens Odgård fik Udmarken fra gården. Min mor blev opfødt hos en gammel syg kone, Karen Sandal i Erslev, da hendes forældre døde, da hun var barn. Karen Sandal var nabo til mine bedsteforældres gård, og dermed blev mine forældre bekjent med hende.

     Hjemme på gården i Erslev husker jeg vi havde en hund der hed Korant. Den holdt mor og vi 2 børn meget af, men far kunne ikke lide den. En morgen da vi stod op, havde far druknet hunden i vor nabos dam. Vi havde en anden nabo, en gammel enkekone der hed Ane Bundgård, der var jeg tit ovre når jeg havde fået nye klæder eller lignende. Min far havde fuldskæg den gang, og det ville jeg også have, hvilket Ane skulle hjælpe mig med.  Hun fik fat i en nål og nogle hestehår og ville begynde at lave huller så hun kunne plante dem, men så ville jeg ikke have skæg mere. Engang havde jeg fået et sæt nye klæder med lommer i, Dem ville jeg over og vise Ane.Mor, der altid var fuld af kunster, havde fået fat i en levende mus, og den fik jeg i lommen. Jeg skulle holde for lommen, til jeg kom over til Ane. Mens Ane beundrede mit fine tøj, fløj musen op af lommen til stor skræk for såvel mus som Ane.

     Vi boede tæt ved skolen og var ofte nede hos lærer Kr. Nielsen og frue som vi kaldte "mor og far", dem der hjemme kaldte vi "Mur og Får".

     Så flyttede mine forældre til Solbjerg, hvor jeg kom til at gå i skole hos lærer Lamus. Det eneste jeg husker, at jeg den første dag løb hjem i utide. Der var en gammel kone ved navn Ane Jern, hvor vi købteen griffel og en femøres kage. Vi boede nede ved kæret i en lille gård, med en aftægtskone der hed Magdalene. Vi havde også en tjenestepige ved navn Maren der kom fra Lødderup, hun rejste til Amerika sammen med nogle mormoner.

     I 1881 flyttede vi til Rødding i Salling, hvor vi fik en lille gård i Knud (matr. 25b). Jeg kom til at gå i skole hos Lærer Kr. Nielsen (Far).

     Min far var vist ingen god landmand, og min mor havde ikke særlig lyst til landbruget, men derimod til hækling og strikning, hvorfor de måtte sælge og købe en mindre ejendom i Mollerup i 1890 ( Matr.19g). 1894 solgte de denne og flyttede ind i et lille husmandssted som vi kaldte "I Æ Lakki" (Matr. 60a i Rødding). Der boede de så længe de kunne passe dem selv (1919), hvorefter de flyttede til Lem.

     .Jens og Johanne flyttede til Rødding, hvor de købte en ejndom matr. 25b år 1881. I 1890 købte de matr. 19 g, der ligger på Mollerupvej nr. 7. I 1894 købte de 60 a (billedet) , der blev deres hjem de næste 25 år, huset blev kaldt "Æ Lakki". De solgte ejendommen i 1919 og flyttede til Lem, hvor datteren Karen var gift med "sognekongen" Kristian Madsen, der boede på Brøndalvej i gården "Frisenborg" sønnen Svenning Christian Svenningsen - maler- boede.

     Folketælling 1921 opslag 59 er uden matrikelnr, altså bor de til leje.

    

     Han blev gift med Johanne Christensen Odgård #275, gift 2. april 1872 i Ø. Jølby.

 

                             Børn:

 

       4.             i      Kristen Svenningsen #267, født 10. maj 1879 i Solbjerg (Mors), død 19. september 1962 i Århus.  Han blev gift med Maren Mikkelsen #268, gift 10. maj 1908 i Århus.

 

                      ii    Svenning Christian Svenningsen #2159, født 25. marts 1873 i Elsø sogn, død 2. marts 1855 i Lem sogn, Rødding Herred.

                            

                             Svenning var malermester i Lem sogn og havde forretning i Vesterbrogade.("Maler Svenningsen!").

                            

                             Han blev gift med (1) Severine Sørensen #2213, gift 6. maj 1906 i Rønbjerg, født 28. december 1880 i Rønbjerg, død 4. juni 1936 i Lem.  Han blev gift med (2) Katrine Marie Jensen (Vittrup) #2162, gift 29. marts 1942 i Lem, født 6. oktober 1894 i Vridsted.

 

                      iii   Ane Kirstine Svenningsen #2163, født 2. maj 1874 i Elsø, død 13. juni 1925 i Århus.  Hun blev gift med Anders Carl Jensen #2167, gift 21. august 1906 i Herning, født 20. maj 1879 i Fredericia, død 5. marts 1946 i Århus.

 

                      iv    Ane Margrethe Svenningsen #2164, født 6. november 1876 i Elsø, død 26. april 1911 i Feldborg.  Hun blev gift med Jens Kristian Jensen Hangård #2165, gift 18. august 1901 i Århus, født 17. oktober 1868 i Erslev, død 14. oktober 1962 i Jebjerg.

                            

                             Jens Hangård var købmand og fiskehandler i Over Feldborg. Da Ane Margrethe dør gifter han sig med søsteren Amalie Svenningsen.

 

                      v     Amalie Svenningsen #2166, født 30. august 1881 i Knud, Rødding sogn, død 21. november 1971 i Jebjerg.  Hun blev gift med Jens Kristian Jensen Hangård #2165, gift 3. december 1911 i Over Feldborg, Haderup sogn, født 17. oktober 1868 i Erslev, død 14. oktober 1962 i Jebjerg.

                            

                             Jens Hangård var købmand og fiskehandler i Over Feldborg. Da Ane Margrethe dør gifter han sig med søsteren Amalie Svenningsen.

 

                      vi    Karen Svenningsen #2229, født 4. september 1884 i Knud, Rødding.  Hun blev gift med Kristian Madsen #2230, gift 10. november 1909 i Lem, født 5. maj 1884 i Ramsing, død 17. maj 1949 i Lem.

 

9.  Johanne Christensen Odgård #275, født 2. april 1850 i Øster Jølby, død 21. april 1924 i Lem , 7860 Spøttrup.

    

     Johanne var i huset hos Karen Sandal.

 

10.  Søren Mikkelsen #304, født 3. november 1845 i Egå, død 30. september 1922 i Lisbjerg.

      

       Efter sin konfirmation i 1860 kommer Søren i tjeneste hos Maren Krause i Egå indtil d. 1. november 1861 (Egå kirkebog side 34. Opslag 30). Herfra får han job i Århus som han bestrider i 2 år til d. 2. november 1863. (Egå kirkebog side 8. Opslag 9/17). I Skæring kommer han i arbejde hos M. Rasmussen. Senere kommer han i arbjede på Skæring Munkgård, hvor han lærte Ane Sørensen så godt at kende , at det resulterede i bryllup i Egå kirke.

       Ved  ægteskabets indgåelse i 1873 var forloverne  Søren Rasmussen og Jens Rasmussen, begge af Skjæring .1874 - 1877 er de indsidder i Skæring (Opslag 7, 11, 68). 1877 - 1884 blev de ansat som bestyrerpar af gården Sønderborg i Skjødstrup.

       Omkring 1884 bliver han skovfoged i Lisbjerg Skov. Som skovfoged fik de en mindre bolig samt en minimal indtægt.

       Her boede de til Anes død i 1912. Hun blev stedt til hvile på Lisbjerg kirkegård umiddelbart nord for kirkens midte.  Vel sent begyndte jeg at interessere mig for slægtsforskningen,  men fik dog at vide,  at Ane var meget dygtig til at lave mad,  hvilket forklarer bedstemors løbebane som økonoma ved Amtssygehuset i Århus.  Anes madglæde var stor,  hvorfor det ikke altid var alle frikadellerne,  der nåede hen til bordet.  I 10 år som enkemand og blind det meste af tiden, boede Søren hos datteren Christiane Marie Sjørup , gift med Søren Peter Nielsen Sjørup,  Møensgade  nr. 4 2. sal i Århus. Her udåndede han i 1922.

       Skiftet fandt sted d. 2. okt. 1922.

      

       Han blev gift med Ane Sørensen #305, gift 27. september 1873 i Egå.

 

                             Børn:

 

                      i      Søren Rasmus Møller Mikkelsen #2296, født 24. februar 1874 i Egå.

 

                      ii    Marius Mikkelsen #343, født 1876 i Skødstrup.

                            

                             Marius havde smedeværksted i Skejby. Matrikel 6 c.

 

                      iii   Marie Mikkelsen #2297, født 25. marts 1877 i Egå, død 28. marts 1877.

 

                      iv    Frederik Julius Christian Mikkelsen #344, født 4. marts 1878 i Skødstrup.

 

                      v     Laurits Mikkelsen #345, født 4. december 1879 i Skødstrup.

                            

                             Var bestyrer i Sønderborg.

 

                      vi    Andreas Ostenfeldt Mikkelsen #346, født 20. august 1881 i Skødstrup.

 

                      vii  Christiane Marie Mikkelsen #347, født 3. november 1882 i Skødstrup.

                            

                             Bliver gift med Søren Peter Nielsen, Sjørup (o. 3).

 

       5.             viii Maren Mikkelsen #268, født 2. august 1884 i Lisbjerg, død 22. december 1960 i Århus - Skovvangsvej.  Hun blev gift med Kristen Svenningsen #267, gift 10. maj 1908 i Århus.

 

                      ix    Niels Mikkelsen #348, født 16. oktober 1886 i Lisbjerg.

 

                      x     Johanne Marie Mikkelsen #349, født 9. december 1887 i Lisbjerg.  Hun blev gift med Peter Martin Andersen Kirkegård #2059, gift 28. maj 1908 i Lisbjerg, født 6. juni 1883 i Hvilsted mark, Mesing.

 

                      xi    Christian Frederik Mikkelsen #350, født 1. maj1892 i Lisbjerg.

 

11.  Ane Sørensen #305, født 3. juli 1849 i Skjødstrup - Hjelmager, død 26. oktober 1912 i Lisbjerg.

      

       Efter sin konfirmation i 1863 kom hun i tjeneste til 1. november i Elev (Afg. Skødstrup opslag 180) men føres ikke på tilgangslisten i Elev. Herfra kommer hun til Krajbjerg i Hornslet sogn indtil d. 5. november 1865, hvor hun får arbejde i Mejlby sogn (Mejlby kirkebog side 138 opslag 116/17. Hun må være meget glad for pladsen i Mejlby , idet hun først skiffter plads efter 7 år d. 5 dec. 1872 til Skæring Munkgård i Egå sogn (Mejlby kirkebog side 646 opslag 170/14 og Egå kirkebog opslag 21).

 

12.  Johannes Jensen #47, født 3. juli 1846 i Thyregod, død 8. januar 1930 i Ejstrup.

      

       På trods af det nære familieskab, må jeg indrømme at kendskabet til bedstefars forældre er meget ringe såvel hos oldebørn som børnebørn. Selv mor, der er født i 1915, kendte ikke sine bedsteforældre, selv om de var nabo til datteren Abelone (Lone), som mor var på ferie hos.

       Da bedstefar og bedstemor blev gift, havde bedstemor Svend, hvilket sikkert ikke faldt i god jord hos hans forældre. Måske er det årsagen til bruddet. På trods af det havde bedstemor deres portrætter i stor format hængende i sovekammeret over sengen.

       Da vi fik bil, besøgte vi Ejstrupholm kirkegård med Jens og Dortheas samt  Karen og Johannes ´grav omkring juletid. Samtidigt besøgte vi bedstefars søster Abelone (Lone og Thor).

       Ved ægteskabets indgåelse var forloverne Karens far Christian P. Christensen samt Peter Knudsen i Harrild.

       Indtil Jens´ fødsel i 1883 boede de i V. Harrild, måske hos svigerforældrene. I oktober 1885 er de forpagter af Brande Præstegård, hvorfor Brande kirke bliver deres foretrukne kirke. Da Karens mor dør i 1890, overtager de tilsyneladende Karens forældres husmandsbrug i Vester Harrild - Matr. Ikast Brande kommune- V. Harrild nr. 11n og 11t - Fasterholtvej nr. 45.

        I 1916 bor han nabo til Datteren Abelone og Thor Christensen i Ejstrup by, hvor han ernærer sig som arbejdsmand med en årlig indtægt på 400 kr., Hans formue var samme år 1000 kr.

      

       Han blev gift med Karen Christiansen #48, gift 2. november 1882 i Ejstrup.

 

                             Børn:

 

       6.             i      Jens Jensen #46, født 16. januar 1883 i Ejstrup  - Harrild, død 19. april 1939, begravet i Ejstrup.  Han blev gift med Dorthea Johanne Hald #45, gift 6. juli 1914 i Viborg, Sdr. Sogns kirke.

 

                      ii    Abelone (Lone) Jensen #49, født 25.oktober 1885.  Hun blev gift med Thor Christensen #1252, gift 2. april 1908 i Ejstrup, født 19. januar 1882 i Romslund.

                            

                             .Lone (Abelone) blev gift med Thor Christensen og boede tær ved Lones forældre i Ejstrup. Han var murer af profession, og var blandt andet initiativtager til oprettelse af en park i Ejstrup.Thor var sygekassekasser lige til han døde, og havde kontor i en lille indgangskarnap der førte ind til stuen. Dette var typisk for kommunale tillidsfolk helt op til omkring 1960 hvad enten man var kæmner, sognefoged eller sygekassemand. Lone og Tor var bød altid på et slag kort, når man kom på besøg. Så havde Lone mulighed for at få styret sin nysgerrighed. Besøget blev altid gjort når vi var i Ejstrup med kranse til Jul, sidste gang i et forrygende snevejr i 1961. Desværre glemte vi at snakke om hendes forældre, som mor aldrig havde lært ar kende.

 

                      iii   Madsine Marie Julie Jensen #51, født 25. juli 1894 i Brande.

                            

                             Julie boede sammen med onkel Sand i Sønderborg.

                            

                             Hun blev gift med Otto Peder Christian Jensen #1258, gift 4. september 1921 i Ejstrup, født 27. september 1873 i Ikast.

 

                      iv    Kristine Pederrikke Jensen #52, født 6. oktober 1890 i Brande.

 

                      v     Ane Mette Jensen #1257, født 14. marts 1888 i Brande.  Hun blev gift med (1) Anders Andersen #1256, gift 27. maj 1910 i Ejstrup, født 23. oktober 1882 i Hallundbæk.  Hun blev gift med (2) Anders Andersen #1980.

 

13.  Karen Christiansen #48, født 6. november 1855 i Gullestrup - Herning, død 3. september 1924 i Ejstrup.

      

      

                      .

 

14.  Jørgen (Christensen) Hald #63, født 26. marts 1861 i Almind, død 4. september 1936 i Ø. Vandet, begravet i Sjørslev.

      

       Da Ane Caroline og Jørgen blev gift,  boede Ane Caroline hjemme hos faderen. Tilsyneladende blev de indsidder hos Anes forældre, der i 1886 havde købt et lille husmandslod i Ø. Vandet, - Øster Vandetvej nr. 17 (matr. 5o+5p) . Efter august 1886 overtager Jørgen og Karoline husmandsstedet mod en aftægtskontrakt til Ane Karolines forældre. Jørgen ernærede sig som murer om sommeren og fiskehandler om vinteren.  Hertil kom indtægter, når han med sin violin spillede op til dans ved baller og andre festligheder. (En af hans violiner (Barnestørelse)  findes hos Birgit Larsen i Hedensted og er en Amati violin fra Cremona i Italien årgang 1684. Er den mon bragt hertil af Kartoffeltyskerne?)

       Foruden deres egne børn,  opfostredes Dortheas søn Svend Karlo Hald,  der var født uden for ægteskab, d.23.august 1910 (faderen: Købmand og manufakturhandler Rasmus Nielsen i Tistrup),  samt en plejesøn ved navn Kristian Kristensen f. 14. september 1904..

       Svend beretter følgende om sin opvækst og sine bedsteforældre.:

       "Gæstfriheden i hjemmet var stor,  ikke mindst grundet Jørgen,  der var en festlig og humørfyldt person,  hvis store interesse var musikken.  Således lærte han Svend og Christian at spille violin meget tidligt.  På lune sommeraftener spillede de ofte sammen til stor fornøjelse for hele familien.

       Dette satte den tekniske udvikling desværre en stopper for,  da Jørgen anskaffede sig en krystalmodtager med høretelefoner.  Her hørte han statsradiofonien spille klassisk musik,  hvorefter han aldrig mere spillede på sin violin.

       Ane Caroline var meget utilfreds med det nymodens,  thi nu kunne han ikke høre,  når hun talte til ham på grund af de forbistrede høretelefoner.  Ane Caroline var en temperamentfuld husmor,  som drengene ikke kunne undlade at irritere gang på gang.  Som afstraffelse måtte de selv gå ud og skære de pilegrene af,  som skulle bruges,  når de skulle stå strambuks.  Således skar Svend for sjov nogle meget tynde pilekviste engang,  hvilket ikke gjorde afstraffelsen mindre.  Når det gik helt galt, søgte de tilflugt hos Ane Carlines mor,  Anna Christensdatter,  der boede hos dem på hendes gamle dage.

       Da Dorthea købte hus i O. Feldborg i 1939,  flyttede Ane Caroline ind på et lille loftværelse i huset.  Her husker jeg Oldemor (Ane Caroline),  som en lille sortklædt gammel kone,  der samlede frimærker til os børn,  for hvilke vi kvitterede med gækkebreve og lignende.  Hende og Bedstemor (Dorthea) bearbejdede ulden,  vi leverede fra fårene på "Troldhøj",  og strikkede uldent undertøj til såvel os børn som voksne.  Et produkt der var stort behov for under og efter krigen.

       De sidste par år tilbragte Oldemor hos datteren Sørine i Vranum ved Sjørslev. Hun døde på Kjellerup sygehus.

       D. 12. oktober fik Jørgen Christensen navnebevis af Lysgaard m. fl. herreders kontor på navnet Jørgen Hald (V:A:3135/1905).

      

       Han blev gift med Ane Karoline Sørensen #64, gift 8. december 1885 i Almind.

 

                             Børn:

 

                      i      Anna Abelone Jørgensen Hald #93, født 29. august 1886 i Ø. Vandet, døbt i Sjørslev.

                            

                             Blev gift og bosat i Fredrikshavn.

 

       7.             ii    Dorthea Johanne Hald #45, født 1. juli 1888 i Sjørslev, død 9. januar 1957 i Vejlby, begravet i Ejstrup.  Hun blev gift med Jens Jensen #46, gift 6. juli 1914 i Viborg, Sdr. Sogns kirke.

 

                      iii   Sørine Kristine Jørgensen Hald #94, født 27. juni 1890 i Ø. Vandet, Sjørslev.

                            

                             Kom til at bo i Almind. Her døde Ane Caroline Sørensen.

 

                      iv    Agnete Jørgensen Hald #95, født 19. januar 1895 i Ø.Vandet, Sjørslev.

                            

                             Kom til at bo i Århus.

 

                      v     Johanne Jørgensen Hald #96, født 6. marts 1897 i Ø.Vandet, Sjørslev.

                            

                             Kom til at bo i Frederikssund. Hun blev gift med Jens Peter i Frederikssund. Jens Peter deltog som viking i Frederikssundspillene.

 

                      vi    Louise Jørgensen Hald #97, født 21. september 1901 i Ø.Vandet, Sjørslev.

                            

                             Kom til at bo i Skovby.

 

15.  Ane Karoline Sørensen #64, født 21 september 1863 i Thorning - Knudstrup, død 30 juni 1950 i Vandet, begravet i Sjørslev.

 

Tipoldeforældre

 

16.  Svenning Christian Jensen Roersen #276, født 10. april 1810 i Sejerslev, død 28. maj 1882 i Erslev.

      

        Svenning Christian Jensen Roersen købte først en gård i Øsløs sogn, Herefter blev han gift med Ane Kirstine Hansdatter fra Steenmagle sogn, Holbæk amt.  Den 6. maj 1842 flyttede de fra Øsløs til en gård i Erslev (matr. 13a) af hart­korn 4 tdr. 5 skp. 2 fjdk. 2 alb. for 2200 rdlr. og denne drev de en år­række, hvorefter sønnen Hans Christian Svenningsen overtog den.

       Folketællingerne

       Øsløs sogn:

       1840: Opslag 11 nr. 28

       Erslev sogn:

       1845: Opslag 19 nr. 58

       1850: Opslag 17 nr. 67

       1870: Opslag 26 nr.17

       1901: Opslag 467 Hans Christian Svenningsen matr. 13a

       Adresse: Lyngbro nr. 9, Erslev

       Gård i Erslev matr. 13a. Ejer Jens Lynggård til Svenning Jensen Røsen:

       1. Et stuehus på 11fag og 10½ alen dyb, udstyret med fornødne vinduer, bilægger-kakkelovn, bageovn og forsvarlig skorsten. Forsikret for 280 rdl.

       2. Syndre hus på 5 fag og 11½ alen dyb med port. Bruges til lade. Forsikret for 270 rdl.

       3. Vestre hus på 9 fag. Bruges til stald og fæhus. Forsikret for 250 rdl.

       4. Østre hus er et jordhus på 3 fag forsikret for 70 rdl

       Alle længer har sokkel og lerklinede vægge med stråtag. Tømmeret er fyr. Taxeret til 870rdl i 1850.

       1. Forsikringsprotokol A opslag 115 nr. 31

       2. Taxationsprotokol 1815-40 opslag 129 - Jens Lynggård

       3. Do. 1841-54 opslag 87 nederst.

      

       Han blev gift med Ane Kirstine Hansdatter #277, gift 24. november 1839 i Øsløs kirke.

 

                             Børn:

 

       8.             i      Jens Svenningsen #274, født 22. januar 1845 i Erslev, død 30. marts 1934 i Lem sogn ved Skive.  Han blev gift med Johanne Christensen Odgård #275, gift 2. april 1872 i Ø. Jølby.

 

                      ii    Jens Peter Svenningsen #2192, født 1841 i Øsløs sogn, Thisted amt.

 

                      iii   Hans Christian Svenningsen #2193, født 1842 i Erslev sogn, Thisted amt.

 

                      iv    Kirstine Svenningsen #2194, født 1848 i Erslev sogn og by, Thisted amt.

 

                      v     Juliane Svenningsen #2195, født 1851 i Erslev by og sogn.

 

17.  Ane Kirstine Hansdatter #277, født 22. februar 1810 i Stenmagle, Sorø eller Holbæk amt, død 9. maj 1885 i Erslev.

 

18.  Christen Jensen Odgård #286, født 13.august 1800 i Øster Jølby, død 17.december 1866 i Øster Jølby.

      

       Christen Jensen Odgaard

       er født d. 13. august 1800 i Odgaard i ø. Jølby (Matr. Ø.Jølby 1a), og han døde d. 17. december 1866 som aftægtsmand samme sted og blev begravet d. 27. deaember. Han blev hjemmedøbt d. 17. august 1800 og senere fremstillet i kirken.

       Poul Krogs pige, Ane Jensdatter bar ham og hos stod Zidsel Jensdatter. Fad­dere var Poul Krog, Jeppe Møller og Christen Balle, alle af Ø. Jølby. Christen Jensen Odgaard blev gift d. 22. april 1836 i Erslev med

      

       Ane Margrethe Peders datter

       Forlovere var brudens far og brudgommens stedfar Anders Mikkelsen Højgård far Øster Jølby.

       Ane Margrethe Pedersdatter er født 1810 i Erslev. Hun døde d. 29. ja­nuar 1867 i Odgård i Ø. Jølby og blev begravet d. 6. februar.

       Hun blev døbt d. 15. april 1810, og faddere ved dåben var Anne Madsdatter fra Tøving samt Peder Michaelsens datter Maren, Jens Michaelsen, Jens Nørgaard og Jørgen Smed, alle fra Erslev.

      

       Odgårds hartkorn: Gml. : 7-0-2-½  Ny: 5-4-2-½  (Matrikel Ø. Jølby 1a)

      

       Christen Jensen Odgaard købte i 1836 sin fødegård til selveje og i den anledning blev der oprettet følgende købekontrakt:

       1.

       Jeg C. Riis ti Blidstrup tilstaaer herved at have solgt og afhændet til Christen Jensen Odgaard det mig tilhørende og i Øster Jølbye Sogn og Bye, Nør­re Herred paa Morsøe beliggende Gaard, som haves i Fæste af Anders Mikkelsen Høygaard, med Jorder af Hartkorn 7 Tdr. O Skp. 2 Fjdk. 3/4 Alb. samt den bemeld­te Fæster ved Syns og Taxationsforretning af 1. Marts 1814 overleverede Besæt­ning, saaledes samme nu er og forefindes, for den mellem os mundtlig accorde­rede Kiøbesumma 1368 Rbd. r.S. skriver Et Tusinde Tre Hundrede otte og Tred­sindstyve Rigsbankdaler rede sølv.

       2.

       Af Kiøbesummen betales førstkommende 11. Deoember 208 Rbd. r.S. til Snaps­ting 1837 360 Rbd. r. Sølv og Resten 800 Rbd. r.S. bliver indestaaende for Kiøberen med 1ste Prioritets Panterettighed i den solgte Gaard med Besætning Ind- og Udboe.

       3.

       I Tilfælde at Kiøberen skulle erholde Tilladelsen at lade Gaardens Jorder udparcellere, maa til ovennævnte Part ikke være mindre end 5 Tdr. Hartkorn.

       4.

       Alle af Gaarden fra 1ste Januari d.A. gaaende Kongelige Skatter og offent­lige Afgivter udredes af Kiøberen, ligesom dermed og fra 11te Juni Termin næstkommende af hele Kiøbesummen til Sælgeren svares lovlig Rente 4 pro C.to til samme vorder udbetalte.

       5.

       De solgte Eiendomme staaer fra dato for Kiøberens Regning og Risico.

        6.

       Stemplet Papiir til Skiødet betales af Sælgeren, hvorimod samtlige i An­ledning af Handelen flydende Omkostninger og Udgivter forøvrigt udreedes af Kiøberen.

       For nærværende Kontracts punctlige Opfyldelse og Kiøbesummernes Betaling til bestemte Tider indestaaer vi underskrevne Gaardmænd, begge af Østerjøl­bye, Christen Søndergaard og Søren Andersen som Cautionist og Selvskyldner, Een for begge og Begge for Een, imod at erholde 2den Prioritets Panterettig­hed for den os derved muelig foraarsagende Tab i de solgte Eiendomme næstef­ter Sælgeren.

       Østerjølbye og Blidstrup den 20. Mart y 1836.

                      C. Riis.          Christen Jensen Odgaard.

                      Sælger.          Kiøber.

       Chr. Søndergaard. Søren Andersen. Som Cautionister og Selvskyldner. " Skødet er udstedt d. 11. december 1836.

       Christen Jensen Odgaard drev gården en lang årrække, hvorefter han delte den mellem sønnerne Peder og Jens.

      

       Efter Christen Jensen Odgaard og Ane Margrethe Pedersdatters død blev der afholdt følgende skifte:

       "Aar 1867 den 31te Januar mødte Skifteforvalteren i sit Frafald ved sin Cst. Fuldmægtig Skibsby med Sognefoged Christen Søndergaard og Gaardmand Lars Andreas Nielsen af Østerjølby som Vidner og Registreringsmænd paa Gaarden "Od­gaard" sammesteds for at afholde Registrering og Vurdering i Boet efter afdø­de Aftægtsmand Christen Jensen Odgaard og Hustru Ane Margrethe Pedersdatter. Tilstede vare og opgave sig som eneste Arvinger:

       1. Afdødes Søn, Gaardmand Jens Christensen Odgaard af Ø. Jølby, fuldmyndig.

       2.            "                    "                    "                                                         Peder"                "                    ibd. , ligl.

       3.            "   "  "            Datter                                          Maren                       ibd. , 20 Aar gl., og

       4.            "                    "   "     "                                Johanne"      "                    ibd. , 16 " "

       Hvorhos Gaardeier Kristen Nielsen af Ø. Jølbye var nærværende og blev efter den mindreaarige Datters Begjæring beskikket som Kurator for hende, ligesom han ogsaa beskikkedes til som Formynder at varetage den umyndige Datters Tarv under nærværende Forretning.

       Begge de myndige Sønner fremlagde 2de Kjøbekontrakter af 30te August 1866, hvorved afdøde Christen Jensen Odgaard har afhændet den ham forhen tilhørende Gaard "Odgaard" kaldet af Hartkorn under Matr. No. 1, 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fjdk. ½ Alb, Gl skat 38 Rdlr. 4 Skp samt al hans Besætning, Ind- og Udbo til Kompa­renten, saaledes at Hovedparcellen og den vester Kjærlod er solgt til Sønnen Peder Chr. Odgaard tilligemed endeel Besætning, Ind- og Udbo for 3000 Rdlr. samt Aftægt af Værdi 800 Rdlr. , medens Resten af Agerjorden og den nordlige Deel af den østre Kjærlod er solgt til Jens Chr. Odgaard tilligemed Resten

       af Afdødes Besætning, Ind- og Udbo for 3700 Rdlr. og Aftægt af Værdi 200 Rdlr. Boet eier derfor nu af fæste Eiendommen kun den sydlige Deel af den østre Kjærlod.

       Fornævnte Kjøbesumma skulle afgiøres derved, at der af samme skulde afgaae 1000 Rdlr. for hver af Kjøberne som deres Fædrene- og Mødrenearv, paa hvilken de ifølge Kjøbekontrakterne skulle meddele fuldkommen Afkald ved Skjødernes Udstædelse. Derhos skal Jens betale af Resten af Kjøbesummen for dem ham solgte Eiendom m.m. 2500 Rdlr., de 2000 i 11te Juni Termin 1867 tilligemed et halvt Aars Renter~ medens de 500 Rdlr. skulde staae uopsagt hos ham, saa­længe hans Forældre levede og forrentes, hvis de fordrede det. Resten af den Kjøbesum Peder skal tilsvare efter Kjøbekontrakten, nemlig 2000 Rdlr., skal berigtiges paa den Maade, at han meddeler, hver af sine ovennævnte Søstre Pantebrev for 1000 Rdlr. - Som Følge heraf ere Sønnerne saaledes ikke Arvin­ger i Boet, men kunne kun fordre Skjøde paa de dem solgte Eiendomme og Eien­dele, som de allerede have taget i Besiddelse den 1ste Oktober 1866, med at berigtige Kjøbesummerne som bestemt.

       Samtlige de Afdødes Børn tilligemed K. Nielsen erklærede, at Boet foruden fornævnte tilgodehavende Kjøbesum 2500 Rdlr. og Kjærlod kun eier nogle Klæd­ningsstykker efter Moderen, idet Faderens Gangklæder ere bortgivne af Mode­ren i levende Live og der forøvrigt ikke i Boet forefindes kontante Penge, Værdipapirer eller Løsøre.

       Sønnen Peder Chr. Odgaard afleverede sin Faders Skjøde paa Gaarden og en Panteobligation, udstædt til Christen Jensen Odgaard af Hmd. Jens Peder Jen­sen af Ø. Jølby for 50 Rdr., hvilken Obligation imidlertid af samtlige Boets Vedkommende erklæredes for at være indfriet og derfor af Skifteretten maa kvitteres.

       Derefter fremmedes Registreringsforretningen saaledes:

       1. Fornævnte hos Jens Christensen Odgaard tilgodehavende

           Kjøbesum                                                                                                  2500 Rdlr. 0 Mk.   0 Sk.

      

       2. Fornævnte Kjærlod, omtrent 10 Skp. Bygsædeland,

           der af Vidnerne ansattes til en Værdie af                                              125  -        0 -       0 -

      

       3. Fornævnte Gangklæder, der vurderedes saaledes:

           4 uldne Kjoler, 8 Rdlr., 1 Skjørt, 1 Rdlr.,

           1 Trøie og 1 - - -, 2 Mk.                                                                                   9 -         2 -        0 -

           2 Par Strømper, 2 Mk., 1 Forklæde, 1 Mk.,

           9 forskjellige Tørklæder, 1 Rdlr.                                                                   1 -         3 -        0 -

           2 Stk. Linned, 4 Mk.

                      I alt               2636 Rdlr. 3 Mk. 0 Sko

       Videre vidste de Vedkommende ikke at opgive at føre Boet til Indtægt, der­imod oplyste de, at der paahviler Boet en Pantegjæld af 1500 Rdlr. foruden endeløs Giæld, som de senere ville opgive og ønsker derfor ikke udstædt Proklama i Boets Kreditorer.

       Ped. Chr. Odgaard, der ifølge sin Kjøbekontrakt skal bekoste Begravelsen, lovede at foranstalte det Fornødne i saa Henseende og at være ansvarlig for

       de beskrevne Klædningsstykkers Tilstedeblivelse, hvornæst Forretningen slut­tedes.

       Det Tilførte oplæst. Skiftet udsat.

       Skibsby.

       Jens Christensen Odgaard. Peder Kristensen Odgaard. Maren Kristensen Odgaard. Kristen Nielsen.

       Som Vidner og Vurderingsmænd: Chr. Søndergaard. Lars Andreas Nielsen." "Ved Skiftet mødte Sønnerne Peder og Jens Christensen Odgaard, Datteren

       Maren Christensdatter Odgaard og Fisker Poul Christian Jensen Odgaard af Ny­kjøbing som født Værge for den umyndige Datter Johanne Christensdatter Od­gaard.

       Saavel den mindreaarige Datter med Kurator som Formynderen maatte forin­den de erklærede sig om de fremlagte Kjøbekontrakters Gyldighed, begjære Ud­skrift af Kontrakterne for at de kunne raadføre sig med en Sagfører, og bad de i Henhold hertil Skiftet udsat indtil videre.

       Sønnen Jens Christensen Odgaard vilde paa Grund af denne Tilførsel ikke fortiden indbetale de 500 Rdlr., som han ifølge sin Kjøbekontrakt skulde be­tale i 11. Juni Termin 1867.

       Det tilførte oplæst. Skiftet udsat.

       Skifteretten hævet.

       Skibsby.

       Peder Odgaard. Jens Odgaard.

       Maren Odgaard. Kristen Nielsen. Poul Christian Jensen Odgaard m.f.P.

       Som Vidner: Bak. Bertelsen. "

       Aar 1867 den 27. Juli blev Morsø Herreders Skifteret sat og holdt paa Herredscontoiret i Nykjøbing og i den ordinaire Skifteforvalters Frafald ad­ministreret af hans ast. Fuldm. Skibsby i Overværelse af Vidnerne Bak og Schourup, hvor da foretoges Skifte efter afdøde Aftægtsmand Christen Jensen Odgaard og Hustru af Ø. Jølby.

       Ved Skiftet var mødt alle Boets Vedkommende og erklærede den Mindreaarige med Curator og den Umyndiges Formynder, at de efterat de have gjort sig be­kjendt med de under Skiftet fremlagte Kjøbekontraater, maatte anerkjende dis­ses Gyldighed. Saa bemærkede de og, at Sønnen Peder Christensen Odgaard har forpligtet sig til at svare halv Rente eller 2% pro anno af den hans Søstre i­følge den med ham oprettede Contract tilkommende Kapital 2000 Rdlr. indtil

       11. December 1868, da den skal forrentes med fulde 4%, ligesom han ogsaa har forpligtet sig til at yde sin yngste Søster Johanne i næstkommende Efteraar

       et Sæt Støveler uden Rør, men af 20 Rdlr.s Værdi.

       Compt. Peder Christensen Odgaard erkjendte Rigtigheden af foranstaaende Tilførsel. Saavel denne Cpt. som Broderen Jens Christensen Odgaard fremsat­te nu Begjæring om at blive meddeelt Skjøde paa de ved Kjøbecontraaten dem solgte Eiendomme, idet Jens Christensen Odgaard erklærede, at han af den acon­tante Kjøbesum 2500 Rdlr., som han ifølge Contracten skal betale, allerede har berigtiget 1500 Rdlr. ved, at han har overtaget den Boet paahvilende Pan­tegjæld til Fru Sonnesen til Sø af samme Størrelse, ligesom han ogsaa for Boet har betalt følgende det paahvilende Gjældsforpligtelser, nemlig:

       1. til Nykjøbing Sparekasse                                                                     200 Rdlr. 0 Mk.  0 Sk.

       2. Renter heraf til 11. Juni d.A.                                                                    5 -                4 -     0 -

       3.            -  til samme Tid af ovennævnte Pantegjæld

            til Fru Sonnesen     til Sø                                                                                             30-                0-       0-       

       4.            Gjæld til Murer Anders Frederiksen       i Erslev                               51                0 -      0-       

       5.            do                  Tjenestekarl Bendt            Hansen i Ø. Jølby                              51 -        0-       0-

       6.            do                  Kjøbmand Vøller                                                                                         15 - 0-       8-       

                      Naar hertil lægges ovennævnte Pantegjæld                                                   1500-     0-       0-       

       har han saaledes paa Kjøbesummen betalt                                             1852 Rdlr 4 Mk. 8 Sk.      

       og indbetalte nu Resten                                                                                                                   647 -       1   -    8  -                                        

                                                                                                                                                                                                                       2500 Rdlr. 0 Mk.8 Sk.  

       Døttrene Maren og Johanne Christensdatter Odgaard ere som tidligere under Skiftet bemærket eneste Arvinger i Boet. Førstnævnte med Curator, Gaardeier Christen Nielsen og Sidstnævntes Formynder, Fisker Poul Christian Jensen Od­gaard, erklærede, at de ikke have noget imod, at de begjærte Skjøder udste­des i Henhold til Kjøbecontracterne, der nu er opfyldte fra Kjøbernes Side mod, at Kjøberen Peder Chr. Odgaard samtidig udsteder Panteobligation paa de 2000 Rdlr., som ifølge Contracten tilfalder bemeldte Maren og Johanne Chri­stensdatter Odgaard. Disse Skjøder bleve derfor af Skifteretten udstedte til Kjøberne, af hvilke P.C. Odgaard samtidig afleverede den begjærte Obligation.

       Sønnerne Peder og Jens Christensen Odgaard erklærede bestemt, at der ikke paahviler Boet anden Gjæld end den Forannævnte, som er berigtiget af Jens Christensen Odgaard og lovede de en for begge og begge for een meldt, at der intet Proklama er udstedt i Boet, at holde Skifteretten anger og kravesløs i saa Henseende. Den mindreaarige Datter med Curator samt Formynderen erklære­de ligeledes, at der ikke paahviler Boet anden Gjæld end den forannævnte, som af Jens Christensen Odgaard er betalt.

       De fremsatte derhos Begjæring om, at den Boet tilhørende Kjær-Parcel saa­velsom de registrerede Klædningsstykker maa udlægges som Arv in natura uden nogen Ratification eller Deling, men da Amtets Samtykke vil være nødvendigt

       hertil, bliver saadant Samtykke at indhente inden Boets endelige Slutning.

       Af Jens Christensen Odgaards indbetalte Beløb er 200 Rdlr. afgivet der­ved, at den mindreaarige datter Maren Christensen Odgaard tager ham god for dette Beløb som Afdrag paa sin Arv, og han indbetalte saaledes i Virkelighe­den kun 397 Rdlr. 1 Mk. 8 Sk.

       Skiftet blev derpaa udsat, for at Formynderen kan erhverve den fornævnte Amtstilladelse for den Umyndiges Vedkommende, og efterat der var bemærket, at den til Matr. No. 1, hørende Andeel i Fælledslodden, Matr. No. 15, er solgt til Peder Christensen Odgaard, uagtet det ei nøiagtig er opgivet i den med ham oprettede Kjøbecontract. Det til ham udstedte Skjøde blev derfor u­færdiget ogsaa paa denne Andeel.

       Det Tilførte oplæst. Skiftet udsat.

       Skifteretten hævet.

       Skibsby.

       Jens Chr. Odgaard. Kristen Nielsen. Peder Odgaard. Poul Christian Jensen Odgaard m·f·P.

       Som Vidner: Karl Bak. Schourup. "

       "Anno 1868 den 14de Mai blev Morsø Herreders Skifteret sat og holdt paa Herredskontoret i Nykjøbing og betjent af den ordinaire Skifteforvalter i Overværelse af nedenstaaende Vidner, hvor da foretoges Skiftet efter afdøde Aftægtsmand Christen Jensen Odgaard og Hustru Ane Margrethe Pedersen af Ø. Jølby.

       Ved Skiftet var samtlige Arvinger mødte. Da den yngste Datter Johanne Chri­stensdatter nu har opnaaet Myndighedsalderen og samtlige Arvinger saaledes

       ere myndige, begjærede de sig Boet extraderet til fri Raadighed. Med Arvinger­ne, nemlig Døttrene Maren og Johanne, mødte Gaardeier Christen Nielsen af ø. Jølby~ der tidligere er tilkaldet som Kurator for den førstnævnte og nu blev beskikket i samme Egenskab for den sidstnævnte Datter. Ligeledes vare begge Sønnerne mødte.

       Skifteforvalteren gjorde de Mødte bekjendte med, at der af Boets Behold­ning under 11. September f.A. er indsat til Forrentning i Sparekassen 250 Rdlr. og at der paa Papirs-omkostningerne er udbetalt til Fuldmægtig Skibsby 25 Rdlr. - Efterat Sønnerne havde erklæret Intet at have imod, at Boet extra­deres til deres ovennævnte 2de Søstre, blev disse overleverede de i Sparekas­sen indsatte 250 Rdlr. med vedhængende Renter, ligesom og Boets kontante Be­holdning 122 Rdlr. 1 Mk. 8 Sk. blev dem udbetalt og Boet dem i det hele Extra­deret til fri Raadighed, mod at de tilsvarer Skifteomkostningeme og enhver Boet paahvilende Giæld. - Extraditionsgebyr blev beregnet saaledes, efterat det var bemærket, at den Deel af Boet, som er tagen under Skifterettens Be­handling, ved Registreringen er ansat til en Værdi af 2636 Rdlr. 2 Mk.:

       a. Skifteforvalterens Sallair             13 Rdlr. 1 Mk. 8 Sk.

       b. Skifteskriveren                              4   -       2  -     8  -

       c. 20% ti l Justitsfonden                                    3   -       3  -     3  -

       d. Vidnerne                                                  3   -       0  -     0  -

                                                                   25 Rdlr. 1 Mk.15 Sk.

       hvilket Beløb strax blev betalt. Det er en Selvfølge, at den af Peder Od­gaard til sine Søstre for 2000 Rdlr. udstædte Panteobligation blev udleveret til Kreditrixene.

       Begge Døttrene lovede saavist at berigtigede Afgiften af den dem efter Af­døde tilfaldne Arv; Afgift af det dem af Forældrene i levende Live udbetalte eller tillagte Beløb 1000 Rdlr. til hver eller ialt 2000 Rdlr. bliver ikke at beregne, da saadant maa betragtes som Gave.

       Det Tilførte oplæst. Skiftet sluttet. Skifteretten hævet.

       Skibsby.

       Jens Odgaard.Peder Odgaard.

       Maren Odgaard. Johanne Odgaard. Kristen Nielsen.

       Som Vidner: H. Nielsen. Skibsby. ".

      

       Han blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter #287, gift 22. april 1836 i Erslev.

 

                             Børn:

 

                      i      Jens Christensen Odgård #2389, født 16. oktober1837 i Ø. Jølby.

 

                      ii    Peder Christensen Odgård #2390, født 1. oktober1840 i Øster Jølby.

 

                      iii   Maren Christensen Odgård #2294, født 27.januar 1847 i Øster Jølby.

 

       9.             iv    Johanne Christensen Odgård #275, født 2. april 1850 i Øster Jølby, død 21. april 1924 i Lem , 7860 Spøttrup.  Hun blev gift med Jens Svenningsen #274, gift 2. april 1872 i Ø. Jølby.

 

19.  Ane Margrethe Pedersdatter #287, født 15. april 1810 i Erslev, død 20. januar 1867.

 

20.  Mikkel Laursen #306, født 4. oktober 1809 i Todbjerg, død 2. februar 1867 i Egå.

      

       Maren blev konfirmeret i Egå år 1819. Hun var en tjenestepige på 18 år,  da hun blev gift med den 5 år yngre tjenestekarl i Skjæring - Mikkel,  med boelsmand Søren Pedersen og husmand Søren Nielsen Hyrde som forlovere.  De var tyende og daglejere indtil d. 4. juni 1850,  hvor Mikkel ifølge skøde - og pante protokollen for Egå sogn (B 53 B SP 50) købte husmandsstedet,  hvor de boede til leje (Egå sogn-Skjæring ejerlav matrikel 34) .  Huset var stort nok til , at de i 1845,  foruden Marens mor - Ingeborg Christensdatter på 70  - også havde plads til en indsidder på 87 år,  ved navn Maren Olesdatter,  men jord var det knapt med (50 album).

       Omkring 1900 kaldes huset "Egå  Strandhus", som lå helt ned til Egå å. Foruden Strandhuset var eneste bebyggelse på disse kanter gården "Solklint".

       Efter Marens død overdrages husmandsstedet d. 2. december 1873 til datteren Ane Mikkelsen gift med Jens Rasmussen.

      

       Han blev gift med Maren Sørensdatter #307, gift 26. juni 1840 i Egå.

 

                             Børn:

 

       10.           i      Søren Mikkelsen #304, født 3. november 1845 i Egå, død 30. september 1922 i Lisbjerg.  Han blev gift med Ane Sørensen #305, gift 27. september 1873 i Egå.

 

                      ii    Ane Mikkelsen #351, født 1842 i Egå.

 

21.  Maren Sørensdatter #307, født 11. juli 1804 i Egå, død 8. september 1872 i Egå.

 

22.  Søren Rasmussen Møller #314, født 29. november 1806 i Hornslet, død 21. november 1874 i Skjødstrup.

      

       Søren R. Møller blev konfirmeret i Hornslet 1819 og havde gode kundskaber.  Hans første hustru hed Ane Kirstine Rasmusdatter.  Hun døde allerede som 34 årig d. 3. februar 1838.  Samme år indgår han i den hellige ægtestand med Maren, med Jens Sørensen Rønde fra Vorre og Niels Pedersen I Hjelmager som forlovere.

       Han var husmand i Skjødstrup,  men fæstes til Vosnæsgård d. 17. november 1840 (B53A-SP 134 folio 394) mod et hus i Hjelmager i Skjødstrup sogn. Her ernærer han sig som træskomand og daglejer.Husets hartkorn er på 2 skæp 1 fjerdeingkar 2/3 album.

       1. februar 1859 køber han Hjelmager  by hus nr. 33 matrikel 3b i dag lagt under matrikel 3a - "Fruenseje"i Hjelmager :  hartk. 3 tønder 1 album for 1900 rigsdalere(Grenåvej 721 og 723) .  Desuden køber han også matrikel 10 a (Folio 167), Hjelmager nr. 5.  I den forbindelse låner Søren 2 x 600 rdl. af Admiralinde Krieger (Folio 187) .  Huset er så stort i 1845, at de har plads til 2 indsiddere,  nemlig enkemand Thomas Laursen og søsteren Christine Laursdatter samt 1 tjenestekarl.

       I første ægteskab fik Søren sønnen RasmusMøller ( 1936). Deres fælles børn hed:

       Huset skødes til M. Blach d. 10. august 1875 efter Søren Møllers død .(56 folio 486 samt 57 folio 85)Efter at Søren døde af hjerteonde, flyttede Maren ind hos en enke i Vorre by og levede af sin formue.

      

      

       .

      

       Han blev gift med Maren Sørensdatter #315, gift 19. oktober 1838 i Skjødstrup.

 

                             Børn:

 

       11.           i      Ane Sørensen #305, født 3. juli 1849 i Skjødstrup - Hjelmager, død 26. oktober 1912 i Lisbjerg.  Hun blev gift med Søren Mikkelsen #304, gift 27. september 1873 i Egå.

 

                      ii    Søren Sørensen #352, født 1839 i Skødstrup.

 

                      iii   Ane Kirstine Sørensdatter #353, født 30. december 1841 i Skødstrup.

 

                      iv    Jens Peder Møller Sørensen #354, født 1857 i Skødstrup.

 

                      v     Karen Marie Sørensdatter #355, født 1844 i Skødstrup.

                            

                             Karen Marie var gift med huslejer Anders Nielsen på Hjelmager mark.

                            

                             Hun blev gift med Anders Nielsen #1724.

 

23.  Maren Sørensdatter #315, født 13. maj 1816 i Vorre - Skjødstrup, død 11. januar 1897 i Vorre - Skjødstrup.

      

       Kom fra Vorre. Fra 1880 til sin død bor hun hos enken Karen Marie Nielsen (35 år) og 2 børn. Karen Marie er Marens datter Karen Marie Sørensdatter der var gift med Anders Nielsen Østerhoed med bopæl på Hjelmager mark, hvilket  kan ses ved deres datters dåb i Skjødstrup d. 26. februar 1869 (Opslag 114).Maren lever i 1880 af sin formue.

 

24.  Jens Johannesen #54, født 3. juli 1820 i Givskud - Østerhoved, død 22.juni 1874 i Thyregod.

      

       Jens var indsidder i Thyregod indtil 1850, hvorefter han som  husmand og daglejer bosætter sig i Lønaae i Thyregod sogn. Jens døde af gastrisk feber (Tyfus).

      

       Han blev gift med Ane Mette Iversdatter #55, gift 8. november 1845 i Vindelev.

 

                             Børn:

 

       12.           i      Johannes Jensen #47, født 3. juli 1846 i Thyregod, død 8. januar 1930 i Ejstrup.  Han blev gift med Karen Christiansen #48, gift 2. november 1882 i Ejstrup.

 

                      ii    Ivar Christian Jensen #56, født 14. marts 1834 i Thyregod.

 

                      iii   Ingeborg Jensdatter #57, født 1849 i Thyregod.

 

                      iv    Ane Marie Jensdatter #58, født 19. oktober 1857 i Thyregod.

 

25.  Ane Mette Iversdatter #55, født 24. august1820 i Vindelev, død 9. oktober 1871 i Thyregod.

 

26.  Christian Peder Christensen #59, født 16. januar 1832 i Herning - Gullestrup, døbt i Herning, død 28. marts 1906 i Ejstrup.

      

       Som ung tjente Abelone i Nøvling sogn.I 1848 tjente hun hos Mads Jensen på Lundgård i Snejbjerg sogn. 1850 flytter hun fra Nybo i Nøvling sogn til Ørskov sogn.1851 Tjente hun hos Mads Jensen i Lundgård i Nøvling sogn.Christen kommer fra Gullestrup ved Herning, hvor faderen i 1834 ernærede sig som væver.I 1845 er faderen daglejer, der på trods af det hårde arbejde, ikke kunne give det daglige brød, hvorfor alle børnne fik understøttelse af fattigkommissionen. Efter brylluppet bosætter de sig i Gullestrup. Herfra flytter de til Snejbjerg, hvor han var smed i Tovstrup(s. 95A) . 5. maj 1862 bliver Christen smed i Arnborg. Dette bliver hans levebrød til 1870, hvorefter  familien flytter til Brande. Herfra flytter de i 1878 til "Vesterhoved" i Over Harrild (Matrikel Harild nr. 3b). Her bor de til Abelone dør , Datteren Marie Kristensen bliver husbestyrerinde i hjemmet efter skilsmisse med hendes mand Troels Jensen (Gift.18.dec. 1885 - opsl. 156) eller dennes død inden januar 1890 .(C403 c-2). Hun har en søn ved Navn Christian Peder Jensen.

      

       Han blev gift med Abelone Katrine Carlsdatter #60.

 

                             Børn:

 

       13.           i      Karen Christiansen #48, født 6. november 1855 i Gullestrup - Herning, død 3. september 1924 i Ejstrup.  Hun blev gift med Johannes Jensen #47, gift 2. november 1882 i Ejstrup.

 

                      ii    Carl Eiler Christiansen #61, født 3. maj 1860 i Snejbjerg.

 

                      iii   Karen Marie Christiansdatter #62, født 9. dec.1862 i Arnborg.  Hun blev gift med Troels Jensen #1840.

 

                      iv    Christiane Christiansdatter #1028, født 1865 i Arnborg.

 

                      v     Christiana Christiansdatter #1029, født 24. september 1867 i Arnborg.

 

                      vi    Christen Christiansen #1030, født 26. maj 1870.

 

27.  Abelone Katrine Carlsdatter #60, født 7. juli 1828 i Tvis, død 31. august 1890 i Ejstrup.

 

28.  Christen Pedersen Hald #65, født 13. december 1826 i Vinkel, død 18. december 1907 i Tolstrup, Almind.

      

       Før 1860 var familien indsidder på Almind Hede. I folketællingen 1855 boede Dortheas mor, Abelone Willumsdatter ( her ført som Rasmussen) hos familien, som skulle forsørge hende. 2 år efter begik hun selvmord. I 1861 boede de på Tolstrup Hede (Matrikel Tolstrup gårde nr. 1h - Silkeborgvej 55)  i Almind sogn, hvor han benævnes som boelsmand. Her boede de til Dortheas død i 1889.  D. 12.10.1905 fik de navnebeviset på navnet Hald, som familien har brugt i 3 generationer.Christen er altså først død efter 1905. I folketællingen 1906 er han aftægtsmand hos sønnen Peder Christensen Hald. I folketællingen 1890 (opslag 31) er datteren  Ane Marie Kristensen husholderske for faderen. Det fremgår også at de har 3 plejebørn. 1955 har de Dortheas søster Ane Dorthes uægte søn på 5 år Rasmus Nielsen i pleje, hvis mor Ane Dorthe Rasmusdatter også kom fra Almind Hede. I 1880 har de Ane Maries 3 årige søn Rasmus Peter Andersen  (udl. barnef. dragon Peter Sørensen fra Egens på Mols) og i 1890 Ane Maries 7 årige søn Anton Sørensen (Udl. barnef. Martin Sørensen, Almind).

      

       Han blev gift med Dorthea Rasmussen #66, gift 26. februar 1851 i Vinkel.

 

                             Børn:

 

                      i      Peder Christensen #73, født 30. april 1851 i Almind.

 

                      ii    Ane Marie Christensen #67, født 13. oktober 1852 i Almind.

 

                      iii   Rasmus Christensen #74, født 28. marts 1854 i Almind.

 

                      iv    Ane Christensen #68, født 28. marts 1858 i Almind.

 

       14.           v     Jørgen (Christensen) Hald #63, født 26. marts 1861 i Almind, død 4. september 1936 i Ø. Vandet, begravet i Sjørslev.  Han blev gift med Ane Karoline Sørensen #64, gift 8. december 1885 i Almind.

 

                      vi    Abelone Christensen #69, født 7. september 1863 i Almind, død 2. januar 1868 i Almind.

 

                      vii  Ida Christine Christensen #70, født 2. januar 1866 i Almind.

 

                      viii Abelone Christensen #71, født 5. oktober 1870 i Almind, død 8. april 1881 i Almind.

 

29.  Dorthea Rasmussen #66, født 4. september 1827 i Dollerup sogn, død 9. september 1889 i Almind.

 

30.  Søren Johansen Vendel #76, født 1. august 1827 i Nr. Knudstrup,Thorning, død 16.december 1906 i Sjørslev.

      

       Søren blev konfirmeret i Thorning i 1842 og boede ved vielsen på Nr. Knudstrup mark..  Johanne var barnebarn og plejedatter i 1845 hos sin mormor på Over Kjærsholm .  I 1863 var Søren 32 år og boede på Nr. Knudstrup Mark, (matrikel 3e - Viborgvej nr. 9) da han faldt for den 22 årige Ane , der var tyende på Thorning Præstegård. Som forlovere anføres Jens Jensen Oustrup og Johannes Johan Vendel  af Knudstrup- brudens far og brudgommens bror. Efter 1860 overdrages bedstemoderens gård Kærsholm til dem mod en aftægtskontrakt til bedstemoderen, der dør 1½ år efter. Hvorvidt de er dårlige gårdmænd eller syge, vides ikke, men de må forlade Kærsholm gård d. 23. maj 1868 og flytter (o. 93)  ind hos Sørens bror Rasmus Johansen, der bor i Elsborg sogn. D. 3. maj 1869 flytter familien tilbage til Thorning. Omkring 1874 flytter de ind i et hus på Frederikshede i Frederikssogn som avlsbruger, her registreres de ved folketællingen 1880. I 1886 da Sørine Johanne bliver konfirmeret i Frederiks præstegård, bor de i Almind. Samme år i august måned køber de Øster Vandet matr. 5o og 5p, som inden 1890 overdrages til datteren Karoline og Jørgen Kristensen Hald mod en aftægtskontrakt. (Folketælling 1890/15-1901/37 og 776 og 777 samt 190/ 103 og 104  Ø. Vandet,, Silkeborg kommune) . Efter Sørens død bliver Johanne boende i Ø. Vandet. Hun var en hjertevarm og god fortæller,  som børnene var meget glade for og ofte søgte ind til.  De sidste år boede hun hos datteren Florentine på Bulowsgade 49/2 Sct. Pauls sogn i Århus,  hvor hun udåndede i 1930. Hun blev begravet i Sjørslev som 93 årig d. 4. september 1930. (Skifte 30/8 - 1930).

      

       Han blev gift med Johanne Jensdatter #77, gift 22. september 1859 i Thorning.

 

                             Børn:

 

                      i      Johan Sørensen #78, født 16. august 1861 i Nr. Knudstrup, døbt i Thorning.

 

       15.           ii    Ane Karoline Sørensen #64, født 21 september 1863 i Thorning - Knudstrup, død 30 juni 1950 i Vandet, begravet i Sjørslev.  Hun blev gift med Jørgen (Christensen) Hald #63, gift 8. december 1885 i Almind.

 

                      iii   Jens Sørensen #79, født 24. December 1866 i Thorning - Knudstrup.

 

                      iv    Rasmine Florentine Sørensdatter #82, født 18.juni 1868 i Elsborg sogn.

 

                      v     Ane Karoline Sørensen #80, født 18. maj 1870 i Thorning.

 

                      vi    Sørine Johanne Sørensdatter #83, født 1. november 1872 i Thorning.

 

                      vii  Johan Georg Sørensen #1127, født 11. januar 1875 i Frederiks - Frederikshede.

 

                      viii Frederikke Magrete Sørensdatter #84, født 31.juni 1877 i Frederiks , Frederiks hede.

 

                      ix    Peter Martinus Sørensen #1126, født 16. november 1879 i Fredrikshede, Frederiks sogn.

                            

                             Emigrerede til USA hvor han kalder sig Peter Wendel. Han gifter sig med pigen Clara og får sønnen Wendel. I postkort til Mrs Christensen Hald står følgende: Kjære svigerinde her sende jeg eder vor lille dreng i hans vinterdragt. Er han ikke sødhan begynde at tale nu. Kærlig hilsen fra os alle tre. Peter, Clara og Wendel.

                             Afs. Nephew Wendel, 3233 Grand Ave, Hallas.

 

31.  Johanne Jensdatter #77, født 4. juli 1837 i Thorning, død 29. august 1930 i Århus, begravet 4. september 1830 i Sjørslev.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

32.  Jens Pedersen Roersen #282, født 21. juli 1768 i Skranderup, Sejerslev, død 6. marts 1837 i Sejerslev.

      

       Jens Pedersen Roersen er født d. 21. juli 1768 i Skrandrup, Sejerslev sogn, og han døde d. 6. marts 1837 i Sejerslev og blev begravet d. 15. marts.

       Han blev døbt d. 24. juli 1768, og faddere ved dåben var Søren Roersen, Michel Præstgaard, Poul Smed og hustru i Hesselberg, Else Jensdatter og Anna Elisabeth Andersdatter.

       Jens Pedersen Roersen blev gift d. 20. november 1801 i Sejerslev med

       Kirstine Jensdatter

       Forlovere var Thomas Skierbek og Peder Besgaard.

       Kirstine Jensdatter er født d. 9. september 1776 i Jørsby, og hun døde d. 9.december 1849 i Sejerslev og blev begravet d. 18. december.

       Hun blev hjemmedøbt d. 11. september 1776 og fremstillet i kirken d. 27. oktober samme år. Faddere var Michel Schiærbechs hustru, Kirstine Thomasdat­ter, Christen Tofts hustru Inger, Peder Broe, Ole Hemestsen og Peder Jensen.

      

       Jens Pedersen Roersen købte i 1802 en ejendom i Sejerslev, og skødet for denne handel lyder, som følger:

       "Jeg underskrevne Anders Christensen Buchhave, boendes i Seiersløv Sogn og Bye paa Morsøe Thisted Amt, kjendes samt hermed for alle vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed ved denne min udgivne lovformelige Skjøde sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til vel­agte Jens Pedersen Roesen, boendes i bemeldte Seyersløv, en mig fra min Gaards udskillende Parcel bestaaende af Hartkorn 6 Skp. 3 Fjdk. 1, Alb., som ifølge Rentekammerets Skrivelse af Dato 27. Ju,i 1801 er tilladt at afhænde fra min iboende Gaard. - Bemeldte Parael er beliggende paa bemeldte Seyersløv Mark, løbende øster og Vester mod Anders Christensens Jord for Søndre, Christen Nør­gaards for Nordre, Veien for Vesten og min egen Jord eller Eiendom for østen, alt for den imellem os mundtlig aaaorderede Kjøbesumma 580 Rbd., skriver Fem Hundrede og Fiirsindstyve Rbd. Dansk Courant. - Og da nu velbemeldte Jens Pe­dersen Roesen nu haver betalt mig foreskrevne Kjøbesumma Fem Hundrede og Fiir­sindstyve Rigsdaler, saa er det, jeg herved fra mig og mine Arvinger fuldkom­melig hjemler bemeldte Jens Pedersen Roesen og hans Arvinger for ermeldte Eien­dom med dets Rettigheder og Herligheder, som et frie, frelst og uigjenkaldelig Kjøb og Eiendom, som han og Arvinger maae gjøre sig samme saa nyttig, som de paa lovlig Maade bedst vide, vil og kan.

       Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.

       Datum Seyersløv d. 24. Mai 1802.

       Anders Christensen Buchhave.

       Efter Begjæring til Vitterlighed unde,skriver og forsegler.

       Svenning Jensen Dybdahl. Fr. Jensen.

       At ingen Kjøbecontract, Skrivtlige Conditioner elle, noget andet Document dette Kjøb betræffende imellem os har været oprettet, det kan vi

       paa forlan­gende med Eed bekræfte.

       Datum ut Supra.

       Anders Christensen. Jens Pedersen Roesen. "

      

       Jens Pedersen Roersen drev ejendommen i Sejerslev indtil sin død, hvoref­ter den af hustruen blev videreført til 1845, da hun afstod den til sønnen Poul. I den anledning blev der oprettet følgende aftægtskontrakt:

      

       "Underskrevne Poul Chr. Jensen Roesen, der ved Skiøde af Dags Dato er ble­ven Eier af min Moders, Jens Pedersen Roesens Enke, Kierstine Jensdatters Huus i Seierslev, forpligter mig herved til at svare hende aarlig følgende Aftægt, saalænge hun leve,:

       1.

       I den vestre Ende af Huuset inretter jeg hende en forsvarlig Aftægtsboe­lig, bestaaende af en Stue paa 2 Fag med et Sængestæd, et Spisekamme, et Kjøkken med Skorsteen og i den Ladbygning norden for Huset fornøden Plads til hendes Ildebrændsel. - Boeligen skal i enhver Henseende være forsvarligen ind­rettet og vedligeholdes af mig.

       2.

       Af den mig med Huset overdragne Besætning svare, Jeg hende, naar hun ind­flytter i sin Aftægtsboelig en Sængs Klæder, bestaaende af 3 Dyne,, 2 Puder og 1 Voer, en Jern bie lægger Kakkelovn, Borde, Bæncke, Stole, Kjøkkentøi samt hvad hun iøvrigt maatte behøve og forlange, alt forsvarligt. - Dette saavel­som hvad hun iøvrigt maatte efterlade sig, tilhører mig efter hendes død med Undtagelse af hendes Gangklæder, der deles imellem min Broder Jens og mig.

       3.

       Aarlig leverer jeg hende 1½ Td. Rug, 2½ Td. Byg, reent, sundt, godt, for­svarligt og velrendset Korn, 8 Potter Kjøbenhavns Korn Brændeviin, 8 Pund Kaffebønner, 4 Pund Kandis Sukker, 4 Pund Cicorie, 2 Lispund Smør og 1 Lis­pund Ost af hvilket alt 1/4 Part leveres den første Dag i hvert Qvartal. ­Ved Mortensdag leveres hende endvidere 1 Skp. Salt, 1 Pund Humle, 1, Lispund Flesk, det ene Aar af Forenden og det andet Aar af Bagenden af Svinet, 4 Pund godt Kjøbefør, 2 goede Gjæs og et fedt Faar med Uld, der kan vurderes til 4 Rbd. Sølv. - Ved St. Hansdag 8 Pund tør Fisk i Julii Maaned, 2 Snese Æg aarl. og ved Nytaarsdag 2 Rbd. Sølv. - Om Foraaret en Ol Sild eller Flynder samt 4 Snese Æg i 2 Gange om Aaret. - I rette Ildbjerdningstid 4 Læs Skudtørv og 1 Læs Hedetørv frit gravede, røgtet, tilseet og hjemkjørt af forsvarlig Stør­relse og. Godhed.

       4.

       For hende føder jeg et Faar og græsser samme med Lam. - Dette Faar har hun Rettighed til strax at udtage af min Flok.

       5.

       Daglig bliver at levere hende 1 Potte nye malket Melk.

                                                                                                                                      6.

       Jeg er forpligtet til at give hende forsvarlig Opvartning og Pleie. Skulde hun ikke finde sig tilfreds med den Pleie og Opvartning, der lønnes og kostes af mig, og som naar forlanges bestandig skal opholde sig hos hende.

       7.

       Hun har frie Adgang til Brønd, Bryggerkjeddel og Baggerovn. - Naar jeg ba­ger, har hun Rettighed til at faae nogle Brød baget ved min Ildebrændsel.

       8.

       Naar hun ved Døden afgaaer, bekoster jeg hende en anstændig Begravelse ef­ter Egnens Skik og Brug.

       9.

       For det stemplede Papiir anslaaes denne Aftægt aarlig til 37 Rbd., der for 3 Aar udgjør 185 Rbd., og Begravelsen til 15 Rbd., Ialt 200 Rbd. Sølv.

       10.

       Til Sikkerhed for, at ovenmeldte Contract i enhver Henseende og i alle de­res Ord, Clausuler og Puncter skal blive opfyldt saavel af mig som efterkom­mende Eiere, pantsætter jeg hermed med 1. Prioritets Panterettighed mit efter Skiøde af Dags Dato eiende i Seierslev Sogn og Bye beliggende Huus med tillig­gende Jorder af Hartkorn 6 Skp. 3 Fjdk. 1 5/6 Alb. efter den nye Matr. 5 Skp. 2 Fjdk. 1~ Alb. med Sæd og Afgrøde.

       Til Bekræftelse under Hænder og Segl.

       p.t. Nyekiøbing d. 7. Juli 1845.

       Poul Chr. Jensen. Kirstine Jensdatter m.f.P.

       Som Laugværge: Mikkel Jensen.

       Til Vitterlighed: Per Krogh. ".

      

       Han blev gift med Kirstine Jensdatter #283, gift 20. november 1801 i Sejerslev.

 

                             Børn:

 

       16.           i      Svenning Christian Jensen Roersen #276, født 10. april 1810 i Sejerslev, død 28. maj 1882 i Erslev.  Han blev gift med Ane Kirstine Hansdatter #277, gift 24. november 1839 i Øsløs kirke.

 

                      ii    Jens Christian Jensen Roersen #2186, født 30. januar 1812 i Sejerslev.

 

                      iii   Bodild Jensdatter #2187, født 6. november 1908 i Sejerslev.

 

                      iv    Christen Jensen Roersen #2188, døbt 23. oktober 1806 i Sejerslev.

 

                      v     Anna Jensen #2189, født 22. januar 1805 i Sejerslev.

 

                      vi    Christen Jensen Roersen #2190, født 29. november 1803 i Sejerslev.

 

33.  Kirstine Jensdatter #283, født 9. september 1776 i Jørsby, død 9. december 1849 i Sejerslev.

 

34.  Hans Jensen #278, født 30. april 1775 i Løverhaverhuset, Vester Broby sogn, Sorø amt, død 5. oktober 1853 i Stenmagle - Sorø amt.

      

       Hans Jensen er født i skovfogedhuset "Løverhaverhuset" i Bråby sogn, blev gårdmand i Stenmagle og endte som aftægtsmand i Stenmagle.

      

       Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter #279, gift 20. juni 1800 i Stenmagle.

      

       Han blev gift med (2) Johanne Christensdatter #2238, gift 17. juni 1836 i Stenmagle kirke, født 1797.

 

                             Barn af Kirsten Nielsdatter:

 

       17.           i      Ane Kirstine Hansdatter #277, født 22. februar 1810 i Stenmagle, Sorø eller Holbæk amt, død 9. maj 1885 i Erslev.  Hun blev gift med Svenning Christian Jensen Roersen #276, gift 24. november 1839 i Øsløs kirke.

 

                      ii    Jørgen Hansen #2137, født 30. november 1800 i Stenmagle, Sorø amt.

 

                      iii   Kirsten Hansdatter #2246, født 19. februar 1817 i Stenmagle.

 

35.  Kirsten Nielsdatter #279, født 1771, død 12. 0ktober 1833 i Stenmagle.  Hun blev gift med (1) Hans Jensen #278, gift 20. juni 1800 i Stenmagle.  Hun blev gift med (2) Jørgen Andersen #2244.

 

                             Barn af Hans Jensen:

 

       17.           i      Ane Kirstine Hansdatter #277, født 22. februar 1810 i Stenmagle, Sorø eller Holbæk amt, død 9. maj 1885 i Erslev.  Hun blev gift med Svenning Christian Jensen Roersen #276, gift 24. november 1839 i Øsløs kirke.

 

                      ii    Jørgen Hansen #2137, født 30. november 1800 i Stenmagle, Sorø amt.

 

                      iii   Kirsten Hansdatter #2246, født 19. februar 1817 i Stenmagle.

 

                             Barn af Jørgen Andersen:

 

                      iv    Anders Jørgensen #2245, født 1999 i Allemagle.

 

36.  Jens Christensen #290, født 1. november 1767 i Stagstrup, død 1. marts 1813 i Odgård, Øster Jølby sogn.

      

       Efter indgåelse af ægteskabet overtog Jens Christensen  Odgård i Ø. Jølby af sin svigerfar - Øster Jølby 1a. mod at hendes forældre kunne blive boende (Inderster). Denne drev han til sin død i 1813, hvorefter Anders Michelsen Højgård overtager den, da han indgår ægteskab med enken, Maren Jensdatter Odgaard.

      

      

       .

      

       Han blev gift med Maren Jensdatter Odgaard #291, gift 15. marts 1799 i Øster Jølby kirke.

 

                             Børn:

 

       18.           i      Christen Jensen Odgård #286, født 13.august 1800 i Øster Jølby, død 17.december 1866 i Øster Jølby.  Han blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter #287, gift 22. april 1836 i Erslev.

 

                      ii    Jens Jensen Odgaard #2202, født 21. august1799 i Øster Jølby, død 8. februar 1801 i Øster Jølby.

 

                      iii   Anna Jensdatter #2204, født 7. februar 1802 i Øster Jølby, død 10. november 1870 i Solbjerg sogn.

 

                      iv    Mette Jensdatter #2258, født 10. maj 1803 i Øster Jølby, død 28. oktober 1848 i Rønbjerg, Bjørnsholm Sogn.

                            

                            

                             .

 

                      v     Anne Jensdatter #2259, født 27. februar 1806.

 

                      vi    Jens Jensen #2260, født 12. februar 1808 i Øster Jølby.

 

                      vii  Povl Christian Jensen #2261, født 15. november 1809 i Øster Jølby.

 

                      viii Dorthe Jensdatter #2262, født 16. oktober 1811 i Øster Jølby, død 17. november 1811 i Øster Jølby.

 

37.  Maren Jensdatter Odgaard #291, født 1777, død 5. august 1835 i Øster Jølby.  Hun blev gift med (1) Jens Christensen #290, gift 15. marts 1799 i Øster Jølby kirke.  Hun blev gift med (2) Anders Michelsen Højgård #2138, gift 13. marts 1814 i Ø. Jølby kirke, født ca. 1778, død 14. juli 1850 i Odgård, Ø. Jølby sogn,

      

       Anders Michelsen kom fra Enslev. Sammen fik de følgende børn

        1. Jens Christensen Andersen,   f. 3 aug. 1814, Øster Jølby, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark ,   d. Ja, dato ukendt

         2. Mette Marie Andersdatter,   f. 10 maj 1816, Øster Jølby, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark ,   d. Ja, dato ukendt

         3. Christiane Andersdatter,   f. 11 maj 1819, Øster Jølby, Øster Jølby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Danmark ,   d. Ja, dato ukendt

 

38.  Peder Christensen Korsgård #288, født 16. juni 1774 i Tøving, Galtrup sogn, død 29 juni 1850 i Erslev.

      

       Gården Korsgård hørte under Dueholm gods og havde en hartkornsansættelse på - Gml: 5-6-0-0  Ny: 5-3-1-13/4. Eslev matr. nr. 12abce. Selve gården lå på den sydlige side af gadekæret. I dag har Korsgaard matr. 11a med adressen Præstbrovej nr. 69, Erslev.

       Gennem sit giftemål med Johanne Michelsdatter, enke på Korsgård, blev han den afdødes afløser som bonde på Korsgård i Erslev. Efter nogle år afstod han gården til sin steddatter Maren Jeppesdatter og ægtefælle Jens Christian Korsgård (Nielsen).

      

       Han blev gift med Johanne Michelsdatter #289, gift 3 marts 1809 i Erslev.

 

                             Børn:

 

       19.           i      Ane Margrethe Pedersdatter #287, født 15. april 1810 i Erslev, død 20. januar 1867.  Hun blev gift med Christen Jensen Odgård #286, gift 22. april 1836 i Erslev.

 

39.  Johanne Michelsdatter #289, født 10. marts 1771 i Erslev, døbt 10. marts 1771 i Erslev kirke, død 28. januar 1844 i Erslev.  Hun blev gift med (1) Peder Christensen Korsgård #288, gift 3 marts 1809 i Erslev.  Hun blev gift med (2) Jeppe Jensen Korsgaard #2139, gift 22. nov. 1792 i Erslev, født 1754, begravet 15. april 1808 i Erslev,

      

       1 Sidsel Jeppesdatter                      21 Dec 1794

       2 Christen Jeppsen                          20 Mar 1796

       3 Anna Jeppesdatter                       16 Dec 1798

       4 Inger Jeppesdatter                        29 Mar 1801

       5 Anne Elsebet Jeppesdatter        13 Apr 1803  19 Feb 1840

       6 Mariane Jeppesdatter                  27 Jan 1805

       7 Maren Jeppesdatter                       4 Mar 1808

      

 

                             Barn af Peder Christensen Korsgård:

 

       19.           i      Ane Margrethe Pedersdatter #287, født 15. april 1810 i Erslev, død 20. januar 1867.  Hun blev gift med Christen Jensen Odgård #286, gift 22. april 1836 i Erslev.

 

                             Barn af Jeppe Jensen Korsgaard:

 

                      ii    Sidsel Jepsdatter #2206, født 1796.

 

                      iii   Anna Jepsdatter #2207, født 1799.

 

                      iv    Christen Jepsen #2298.

                            

                             I folketællingen 1834 bor Christen Jepsen og Ane Nielsdatters datter Johanne Christensdatter på 9 år hos farmoderen Johanne Michelsdatter og Jeppe Jensen Korsgård.

 

40.  Laurids Michelsen #308, født 24. maj 1771 i Hjortshøj, død 22. februar 1846 i Todbjerg.

      

       I 1790 blev Ane  (Anna) Andersdatter konfirmeret i Todbjerg kirke,  og i en alder af 22 år blev hun viet til Laurids (Laus - Laurs- Lars).  Forloverne var fædrene Michel Jensen af Hjortshøj og Anders Jensen af Balle.  I 1801 benævnes han som inderst og national soldat I en alder af 34 år og boede da i Kradberg by. I 1807 Var han indsidder i Linå, men køber d. 12. juni 1807 et hus med jord af Peder Christensen i Balle.(3 skp. 13/4 album).(B53a sp 134 folio 450). På udskiftningskortet over Balle by den 1. september 1816, ses Laurs Mikkelsens navn ført på ejendom nr 8 på Balle mark. Den havde et jordtilliggende på 117630 kvadratalen.

       Kører man fra Balle by ad vejen Bols mark mod Balle hede, lå ejendommen på venstre side ca. 400 m. nord for Balle by.

        I 1834 lever han stadig af sin jordlod, og datteren Karen (29 år) er hjemmeboende og ernærer sig som væver. De har 2 plejebørn : Birthe Marie Andersdatter  på 11 år- måske et familiemedlem på moderens side , og Mette Marie Christoffersdatter på 7 år.               

       Ved Annas død i 1838 benævnes de som fattiglemmer,  .(B53a side 351 )

       I 1845 og 1850 er Laus Michelsen opholdsmand  hos familien Søren Madsen på 44 år og Maren Pedersdatter med deres 3 børn .

      

       Han blev gift med Anne Andersdatter #309, gift 18. oktober 1796 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       20.           i      Mikkel Laursen #306, født 4. oktober 1809 i Todbjerg, død 2. februar 1867 i Egå.  Han blev gift med Maren Sørensdatter #307, gift 26. juni 1840 i Egå.

 

                      ii    Anders Laursen #356, født 21. oktober 1801 i Balle Mark - Todbjerg.

 

                      iii   Karen Laursdatter #357, født 11. februar 1805 i Balle Mark - Todbjerg.

 

41.  Anne Andersdatter #309, født 16. oktober 1774 i Todbjerg, død 21. december 1838 i Todbjerg - Balle.

 

42.  Søren Rasmussen Kuk #337, født 11. marts 1764 i Egå, død 14. oktober 1830 i Egå.

      

       Søren blev først gift som 40 årig, og har indtil da tilsyneladende tjent på forskellige gårde.I 1787 tjente han hos Peder Sørensen I Vejlby. I 1801  er han  tjenestekarl på Søren Rasmussen  eller Jesper Pedersens gård  i Kankbølle by ved Hjortshøj. Her træffer han Ingeborg , hvis forældre ,der ifølge folketællingen 1787, ernærede sig som husmand og bonde med en biindtægt ved vævning.

       Efter deres vielse I 1802 -(Forlovere: Jens Jensen - Skæring og Peder Christensen-Skødstrup)- , bosætter de sig i Skjæring by i Egå sogn som husmandsfolk (Skæring matrikel 34 på 50 a i dag Matr. 6a , Annekærvej 32 i Skæring,  hvor deres 5 børn kommer til verden:

        I 1834 væver Ingeborg, en beskæftigelse hun har lært af sin far. Datteren Christiane og hendes mand Christen Sørensen, der er smedesvend samt barnebarnet Maren , bor hos dem.

       Da Søren dør i 1836,  får Ingeborg tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

       Ingeborg døde som aftægtkone hos svigersønnen Mikkel Laursen i Skjæring af alderdomsbrystsvaghed 76 år gml.  Efter hendes død i 1849 overtager Maren og Mikkel Laursen ( 5-6/32) husmandsstedet d. 4. juni 1850 (B53b sp 50),  efter at have boet hos moderen siden ægteskabets indgåelse i 1840.

      

       Han blev gift med Ingeborg Christensdatter #338, gift 6. april 1802 i Hjortshøj.

 

                             Børn:

 

       21.           i      Maren Sørensdatter #307, født 11. juli 1804 i Egå, død 8. september 1872 i Egå.  Hun blev gift med Mikkel Laursen #306, gift 26. juni 1840 i Egå.

 

                      ii    Anne Margrethe Sørensdatter #359, født 20. marts 1802 i Egå.

 

                      iii   Christen Sørensen #360, født 16. august 1807 i Egå.

 

                      iv    Christina Sørensdatter #361, født 19. marts 1809 i Egå.

 

43.  Ingeborg Christensdatter #338, født 26. december 1775 i Skødstrup, død 6. januar 1849 i Egå.

 

44.  Rasmus Pedersen Møller #316, født 22. oktober 1758 i Skødstrup.

      

       Ved ægteskabets indgåelse kommer Rasmus fra Vorre  og Karen fra Løgten i  Skødstrup sogn. Som forlovere anføres Anders Lauritsen og Christen Møller i Segalt:

       I folketællingen 1801 finder man ham under Rodschow (Rodskov) by anført som inderste, tjener og landværnsmand samt 42 år gammel.  I 1807 bor de i Eskerod og benævnes som indsidder.  Det samme anføres i 1816.

       Ved Sørens konfirmation i Hornslet kirke 1819,  er Rasmus Møllers enke anført som forældre.  Altså er Rasmus Møller død i perioden 1816 - 1819.

       Ikke død i Hornslet 1803-30

             -do-      Skjødstrup 1814-19.

      

       Han blev gift med Karen Sørensdatter #317, gift 23. juni 1797 i Skødstrup.

 

                             Børn:

 

       22.           i      Søren Rasmussen Møller #314, født 29. november 1806 i Hornslet, død 21. november 1874 i Skjødstrup.  Han blev gift med Maren Sørensdatter #315, gift 19. oktober 1838 i Skjødstrup.

 

                      ii    Kirstine Rasmusdatter #358, født 1. januar 1803 i Hornslet.

 

45.  Karen Sørensdatter #317, født 1769.

      

       27/28/128 Hendes forældre er sikkert Søren Rasmussen og Ane Jensen????

 

46.  Søren Nielsen Smed #320, født 27. juni 1773 i Trige, død 19. august 1850 i Skjødstrup.

      

       Søren og Anne indgik i den hellige ægtestand i en brydningstid,  hvor der var opbrud i landsbyfællesskabet med udflytning af gårdene.  Napoleon rasede,  og Admiral Nelson truede det danske samfund til at lade sig kontrollere af englænderne.  Hvor vidt det interesserede Søren og Anne er nok tvivlsom,  thi her var det kampen for slægtens videreførsel,  der gjaldt,  og hans vigtigste indtægtkilde fik han fra sit smedearbejde. De fik følgende arvtagere i henhold til skiftebrev efter Annes død i 1831 (53a Sp 16 Folio 298):

       I 1812 rejser smedefamilien fra Kradberg i Hornslet sogn til Worre Mark i Skjødstrup sogn,  hvor de den 11 juni køber et udflyttersted af Søren Jensen (B53a Sp 6 Folio 92). Hartkorn: 2 tdr. 1 skp. 1 fj. 2½ alb.  Ved Annes død i 1830 angives gårdens værdi til 700 rdl.

       Den 22. marts 1831 sælger Søren Nielsen Smed gården til sin søn Niels Sørensen Smed for 850 rdl(B53 Afolio 283 no 2),  mod at Søren kom på aftægt på gården til sin død.  I 1850 var Søren 77 år og stadig aftægtsmand.  Gårdens matrikkelnr. bliver: Vorre Ejerlav nr. 6 og 4b, og kaldes Trædkjærgård (Trækærgrd.) ,  et navn der stadig eksisterer.

        B 53 A sp. 16. Folio 283:  Søren Nielsen overdrager gården til sin søn mod af få aftægt:

      

       "Underskrevne Søren Nielsen smed Kradberg, Hornslet sogn, Øster Liisberg herrit, gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger og bortskjøder til min søn Niels Sørensen Smed, det mig tilhørende udflyttersted, beliggende på Vorre bys Mark med tillagt jorder, som staar som ager og enge hartkorn 7 skp. 3 fd. 1 ¾ alb. Hartkorn, som jeg har kjøbt af Peder Jensen Kradberg.

         Samme fornævnte bosted med bygninger og jorde på Vorrre og Kradberg byes marker, der alle bestaar af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1 fd. 2 ¼ alb. Som anført, som den mig tilhørende besætning ind og udboe af alle slags, uden undtagelse have tilforn min søn Niels Sørensen, som en lovlig kjøbt og betalt ejendom, dersom med ret indseer min pantegjæld til hr, Jens Winther af Mellemmølle med 850 rigsdalere nævner ottehundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler, haver betalt den overordnede kjøbesum med dette beløb.

                      Dette til bekræftelse under mit navn og forseglning i Witterlighedsvidners overværelse.

                                                                 Udflytterstedet af Kradberg og Worre Mark.

                                                                                       d. 22. marts 1831

                                            Til vitterlighed

       Jacob Cortsen                                    Johanne Laursen                                      Søren Nielsen "

      

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

       Skifte efter Anne Mortensdatter af Vorre marks død:

       B 53 A sp. 16 1830 - 1832. Folio 298

       "Samfrænde skiftebrev efter Søren Nielsens afdøde hustru Anne Mortensdatter på Worre Mark.

       Aar 1831 d. 20. maj vare vi vedkommende forvalter Levring fra Vosnæsgaard og Sognefoged Rasmus Jensen fra Aastrup, efter begjæring af boelsmand Søren Nielsen paa Worre mark forsamlet udi hans hus for at følge Hans kongelige Majestæts allernaadigste bevilling af 22. december d.a. saaledes lydende:

       Vi Frederik d. sjette af Guds nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers  Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmasken, Ramsborg og Oldenburg gjør vitterligt at vi efter Søren Nielsen Smed i Worre bye i Skødstrup sogn under Randers amt, udi vort land Nørre Jylland, hvis hustru Anne Mortensdatter ved døden er afgaaet, haver herom allerunderdanigst gjort ansøgning og begjæring, allernaadigst haver bevilget og tillade , at han efter bemeldte hans afdøde hustru, maae fordre Rettens meddelelsesforretning, registrering og vurdering efter loven med forlods sammensteds myndige børn uskiftet bo blive henseende saa  længe han i redelig stand  forbliver. Og om han imidlertid skulle blive til sinde at skifte og dele,  maa han med samfrænder slutte  en skifteforhandling om den arv,  som bemeldte børn efter deres mor kan tilkomme, saaledes som han med dem til børnene give beskrevne for….  foruden Rettens møder overværelse eller videre registrering og vurdering efter loven, dog havde bemeldte samfrænder et skriftligt dokument derover at forfatte, som billigt kan være og saa i  fremtiden maa børnene komme i  myndig stand ------ at kunne forsvare. Og ville vi derfor allernaadigst have befalet den, som dette skrifte i naade maa forrette, at de i alle maader holde sig loven og anordningerne, samt i sædelighed forordningen af 23,. August 1793 og 28. august 1816 allerunderdanigst efterretlige, hvilket og skal ske af den øvrighed og retten betyed, som det ellers kunne tilkomme samme skifte at forvalte, for disse denne angaar, i hvis rettighed dog intet derfor skal afgaae.

       Forebydende alle enhver imod det som staaer,  hindrer og gjøre.

       Givet i vort  Kongelige Ret

        Kjøbenhavn 23. december 1830.

      

       Min afdøde hustru og mine børn ere:

       1, søn Niels  26 aar   2. Morten  19 aar   3. Hans  16 aar  4. Anders  11 aar  5. Johanne ugift

        6. Johanne Marie-  gift med gaardmand Jens Sørensen - Worre  7. Maren  ugift

        8. Christiane  ugift.

          Bemeldte børns fødte værge er Gaardmand Anders Mortensen I Kradberg.

       Gaarden:                      Hartkorn:         2 Tønder. 1 Skæp  1 Fjerdingkar  2½ Album.

                                                                 1. Gaardens værdi                                    600 rigsdalere

                                                                 2. Indboe og udboe                                   100

                                                                                                                                                                  700 rigsdalere

       Gæld til Niels Winther - Meelmøllen                                      - 1300              

      

                                                                                                                     - 600 rigsdalere.

      

       Han blev gift med Anne Mortensdatter #321, gift 4. juni 1802 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       23.           i      Maren Sørensdatter #315, født 13. maj 1816 i Vorre - Skjødstrup, død 11. januar 1897 i Vorre - Skjødstrup.  Hun blev gift med Søren Rasmussen Møller #314, gift 19. oktober 1838 i Skjødstrup.

 

                      ii    Niels Sørensen #362, født 1804 i Hornslet.

 

                      iii   Morten Sørensen #363, født 1811 i Skødstrup.

 

                      iv    Hans Sørensen #364, født 1814 i Skødstrup.

 

                      v     Anders Sørensen #365, født 1819 i Skødstrup.

 

                      vi    Johanne Sørensdatter #366.

 

                      vii  Johanne Marie Sørensdatter #367.

 

                      viii Christiane Sørensdatter #368.

 

47.  Anne Mortensdatter #321, født 27. januar 1782 i Todbjerg, død 9. december 1830 i Skjødstrup.

 

48.  Johannes Madsen #648, født 31. august 1794 i Give, død 23. maj 1862 i Thyregod.

      

       Johannes Madsen blev født på gården Lille Hestlund i Give sogn. Ane Marie Jensdatter kommer fra gården Østerhoved i Givskud sogn.

       Ved Jens´ fødsel i 1820 boede de hjemme hos hendes forældre i Østerhoved i Givskud sogn.

       I ankomstlisten i kirkebogen for Thyregod sogn 1815 - 24 folio 113, står at Johannes og Ane Marie kom fra Give sogn og bosatte sig som husfolk, boelsmand på Dørkop(Dørken) mark i 1820, hvor de køber  Matr. nr. 9d i Dørken ejerlav, Thyregod sogn af Jørgen Sørensen. Adressen er i dag Enkelundvej nr. 6.  I folketællingen fra 1834 bor de i Hindskov by i Thyregod sogn og benævnes med titlen plougdrivende husmand.

       I folketællingen 1840 og 1845 anføres de under Thyregod by som gård nr. 69, hvor de kom på aftægt på deres gamle dage.

      

       Han blev gift med Anne Marie Jensdatter #649, gift 25. marts 1820 i Givskud.

 

                             Børn:

 

       24.           i      Jens Johannesen #54, født 3. juli 1820 i Givskud - Østerhoved, død 22.juni 1874 i Thyregod.  Han blev gift med Ane Mette Iversdatter #55, gift 8. november 1845 i Vindelev.

 

                      ii    Ane Kirstine Johannesdatter #688, født 27. oktober 1822 i Thyregod, Dørkop.

 

                      iii   Mads Johannesen #689, født 10. november 1824 i Thyregod, Dørken.

 

                      iv    Christiane Johannesen #690, født 17. januar 1827 i Thyregod, Dørkop.  Han blev gift med Laust Pedersen #1259, gift 19. januar 1888 i Thyregod.

                            

                             Givskud.

 

                      v     Christian Johannesen #691, født 21. september 1829 i Thyregod, Dørkop.

 

                      vi    Ida Marie Johannesdatter #692, født 21. juni.1831 i Thyregod, Dørken.

 

                      vii  Ane Johanne Johannesdatter #693, født 5. oktober 1835 i Thyregod, Dørken.

                            

                            

                                            .

 

49.  Anne Marie Jensdatter #649, født 30. januar 1797 i Givskud, død 23. april 1868 i Thyregod.

 

50.  Ivar Michelsen #642, født 1786 i Thyregod ?.

      

       Ingeborg er konfirmeret i Vindelev i 1809 og blev gift i 1817 med Iver, der var tjenestekarl i Tørring. Forloverne var Sognefoged Erich Pedersen i Vindelev samt husmand Bent Christensen af Ølholm. Iver skulle tilsyneladende have overtaget faderens gård  matr. Sdr. Vilstrup nr. 8a i Kolding kommune. På det gamle matrikelkort fra udskiftningen i 1816 står Iver ført som ejer af gård nr. 2, i dag "Løkkegård" på Sdr. Vilstrupvej nr. 101. Faderen Michel Jensen er på aftægt lige til sin død i1824. I stedet bliver de i perioden 1817 - 1834 ført som indsiddere i Vindelev sogn. Deres ægteskab var ikke uden problemer og seperationen var en kendgerning i løbet af 1834.  Ifølge folketællingen 1834 for Vindelev by- Vejle amt- hus nr. 49, hvor Ingeborg bor med sine børn som indsidder og lever af sin håndgerning, mens Iver er tjestekarl Aggersbølle gård i Øster Snede

       "Den 11. maj anmeldte pigen Mette Marie Iversen at hendes mor, almisseholder Ingeborg Larsdatter af Vindeleff fattighus er afgået ved døden. Hun eied intet. Hun døde af Wattersot".

       Den 23. april 1849 blev sønnen Lars dødelig såret ved slaget ved Kolding og bragt til Christiansfeldt. Hvor han blev begravet på Christiansfeldt kirkegård.

      

       Han blev gift med Ingeborg Larsdatter #643, gift 13. juli 1817 i Vindelev.

 

                             Børn:

 

       25.           i      Ane Mette Iversdatter #55, født 24. august1820 i Vindelev, død 9. oktober 1871 i Thyregod.  Hun blev gift med Jens Johannesen #54, gift 8. november 1845 i Vindelev.

 

                      ii    Michel Iversen #694, født 1817 i Vindelev, død 1826 30. januar i Vindelev.

 

                      iii   Lars Iversen #695, født 1826 i Vindelev, død 1849 23. april i Christiansfeldt.

 

                      iv    Mette Marie Iversen #696, født 1828 - 8. august i Vindelev.

 

51.  Ingeborg Larsdatter #643, født 8. februar 1795 i Vindelev, død 9. maj 1852 i Vindelev.

      

       Døde af vattersot i Vindelev fattighus.

 

52.  Christen Christensen #666, født 14. maj 1800 i Sunds, død 14. marts 1866 i Herning.

      

       Både Christen og Karen blev født da den franske revolution fandt sted. Denne omvæltning har næppe interesseret familien, der som så mange andre husmænd måtte kæmpe for det daglige brød.

       Ved vielsen tjente den 29 årige Christen på gården Moltrup, medens den 30 årige Karen var væverske i Timring kirkehus.

       Som forlovere anføres Christen Thomsen af Hollingholt og gårdfæster Jesper Bielsen i Lille Bjerregård.

       Efter vielsen bosatte de sig i Sunds. I 1831 flyttede de til Gullestrup - Herning sogn, hvor de ernærede sig som fæstehusmand, daglejer og væver.

                                           

       Indtægten var ikke stor, hvorfor børnene blev understøttet af fattigkommissionen i Herning.

      

       Han blev gift med Karen Pedersdatter #667, gift 16. juni 1829 i Timring.

 

                             Børn:

 

                      i      Ane Christensen #697, født 1829 i Herning.

 

       26.           ii    Christian Peder Christensen #59, født 16. januar 1832 i Herning - Gullestrup, døbt i Herning, død 28. marts 1906 i Ejstrup.  Han blev gift med Abelone Katrine Carlsdatter #60.

 

                      iii   Ane Margrethe Christensen #698, født 1835 i Herning.

 

                      iv    Else Marie Christensen #699, født 20. september 1838 i Herning.

 

                      v     Anders Christensen #700, født 6. december 1839 i Herning.

 

                      vi    Ane Christensdatter #701, født 3. juni 1843.

 

53.  Karen Pedersdatter #667, født 16. januar 1799 i Timring, død 9. maj 1880 i Gullestrup - Herning.

 

54.  Carl Christian Eiler Johannesen #678, født 11. april 1793 i Aulum, død 19. maj 1846 i Nøvling.

      

       Carl Eiler , der var præstesøn fra Aulum, blev gift med Karen Pedersdatter fra Østerhoved ved Bredkier by i Nøvling sogn i Hammerum Herred.

       Han (31 år) flyttede i 1824 fra Holte i Aulum med kone (24 år) og børn til Kibæk i Tvis. Året efter dør konen, hvorfor han anføres som enkemand  ved brylluppet, Forloverne var Mourits Christensen fra Jesfeld og gdr. Niels Dynesen af Schibech. I 1833 flytter de fra Kibæk i Tvis til en gård i Skibbild - Nøvling sogn.

       Efter Carl Eilers død er der skifte i Hammerum herreds skifteprotokol 1844 - 1848 folio 297b - 299 m. fl.(308,341,358,366,372,388,399,401,403,405,426,434 og 455.

       Børnenes efternavn er Eiler i 1834,  men Carlsen eller Carlsdatter i de øvrige folketællinger

       Efter Carls død bliver Karen Pedersdatter gift med enke- og gårdmand  Chresten Jeppesen(F: 1797) i Ørskov i Snejbjerg sogn. Chresten Jeppesen dør d. 12. November 1755, hvorefter hun overdrager husmandsstedet til  sin datter Anne Marie Carlsdatter og svigersøn Jens Christen Lauritsen, mod en aftægtskontrakt på stedet.

      

       Han blev gift med Karen Pedersdatter #679, gift 21. juni 1825 i Snejbjerg.

 

                             Børn:

 

       27.           i      Abelone Katrine Carlsdatter #60, født 7. juli 1828 i Tvis, død 31. august 1890 i Ejstrup.  Hun blev gift med Christian Peder Christensen #59.

 

                      ii    Johannes Carlsen #702, født 1822 i Tvis.

                            

                             Bor i Trevad og er gift med Karen Olesdatter.

 

                      iii   Peder Carlsen #703, født 1926 i Tvis, død 11. marts 1846 i Nøvling.

 

                      iv    Anne Marie Carlsdatter #704, født 1831 i Tvis.

 

                      v     Mette Kirstine Carlsdatter #705, født 1834 i Nøvling.

 

                      vi    Anna Cathrine Carlsdatter #706, født 1841 i Nøvling.

 

55.  Karen Pedersdatter #679, født 21. april 1800 i Nøvling.  Hun blev gift med (1) Carl Christian Eiler Johannesen #678, gift 21. juni 1825 i Snejbjerg.  Hun blev gift med (2) Christen Jepsen #707, født 1796, død 12. november 1855 i Snejbjerg,

      

       Folketælling 1850 - Ørskov - Snejbjerg sogn:

       Chresten Jepsen      54

       Karen Pedersdatter  50 år

       Hans børn : Jeppe (23), Niels (20), Mikkel (18), Ane (15), Anders (13)

       Hendes børn: Abbelobe Carlsdatter (10), Mette Carlsdatter (7), Ane Carlsdatter (9).

 

56.  Peder Jørgensen Hald #1005, født 6. juni 1790 i Ørslevkloster, død 2. april 1850 i Vinkel.

      

       Peder Jørgensen kommer fra Hald ved Ørslevkloster til Vinkel sogn  som 36 årig og bliver gift med væverpigen Berte Marie Christensdatter på 25 år,  med Jens Pedersen og Christian Pedersen fra Nabe som trolovere, ved Vinkel. Berte har i forvejen et uægte barn med skræder Søren Rasmussen i Vinkel ved navn Ane Kirstine Sørensdatter . De er anført som husfolk i Vinkel.

       Efter Bertes død i 1840, bliver Peder gift med Ida Christina Laursdatter, der også kommer fra Hald, men er født i Frederiks sogn i 1808. Ved ægteskabets indgåelse har hun en uægte datter barn ved navn Marie Christine Christensen, hvis udlagte barnefader hedder Christen Lysdahl  fra Demstrup i Sjørslev sogn (o. 57).

      

       Han blev gift med (1) Berte Marie Christensdatter #1006, gift 20. maj 1826 i Vinkel.

      

       Han blev gift med (2) Ida Christine Laursdatter #1781, gift 1840, født 1808 i Frederiks sogn.

 

                             Barn af Berte Marie Christensdatter:

 

       28.           i      Christen Pedersen Hald #65, født 13. december 1826 i Vinkel, død 18. december 1907 i Tolstrup, Almind.  Han blev gift med Dorthea Rasmussen #66, gift 26. februar 1851 i Vinkel.

 

                      ii    Inger Christensdatter #1119, født 20. oktober 1829 i Vinkel.

 

                             Barn af Ida Christine Laursdatter:

 

                      iii   Laurs Pedersen #1783, født 27. april 1846 i Vinkel.

 

57.  Berte Marie Christensdatter #1006, født efter 1. febr. 1801 i Vinkel, død 1. december 1840 i Vinkel.  Hun blev gift med (1) Peder Jørgensen Hald #1005, gift 20. maj 1826 i Vinkel.  Hun blev gift med (2) Søren Rasmussen #1981,

      

       Skræderen i Vinkel blev udlagt som barnefader.

 

                             Barn af Peder Jørgensen Hald:

 

       28.           i      Christen Pedersen Hald #65, født 13. december 1826 i Vinkel, død 18. december 1907 i Tolstrup, Almind.  Han blev gift med Dorthea Rasmussen #66, gift 26. februar 1851 i Vinkel.

 

                      ii    Inger Christensdatter #1119, født 20. oktober 1829 i Vinkel.

 

                             Barn af Søren Rasmussen:

 

                      iii   Ane Kirstine Sørensdatter #1982, født 10. juli 1823 i Vinkel sogn.

 

58.  Rasmus Nielsen #98, født 24. marts 1784 i Vinderslev, død 28. april 1850 i Almind.

      

       Allerede som 10 årig var Appelone Willimsdatter tjenestepige hos gdr. Christen Andersen i Tolstrup by, Almind sogn.

       Rasmus og Abelone kommer til Almind fra Finderup d. 9. november 1835,  hvor den yngste af børnene er født .  I 1840 arbejdede Rasnus som daglejer,  mens Abelone var uldspinderske.  I 1845 anføres Rasmus som teglbrænder og husmand, og har datteren Ane Dortes uægte søn Rasmus Nielsen i pleje.(Udl. barnef. Reinholdt Olesen, tjenestekarl i Vinkel præstegård).

       Rasmus døde som 62 årig af brystsvaghed, hvorefter Abelone flytter ind hos svigersønnen Christen Pedersen Hald # 65, der så skulle forsørge hende, men Abelone blev træt af livet som 68 årig,  og hængte sig,  hvilket ikke var ualmindeligt for folk på aftægt og lignende.  Således påstår Jeppe Aakjær,  i en novelle han har skrevet,  at man ligefrem til tider opmuntrede aftægtsfolkene til selvmord,  så aftægtskontrakten kunne blive aflyst,  jo før jo billigere fik man jo gården.

       Da der var tale om selvmord,  måtte familien ansøge stiftamtmanden om tilladelse til en normal begravelse med jordpåkastelse,  hvilket bevilgedes i dette tilfælde.  Ved selvmord blev man oftest begravet udenfor kirkegårdsdiget uden jordpåkastelse (ikke indviet jord).

      

       Han blev gift med Abele Willumsdatter #99, gift 1817-1826 i Almind - kirkebog mangler.

 

                             Børn:

 

                      i      Ann Dorthe Rasmusdatter #100, født 18. november 1826 i Dollerup sogn.

 

       29.           ii    Dorthea Rasmussen #66, født 4. september 1827 i Dollerup sogn, død 9. september 1889 i Almind.  Hun blev gift med Christen Pedersen Hald #65, gift 26. februar 1851 i Vinkel.

 

                      iii   Niels Rasmussen #101, født 8. maj 1834 i Agerskov - Finderup, døbt 8. juni 1834 i Finderup.

 

59.  Abele Willumsdatter #99, født 28. juli 1788 i Almind, død 3. juni 1857 i Almind.

 

60.  Johan Wendel Jacobsen #112, født 27. december 1790 i Frederiks, død 25. maj 1859 i Knudstrup,Thorning sogn.

      

       Johan er født i Trehuse i Frederiks sogn. Er ikke kirkebogsført,  da kirkebøgerne før 1800 i Frederiks sogn er brændt.

        Ved ægteskabets indgåelse d. 6. nov. 1814 i Thorning,  er Johan  selvejergårdmand på 23 år i  Nørre Knudstrup, (Gård nr. 7 - matrikel 1 e - Viborgvej nr. 9,)  medens Anna er en 16 årig bondepige fra Skræ.

       Sognefoged Johannes Keller og Annas far Rasmus Christensen fra Skræ er trolovere.

       Både Johan og Anna dør af alderdom og begraves på Thorning kirkegård i en alder af henholdsvis 69 og 74 år.

       Alle børnene får Breuner til efternavn.

      

       Han blev gift med Ane Rasmusdatter #113, gift 5. november  1814 i Thorning.

 

                             Børn:

 

                      i      Marie Cathrine Johansen #259, født 14. december 1816 i Knudstrup, Thorning.

 

                      ii    Ane Cathrine Johansdatter #266, født 2. september 1818 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

                      iii   Anna Margrethe Johansdatter #260, født 5. december 1820 i Nr. Knudstrup 1 e, Thorning.

 

                      iv    Rasmus Johansen #261, født 11 januar 1823 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

                      v     Jacob Johansen #262, født 28. februar 1825 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

       30.           vi    Søren Johansen Vendel #76, født 1. august 1827 i Nr. Knudstrup,Thorning, død 16.december 1906 i Sjørslev.  Han blev gift med Johanne Jensdatter #77, gift 22. september 1859 i Thorning.

 

                      vii  Mette Marie Johansdatter #263, født 13. april 1830 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

                      viii Johannes Johansen #264, født 18. maj 1834 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

                      ix    Kirsten Marie Johansdatter #265, født 1. januar 1836 i Nr. Knudstrup, Thorning.

 

61.  Ane Rasmusdatter #113, født 11. november 1798 i Thorning, død 22. oktober 1872 i Thorning.

 

62.  Jens Jensen Oustrup #116, født 23. december 1804 i Thorning, døbt 17. februar 1805 i Thorning, død 5. juni 1875 i Thorning.

      

      

       Ane blev konfirmeret i Vindum kirke i 1825.  I 1837 tjente hun hjemme hos moderen Karen Thomasdatter og stedfaderen Jens Rasmussen til Overkjærsholm i Vinderslev sogn,  sikkert fordi hun blev gravid med røgterens søn på Thorning præstegård Jens Jensen.  Den 4. juli fødte hun således et uægte barn.

       Først 3 år senere får Jens og Ane mulighed for at gifte sig,  med Anes stedfader Jens Rasmussen til Overkjærsholm og Jens´ far røgter Jens Sørensen fra Outrup(Astrup) som trolovere.

       Af folketællingen 1845 fremgår imidlertid,  at datteren Johanne er barnebarn og plejedatter hos mormoderen på Kjersholm gård i Thorning sogn (Ulrøgelvej nr. 12), idet faderen d. 15. November 1843 flytter til Vium sogn som daglejer. Den 1. Maj 1845 flytter han tilbage til Thorning, hvor han bliver 2. Karl på Præstegården. Senere flytter han til Kjærsholm gård, som svigerfaderen i mellemtiden har afhændet. Her kommer han til at arbejde med sin far ifølge folketællingen 1850.

        Den 27. September 1851 gifter han sig som 47 årig for anden gang i Thorning kirke med Ane Jensdatter, der er født i Thorning d. 9. Februar 1819. D. 21. juni 1852 får de datteren Ane Karoline. I 1855 står han ført som lejer og avlsbestyrer. I 1860 er de indsidder i Skræ.

      

       .

      

       Han blev gift med (1) Ane Christensdatter #117, gift 7 april 1840 i Thorning.

      

       Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #1120, gift 27. december 1851 i Thorning by, født 9. februar 1819 i Thorning.

 

                             Barn af Ane Christensdatter:

 

       31.           i      Johanne Jensdatter #77, født 4. juli 1837 i Thorning, død 29. august 1930 i Århus, begravet 4. september 1830 i Sjørslev.  Hun blev gift med Søren Johansen Vendel #76, gift 22. september 1859 i Thorning.

 

                      ii    Ane Karoline Jensdatter #1595, født 21. juni 1852 i Thorning.

 

                             Barn af Ane Jensdatter:

 

                      iii   Ane Karoline Jensdatter #1219, født 21. juni 1852 i Thorning.

 

63.  Ane Christensdatter #117, født 13.august 1810 i Almind, død 1. maj 1841 i Thorning.

 

Tip-3-oldeforældre

 

64.  Peder Pedersen Roersen #284, født 1737 i Sejerslev, død 16. januar 1801 i Sejerslev - Skrandrup.

      

        Peder Pedersen Roersen, der var smed i Skrandrup, fik i 1758 fæste på føde­hjemmet, og hans fæstebrev lyder, som følger:

      

       "Paul von Klingenberg til Wolstrup, Tandrup og Koustrup, Deres Konge l. May.ts bestalter, Major af Cavalleriet, giør Vitterlig at have bortfæstet til Peder Pedersen, barnefød paa mit gods i Schrandrup udi Seyerslev Sogn, dend Huus udi ermeldte Schrandrup, som hans Moder, Peder Roersens Enke, nu iboer, og formedelst alderdom og Skrøbelighed til Ham hafver afstaaet, samme Huus, som er Hartkorn 4 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb. under No. 5, fornævnte Peder Pedersen

       maa i Fæste have og beholde sin Livs tid, naar hand deraf i rette tide beta­ler de Konge l. Allernaadigste Skatter, som nu ere eller herefter bliver paa­budne, og betaler mig aarlig til hver Martinji Huus og Arbeidspenge 1 Rdlr.

       3 Mk., Holder Huusets Bygning og Eyendom forsvarlig i stand~ og ellers i al­le maader forholder sig efter hans konge l. Maj.ts Allernaadigste Lov og For­ordning; alt under dette Fæstes Fortabelse; til Indfæstning er betalt 4 Rdlr.

       Dets til Stadfæstelse under min Haand og Signette. Koustrup dend 16de Julji 1758.

       P.S. Klingenberg.

       Ligelydende Original Fæstebrev er mig leveret, dend ieg herved forpligter i alle maader at efterleve, tilstaar Peder Pedersen. "

      

       Ældste kirkebog for området er 1760, hvorfor deres vielse ikke er ført.

      

       Han blev gift med Anna Jensdatter #285, gift før 1760.

 

                             Børn:

 

                      i      Peder Pedersen #2205, født 16. september 1760 i Skandrup, Sejerslev sogn.

 

                      ii    Margrethe Roersdatter #2191, født 18. oktober1762 i Skrandrup, Sejerslev sogn.

 

       32.           iii   Jens Pedersen Roersen #282, født 21. juli 1768 i Skranderup, Sejerslev, død 6. marts 1837 i Sejerslev.  Han blev gift med Kirstine Jensdatter #283, gift 20. november 1801 i Sejerslev.

 

65.  Anna Jensdatter #285, født 1727, død 18. november 1803 i Sejerslev.

 

66.  Jens Larsen Toft #298, født ca. 1742 i Jørsby, død 1801-1813.

      

       Jens var skrædder i Jørsby.

       Folketællingen 1787:

       Jens Tofft Lavrsen 45 år gift 1. gang, husmand og skræder,

       Boel Christensdatter 42 år,

       Kirsten Jensdatter 11 år.

      

       Folketællingen 1801:

       Jens Laustsen 60 år gift 2. gang, husmand og skræder

       Maria Justesdatter 40 år

       Christen Jensen 7 år (Opslag 158)

       Laurits Jensen 3 år (Opslag 164)

      

       .

      

       Han blev gift med (1) Bodil Christensdatter #299, gift 8. december 1775 i Sejerslev.

      

       Han blev gift med (2) Maria Justdatter #2247, gift 19. juni 1790 i Jørsby kirke, født 1762 i Elsø, død 1836 i Jørsby.

 

                             Barn af Bodil Christensdatter:

 

       33.           i      Kirstine Jensdatter #283, født 9. september 1776 i Jørsby, død 9. december 1849 i Sejerslev.  Hun blev gift med Jens Pedersen Roersen #282, gift 20. november 1801 i Sejerslev.

 

                      ii    Christen Jensen #2250.

 

                             Barn af Maria Justdatter:

 

                      iii   Christen Jensen #2248, født 1794 i Jørsby.

 

                      iv    Laurits Jensen #2249, født 1898 i Jørsby.

 

67.  Bodil Christensdatter #299, født ca.1745 i Sejerslev, død 4. juli 1788 i Jørsby.

 

68.  Jens Nielsen #280, født 1740, død 21. juni 1799 i Vester Broby sogn, Sorø amt.

      

       Jens var Skovfoged og husmand og boede og døde i Løverhavehuset i Vester broby, Sorø amt (Løvehavehus). Alstedvej nr. 1.

      

       Han blev gift med Kirsten Hansdatter #281.

 

                             Børn:

 

       34.           i      Hans Jensen #278, født 30. april 1775 i Løverhaverhuset, Vester Broby sogn, Sorø amt, død 5. oktober 1853 i Stenmagle - Sorø amt.  Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter #279, gift 20. juni 1800 i Stenmagle.  Han blev gift med (2) Johanne Christensdatter #2238, gift 17. juni 1836 i Stenmagle kirke.

 

                      ii    Jørgen Jensen #2239, født 22 trin1772 i Vester Broby.

 

                      iii   Sophia Theretia Jensdatter #2240, født 1770.

 

69.  Kirsten Hansdatter #281, født 1734, død 17. marts 1797 i Vester Broby sogn, Sorø amt.

 

72.  Christen Madsen #292, født 2. advent1726 i Stagstrup sogn.

      

       Christen Madsen i Stagstrup bliver gift ikke mindre end 4 gange. Den sidste - Anne Jensdatter dør som så mange andre i 1772 af Plettyfus.

       I folketællingen 1787 opslag 5 familie 31fremgår det at: Chresten Madsen er 62 år og har været gift 4 gange. Hans nulevende hustru hedder Johanne Christensdatter på 46 år. De har en datter sammen på 7 år ved navn Dorthe Chrestensdatter. De er husbeboer i Staugstrup. Hans død er ikke at finde i Staugstrup kirkebog!

      

       Han blev gift med (1) Anne Jensdatter #293, gift 9. august 1765 i Stagstrup kirke.

      

       Han blev gift med (2) Anna Christensdatter #2196, død 16 p. trin 1761 i Stagstrup.  Han blev gift med (3) Dorthe Knudsdatter #2197, gift 20. november 1761 i Stagstrup kirke, født 1715 i Stagstrup sogn, død 6. marts 1765 i Stagstrup.  Han blev gift med (4) Johanne Christensdatter #2198, født 1741.

 

                             Barn af Anne Jensdatter:

 

       36.           i      Jens Christensen #290, født 1. november 1767 i Stagstrup, død 1. marts 1813 i Odgård, Øster Jølby sogn.  Han blev gift med Maren Jensdatter Odgaard #291, gift 15. marts 1799 i Øster Jølby kirke.

 

                      ii    Dorthe Christensdatter #2319, født 24. juni 1770 i Stagstrup sogn.

 

                      iii   Dorthe Christensdatter #2320, født 6. oktober 1771 i Stagstrup kirke.

 

                             Barn af Anna Christensdatter:

 

                      iv    Anna Christensdatter #2321, født 2. påskedag 1748 i Stagstrup sogn.

 

                      v     Karen Christensdatter #2322, født 26.p.tr. 1750 i Stagstrup sogn.

 

                      vi    Chresten Christensen #2324, født 23. januar 1757 i Stagstrup sogn.

 

                             Barn af Johanne Christensdatter:

 

                      vii  Dorthe Christensdatter #2199, født 1780.

 

73.  Anne Jensdatter #293, født ca. 1733 i Stagstrup kirke, død 6. september1772 i Stagstrup.

 

74.  Jens Lauridsen Odgaard #2140, født 1739, død 24. juli 1804 i Øster Jølby.

      

       Jens Lauridsen Odgaard var fæster af Odgård i Ø. Jølby, og hans fæstebrev lyder, som følger:

      

       "Jeg Theodorus Adeler til Ullerup og Overgaard, Deres Kongelig May.ts Kam­merherre, Stæder og fæster herved til Jens Larsøn Odgaard den Gaard i Øster Jølbye, som Jeg mig fornylig tilforhandlet haver, Skattende af 7 Tdr. O Skp. 2 Fjdk. ,,Alb. Hartkorn. Hvilket Fæsteren sin Livstid maae bruge og beholde

       i Fæste paa følgende Vilkår:

       1.

       Svarer Han i rette Tider af bemelte Hartkorn alle Kongl. Skatter og Paa­budder, som nu ere og herefter paabudne vorder, Ligesom han og indestaaer for Extra Skatters Erlæggelse af sin kone, kones Fader og alle hos sig havende

       Folk, uden Tabs Lidelse for Hosbonden.

        2.

       Svarer han til hver Mortens Dag Landgilde 6 Rdlr. skriver Sex Rixdaler.

       3.

       Forretter han aarlig Hoverie til enten Ullerup eller Overgaard, hvor han tilsiges og befales: 1. Een Dags Høeslet med een fuld Høe Lee. 2. Een Dags Høe Agning med en Vogn og tvende Folk. 3. Een Dags Korn Høst med Een fuld Høelee og Een Dags Korn Agning med Een Vogn og 2de Folk. samt fornøden Korn­skibning til Nyekiøbing eller anden Udskibnings Plads. Saa og er Fæsteren pligtig til, Lige med andre mine frie Bønder, ej at nægte, hvad Villigheds Gjerning og Gmgangs Reiser af Hannem begiæres.

       4.

       Holder han Bygningen og Besætningen i Lov forsvarlig Stand; Saa og dyr­cker Jorden tilbørlig.

       5.

       Retter Fæsteren sig efter Loven og Forordningernes Høye Bydende, Saa og er mig eller udsendte Lydig, Alt under dette Fæstes Forbrydelse.

       Ullerup den 17. October 1777.

       Adeler.

       Ligelydende Original Fæstebrev haver Jeg undertegnede modtaget, som Jeg i alle Maader tilforbinder mig at holde og efterleve.

       Ullerup den 17. October 1777.

       Jens Odgaard.

       Til Vitterlighed underskriver: P. Præstlmann. Thomas Jermiin.,

      

        Gården blev senere overtaget af svigersønnen, Jens Christensen.

      

       Han blev gift med Mette Christensdatter #295, gift 8. okt. 1773 i Øster Jølby kirke.

 

                             Børn:

 

       37.           i      Maren Jensdatter Odgaard #291, født 1777, død 5. august 1835 i Øster Jølby.  Hun blev gift med (1) Jens Christensen #290, gift 15. marts 1799 i Øster Jølby kirke.  Hun blev gift med (2) Anders Michelsen Højgård #2138, gift 13. marts 1814 i Ø. Jølby kirke.

 

75.  Mette Christensdatter #295, født 1729, død 7. april 1804 i Øster Jølby.

      

       Mette Christensdatter var gift første gang med Christen Pedersen, der døde

       25. november 1772 i Ø. Jølby, 76 år gammel.

      

       Hun blev gift med (1) Jens Lauridsen Odgaard #2140, gift 8. okt. 1773 i Øster Jølby kirke.

      

       Hun blev gift med (2) Christen Pedersen #2141, født 1696, død 25.nov.1772 i Ø. Jølby kirke.

 

76.  Christen Larsen #300, døbt 24. juni 1732 i Alsted, død 5. august 1783 i Galtrup.

      

       Christen Larsen fæstede i 1752 en gård (Nørgaard) i Tøving, Galtrup sogn under Ullerup gods af hartkorn 6 tdr. 4 skp. Efter Christens død i 1783 fortsætter Anna som gårdmand (Folketælling 1787).

      

       Han blev gift med Anne Christensdatter #301.

 

                             Børn:

 

       38.           i      Peder Christensen Korsgård #288, født 16. juni 1774 i Tøving, Galtrup sogn, død 29 juni 1850 i Erslev.  Han blev gift med Johanne Michelsdatter #289, gift 3 marts 1809 i Erslev.

 

                      ii    Christen Christensen #2208, født 1781 i Tøving, Galtrup sogn.

 

                      iii   Margrethe Christensdatter #2209, født 1781 i Tøving, Galtrup.

 

                      iv    Niels Christensen #2210, født 1777 i Tøving Galtrup.

 

77.  Anne Christensdatter #301, født 2. januar 1739 ? i Galtrup sogn.

      

       Anne er enten flyttet fra egnen måske gift igen,efter 1787 eller er død efter 1814, hvor hun er 71 år. Af nogle forveksles hun med Anna Christen Balle, men hun er gift med Dennis Sejersen på Galtrupgård og dør omkring 1795.

 

78.  Michel Jensen #302, født ca. 1732, død 29. januar 1799 i Erslev.

      

       Michel Jensen fik i 1757 et fæstebrev på en gård i Erslev under Ullerup gods af hartkorn 4 tdr. 1 skp. 3 jjdk. 1 alb.

       Father: Jens Mikkelsen

       Mother: Unknown

       Marriage 1:

       Notes: Folketælling 1787. Erslev sogn. Morsø Nørre Herred.

       S. 106. Nr. 7. Mikkel Jensen. Gårdboer. 55 år. Første ægteskab. Gårdboer og

       gård? Anna Christensdatter, Madmoder. 56 år. Første ægteskab. Knud Mikkelsen.

       Deres barn. 25 år. Ugift. Lars Mikkelsen. Deres barn.19 år. Ugift. Else

       Mikkelsdatter. Deres barn. 27 år. Ugift. Johanne Mikkelsdatter. Deres barn. 17

       år. Ugift. (LV09031996A)

      

      

       .

      

       Han blev gift med Anne Christensdatter #303, gift 16. september 1757 i Erslev.

 

                             Børn:

 

       39.           i      Johanne Michelsdatter #289, født 10. marts 1771 i Erslev, døbt 10. marts 1771 i Erslev kirke, død 28. januar 1844 i Erslev.  Hun blev gift med (1) Peder Christensen Korsgård #288, gift 3 marts 1809 i Erslev.  Hun blev gift med (2) Jeppe Jensen Korsgaard #2139, gift 22. nov. 1792 i Erslev.

 

                      ii    Knud Michelsen #2181.

 

79.  Anne Christensdatter #303, født 1733 i Ø. Jølby, døbt 8. februar 1733 i Ø.Jølby kirke, død 20. juli 1788 i Erslev.

 

80.  Michel Jensen Kukkes #310, født 23, juni 1743 i Egå, død 19. februar 1800 i Hjortshøj.

      

       Michel der var husmand og tækkemand i Hjortshøj blev gift 2 gange. Det første ægteskab var med Karen  Laursdatter, med hvem han fik 6 børn.

       1785 dør Karen i en alder af 44 år 1 måned og 1 dag. Sammen med hans anden kone Johanne Nielsdatter,  fik han 7 børn .

       Ved folketællingen 1787 er hustruen ikke til stede, men derimod hendes mor Johanne Nielsdatter på 56 år, der anføres som væverkone. Michels 2. kone

       må altså være omkring de 30 år.

      

       Skaarupgaard gods skifteprotokol har følgende skiftefol.:

       Skifte efter Michel Jensen hustru:

       6309-1  8/12  side 198

        41, 12. april 1785, Hjortshøj

       Karen Laursdatter, død

       Michel Jensen, enkemand

       Deres børn:

       Laurs Michelsen, 14 år

       Jens Michelsen, 12 år

       Johanne Michelsdatter, 7 år

       Jacob Michelsen, 9 år

       Anne Michelsdatter, 5 år

       Niels Michelsen, 3 ½ år

       Peder Michelsen, ¾ år

       Mandens broder Jens Jensen i Skæring

      

       2/12 side 41B - 42.

        198, 20. februar 1800, Hjortshøj

       Michel Jensen, død

       Johanne Nielsdatter, enke

       Hans børn af 1. ægteskab:

       Laurs Michelsen, 28 år

       Jens Michelsen, 26 år

       Anne Michelsdatter, 19 år

       Deres børn:

       Karen Michelsdatter, 14 år

       Maren Michelsdatter, 9 år.

      

       Han blev gift med (1) Karen Laursdatter #311, gift 11. december 1767 i Hjortshøj.

      

       Han blev gift med (2) Johanne Nielsdatter #384,

      

       Johanne Nielsdatter ernærer sig som huskone med jord og væverske i 1801 efter Michels død.

 

                             Barn af Karen Laursdatter:

 

       40.           i      Laurids Michelsen #308, født 24. maj 1771 i Hjortshøj, død 22. februar 1846 i Todbjerg.  Han blev gift med Anne Andersdatter #309, gift 18. oktober 1796 i Todbjerg.

 

                      ii    Laurs Michelsen Kukkes #379, født 26.marts 1768 i Hjortshøj.

 

                      iii   Jens Michelsen Kukkes #380, født Dages contate1769 i Hjortshøj.

 

                      iv    Jens Michelsen Kukkes #381, født Miseric1773 i Hjortshøj.

 

                      v     Jacob Michelsen Kukkes #382, født 24. past. Tri.1775 i Hjortshøj.

 

                      vi    Anne Michelsdatter Kukkes #383, født Fest Pahs Jesu 1779 i Hjortshøj.

 

                             Barn af Johanne Nielsdatter:

 

                      vii  Karen Michelsdatter Kukkes #385, født 1785.

 

                      viii Niels Michelsen Kukkes #386, født 1789.

 

                      ix    Maren Michelsdatter Kukkes #387, født 1791 i Hjortshøj.

 

                      x     Johanne Michelsdatter Kukkes #388, født 1792 i Hjortshøj.

 

                      xi    Mette Kirstine Michelsdatter Kukkes #389, født 1795 i Hjortshøj.

 

                      xii  Niels Michelsen Kukkes #390, født 1796 i Hjortshøj.

 

                      xiii Peder Michelsen Kukkes #391, født 1799 i Hjortshøj.

 

81.  Karen Laursdatter #311, født 5. februar 1741 i Ukendt - ikke Hjortshøj, død 6. marts 1785 i Hjortshøj.

 

82.  Anders Jensen Svoger #312, født 22. april 1736 i Horup i Todbjerg, død 13.april 1783 i Todbjerg.

      

       Anders var bonde og gårdbeboer af et bolsted i Horup (Hårup) i Todbjerg sogn.  Hans første hustru var Ingeborg Pedersdatter,  med hvem han fik 3 børn::

       Hans hustru nr. 2 blev Maren Jørgensdatter(f. 1749) .

       I 1783 dør Anders som aftægtsmand, hvorefter Maren Jørgensdatter(38) gifter sig med Ole Nielsen (35).

      

       Skiftet efter Anders Jensen svoger findes i Skaarupgaards skifteprotokol  Ø.Lisbjerg herred d. 10. maj 1784 fol. 21:

      

       89, 15. maj 1789, Haarup

       Maren Poulsdatter, død

       Søren Jensen, enkemand

       Hendes børn med Peder Pedersen:

       1)  Ingeborg Pedersdatter, død ~ Anders Jensen, død

       1a) Dorthe Andersdatter, 21 år

       1b) Maren Andersdatter, 19 år

       1c) Anne Andersdatter, 15 år

       Hendes børn med enkemanden:

       1)  Poul Sørensen, 31 år

       2)  Karen Sørensdatter ~ Anders Jensen i Haarup

      

       G309-1 2/12 Folio 20B - 22B:

      

       21, 10 maj 1784, Haarup

       Anders Jensen Svoger, død

       Maren Jørgensdatter, enke

       Deres børn:

       Ingeborg Andersdatter, 5 år

       Zidsel Andersen, 3 år

       Jens Andersen, 1 år

       1 ægteskab med Ingeborg Pedersdatter:

       Dorthe Andersdatter, 16 år

       Maren Andersdatter, 13 år

       Anne Andersdatter, 10 år

       Faderbroder Søren Svoger

       .

      

       Han blev gift med (1) Ingeborg Pedersdatter #313, gift 14. november 1766 i Todbjerg.

      

       Han blev gift med (2) Maren Jørgensdatter #394, gift 1778, født 1749.

 

                             Barn af Ingeborg Pedersdatter:

 

       41.           i      Anne Andersdatter #309, født 16. oktober 1774 i Todbjerg, død 21. december 1838 i Todbjerg - Balle.  Hun blev gift med Laurids Michelsen #308, gift 18. oktober 1796 i Todbjerg.

 

                      ii    Dorthe Andersdatter #392, født 1768 i Todbjerg.

 

                      iii   Maren Andersdatter #393, født 2. februar 1770 i Todbjerg.

 

                             Barn af Maren Jørgensdatter:

 

                      iv    Ingeborg Andersdatter #396, født 1779 i Todbjerg.

 

                      v     Zidsel Andersdatter #397, født 1781 i Todbjerg.

 

                      vi    Jens Andersen #398, født 1783 i Todbjerg.

 

83.  Ingeborg Pedersdatter #313, født 24. juli 1746 i Todbjerg, død 24. oktober 1777 i Todbjerg.

 

84.  Rasmus Jensen Kuk #339, født i Kuckstrup ? Egå.

      

       Ved Maren (Margrethe) Sørensdatters død i 1783 var han husmand i Skjæring.

       Skifte efter Maren (Margrethe) Sørensdatter

       Skjæring Munkgårds skifteprotokol 7. okt. 1785 Fol 26:(G 310 - 4):

      

       7. oktober 1785, Skæring

       Maren Sørensdatter, død

       husmand Rasmus Jensen Kuch, enkemand

       Deres børn:

       Søren Rasmussen, 21 år

       Karen Rasmusdatter, 18 år

       Mette Rasmusdatter, 16 år

       Farbroder Jens Jensen Kuch fra Kuchstrup?

       Rasmus Jensen Kuk boede i 1787 i Skarre Skovhus på Ryomgård gods sammen med sin søn Søren Rasmusen.

       Rasmus er bror til 17/128

      

       I følge skiftet var familien så fattig og gården så brøstfældig, så skifteforvaltningen trak sig uden skatter og afgifter.

      

       Han blev gift med Margrethe Sørensdatter #340, gift 11. november 1763 i Hjortshøj.

 

                             Børn:

 

       42.           i      Søren Rasmussen Kuk #337, født 11. marts 1764 i Egå, død 14. oktober 1830 i Egå.  Han blev gift med Ingeborg Christensdatter #338, gift 6. april 1802 i Hjortshøj.

 

                      ii    Hanne Rasmusdatter #399, født 10p.trin 1766 i Mørke.

 

                      iii   Karen Rasmusdatter #400, født 1767 i Mørke.

 

                      iv    Mette Rasmusdatter #401, født 1769 i Mørke.

 

                      v     Christen Rasmussen #402, født 12. febr. 1772, død 1773.

 

                      vi    Christen Rasmussen #403, født Dom contati 1775 i Mørke.

 

85.  Margrethe Sørensdatter #340, født 22. dec. 1737, død 28. februar 1783 i Egå.

      

       Er datter af en eller anden Søren i Hesselballe, Hjortshøj sogn.

 

86.  Christen Sørensen #341, født 1717, død 17. april 1794 i Kankbølle, Hjortshøj.

      

       Christen Sørensen var bonde i Kankbølle by- Hjortshøj sogn i 1787.

       Hans kone var væverkone. I 1801 bor hun stadig i huset sammen med Ingeborg og ernærer sig stadig som væverske.

      

       .

      

       Han blev gift med Anna Pedersdatter #342.

 

                             Børn:

 

       43.           i      Ingeborg Christensdatter #338, født 26. december 1775 i Skødstrup, død 6. januar 1849 i Egå.  Hun blev gift med Søren Rasmussen Kuk #337, gift 6. april 1802 i Hjortshøj.

 

87.  Anna Pedersdatter #342, født 1734, død efter 1801.

 

88.  Peder Rasmussen Møller #318, født 1730, død 1. sø. i adv. 1795 i Segalt, Skjødstrup sogn.

      

       Ved Rasmus Pedersen Møllers fødsel i 1758, bor familien i Segalt, men da Rasmus bliver konfirmeret i 1774 bor de i Åstrup by. Efter 1787 flytter de til Segalt hvor han bliver møller på Vejrmøllen.

      

       1.

       Randers, Øster Lisbjerg, Skødstrup, Aastrup Bye, , 82, FT-1787, B3392

       Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

      

       Peder Rasmusen Møller 57  gift Mand Indsidder og Hyrde

       Bodild Jensdatter 64  gift hans kone

       Rasmus Lauritsen 10  ugift en Tienestedreng Dreng

      

       Note: Skjødstrup, 1780-1809

       Opslag 107: 1. søndag i advent jordet Peder Vejrmøller Segalt 66 år, død af brok.

       Opslag 157: 30. marts 1800  begravet enken Bodil Jensdatter af Segalt som døde den 25. marts. 76 år

      

      

      

      

      

      

      

                      .

      

       Han blev gift med Bodild Jensdatter #2067.

 

                             Børn:

 

       44.           i      Rasmus Pedersen Møller #316, født 22. oktober 1758 i Skødstrup.  Han blev gift med Karen Sørensdatter #317, gift 23. juni 1797 i Skødstrup.

 

89.  Bodild Jensdatter #2067, født 8. februar 1723 i Skjødstrup, død 25. marts 1800 i Segalt, Skjødstrup sogn.

 

92.  Niels Rasmussen #322, født 2. februar 1726 i Trige.

      

       1. ægteskab blev med Maren Mortensdatter. De boede i et fæstehus i Trige, hvor Niels ernærede sig som daglejer. Tilnavnet Niels hyrde i Pannerup, må forklare at hans hovedbeskæftigelse var byhyrde for bønderne i Pannerup by.

       1781 dør hans 1. hustru 51 år gammel, hvorfor han året efter (22.januar) gifter sig i Trige kirke med Johanne Rasmusdatter, der på daværende tidspunkt er 30 år. I dette ægteskab fødtes pigen :

       1784       Karen

       .

      

       Han blev gift med (1) Maren Mortensdatter #323, gift 29. juni 1770 i Elsted.

      

       Han blev gift med (2) Johanne Rasmusdatter #405.

 

                             Barn af Maren Mortensdatter:

 

       46.           i      Søren Nielsen Smed #320, født 27. juni 1773 i Trige, død 19. august 1850 i Skjødstrup.  Han blev gift med Anne Mortensdatter #321, gift 4. juni 1802 i Todbjerg.

 

                      ii    Rasmus Nielsen #406, født 20. p. tr. 1770 i Trige.

 

                      iii   Maren Rasmusdatter #410, født 17. p. tr. 1777 i Trige.

 

                             Barn af Johanne Rasmusdatter:

 

                      iv    Karen Nielsdatter #411, født 1784 i Trige.

 

93.  Maren Mortensdatter #323, født 1730, død 15. juli 1781 i Trige.

 

94.  Morten Andersen #327, født 1755, død 25. april 1822 i Hornslet.

      

      

        Ved deres bryllup kommer Morten fra Balle og Johanne fra Linaae . Forloverne var Thomas Pedersen fra Linå og Søren Degn fra Bygballe. De boede i Linåe ved Annes fødsel.

       Morten var husmand og selvejer i Kradberg by i 1787. I 1801 huser de 2 fattigbørn, sikkert med henblik på en indtjening. Ved sin død var han aftægtmand i Kradberg

      

      

       .

      

       Han blev gift med Johanne Christensdatter #328, gift 17. juli 1782 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       47.           i      Anne Mortensdatter #321, født 27. januar 1782 i Todbjerg, død 9. december 1830 i Skjødstrup.  Hun blev gift med Søren Nielsen Smed #320, gift 4. juni 1802 i Todbjerg.

 

                      ii    Chresten Mortesen #412, født 17.p.Trin.1786 i Kradberg-Hornslet.

 

                      iii   Anders Mortensen #413, født 1785.

 

95.  Johanne Christensdatter #328, født 19. januar 1750 i Todbjerg, død 28. marts 1826 i Hornslet.

      

      

        Ved deres bryllup kommer Morten fra Balle og Johanne fra Linaae . Forloverne var Thomas Pedersen fra Linå og Søren Degn fra Bygballe. De boede i Linåe ved Annes fødsel.

       Morten var husmand og selvejer i Kradberg by i 1787. I 1801 huser de 2 fattigbørn, sikkert med henblik på en indtjening. Ved sin død var han aftægtmand i Kradberg

       Børn:.

 

96.  Mads Nielsen #650, født 28. december 1754 i Give, død 4. december 1833 i Give.

      

       Ejer af Lille Hestlund i Give sogn. Matrikel nr. 4a i Bøllund ejerlaug, Give sogn. Adresse: Hestlundvej nr. 34.

       I forbindelse med Udskiftningen, køber Mads Nielsen d. 14. juni 1786 en halvgård (Lille Hestlund) af Claus Tommerup Henriksen til Refstrup ( Hartkorn 1 tdr. 6 skp.) for 100 rigsdalere (B70sp.101 nr.3 folio370 og 41-42). Det var meget fremsynet gjort i en periode hvor det gamle landbyfællesskab blev opløst til fordel for udflyttergårde og samlede jordtilliggender. Efter Mads´død i 1833, laver Kirsten en aftægtskontrakt på Lille Hestlund med sønnen Søren Madsen og hustru Birthe Marie Andersdatter.

      

       Han blev gift med Kirsten Johansdatter #651, gift 14. april 1787 i Ringgive.

 

                             Børn:

 

                      i      Niels Madsen #1110, født Dom epiphan 1788 i Give.

 

                      ii    Mette Madsdatter #1111, født 1790.

 

                      iii   Johanne Marie Madsdatter #1112, født 1792 i Give.

 

       48.           iv    Johannes Madsen #648, født 31. august 1794 i Give, død 23. maj 1862 i Thyregod.  Han blev gift med Anne Marie Jensdatter #649, gift 25. marts 1820 i Givskud.

 

                      v     Anna Madsdatter #1113, født 2. søndag i advent 1 i Give.

 

                      vi    Dorte Madsdatter #1114, født 1799 i Give.

 

                      vii  Søren Madsen #1115, født december 1801 i Give.  Han blev gift med Birthe Marie Andersdatter #1729, gift 23. maj 1832 i Give, født 1804 i Store Hestlund, Give sogn.

 

                      viii Maren Madsdatter #1116, født juli 1805 i Give.

 

                      ix    Ida Johanne Madsdatter #1117, født i Give.

 

97.  Kirsten Johansdatter #651, født 18. oktober 1767 i Billund, Give, død 16. april 1839 i Lille Hestlund - Give.

      

       Kirsten kom fra Lindballe ved ægteskabets indgåelse.

 

98.  Jens Christensen #652, født 17. januar 1761 i Østerhoved - Givskud, død 12. februar 1838 i Givskud.

      

       Jens Christensen er født på gården Østerhoved i Givskud sogn, hvor faderen var fæster. Den. 10. marts 1786, køber Jens gården fri fra Donneruplund. Han overtager gården 16 dage før stavnsbåndets opløsning d. 4. juli 1787. Man fornemmer tydeligvis, at Jens var en fremsynet mand. Han bliver ret sent gift med den 14 år yngre Christiane.

       Det bemærkes at familien har navnefællesskab med ejerne af Harritsø grd. i  Givskud sogn. Manden og børnene hedder det samme, men er gennemgående 10 år ældre. Til gengæld er det netop på Harritsø gård , at såvel Christiane som Jens er på aftægt i ved deres død.                   

      

       Han blev gift med Christiane Sørensdatter #653, gift 29. juli 1796 i Give.

 

                             Børn:

 

       49.           i      Anne Marie Jensdatter #649, født 30. januar 1797 i Givskud, død 23. april 1868 i Thyregod.  Hun blev gift med Johannes Madsen #648, gift 25. marts 1820 i Givskud.

 

                      ii    Christen Jensen #1031, født 20. november 1800 i Givskud.

 

99.  Christiane Sørensdatter #653, født 23. februar 1775 i Breinhoed,Give, død 25. februar 1858 i Givskud.

      

       Hendes fødsel: Give kirkebog( opslag 222).

 

100.  Michel Jespersen #646, født 1751 i Thyregod?, begravet 22. juni 1794 i Sejrup, Thyregod sogn.

        

          Michel Jespersen var bonde og gårdbeboer i Sejrup by, Thyregod sogn. Kan ikke finde Ivar Michelsens dåb.

        

         Han blev gift med Anna Ivarsdatter #647.

 

                             Børn:

 

       50.           i      Ivar Michelsen #642, født 1786 i Thyregod ?.  Han blev gift med Ingeborg Larsdatter #643, gift 13. juli 1817 i Vindelev.

 

                      ii    Anne Kirstine Michelsdatter #1035, født 1783.

 

101.  Anna Ivarsdatter #647, født 1756.

 

102.  Lars Christensen #644, født 9. maj 1743 i Vindelev, død 10. december 1818 i Vindelev.

        

         Lars der var enkemand blev trolovet med Mette d. 14.dec. 1774 udi Vindelev, hvor han var selvejerbonde. Lars havde gård nr. 10a - "Møllegård" - i dag Sandvadvej nr. 5  i Vindelev, er senere udflyttet til det vestlige hjørne af Vindelev by . Hans mor Kirstine Larsdatter boede hos dem i 1787 i en alder af 81 år.

         Den dag Ingeborg blev døbt, var præsten eller degnen tilsyneladende ikke helt ædru hvilket kirkebogsnotaterne tyder på:

         Vindelev Kirkebog: 8. bebruar 1795  var Lars (Mixelsen) Christensen og hustru Mette Rasmusdatters barn af Vindelev til dåben i Vindelev Kirke som blev kaldet Christ Mette. Faddere vare Inger Jensdatter, Lars Henriksens kone, Chresten Mixelsen, Jens Jensen, Lars Henriksen. Tilføjet: Datterens navn var Ingeborg.

         Alt tyder på at Holbergs satiriske personskildringer nok var et tidstypisk fænomen.

         I 1801 var både Lars og Mette på aftægt på gården, hvorfor der ikke fandt skifte sted efter Mettes død ifølge anmeldelsesprotokollen for Vindelev sogn.

        

         Han blev gift med Mette Rasmussen #645, gift 17. juni 1775 i Vindelev.

 

                             Børn:

 

                      i      Peder Larsen #1039, født 23 marts1778 i Vindelev.

 

                      ii    Rasmus Larsen #1040, født 10. dec.1781 i Vindelev.

 

                      iii   Mikkel Larsen #1041, født 30. sept.1792 i Vindelev.

 

       51.           iv    Ingeborg Larsdatter #643, født 8. februar 1795 i Vindelev, død 9. maj 1852 i Vindelev.  Hun blev gift med Ivar Michelsen #642, gift 13. juli 1817 i Vindelev.

 

103.  Mette Rasmussen #645, født 5. marts 1758 i Vindelev, død 20. august 1819 i Vindelev.

 

104.  Christen Thomsen Waad - Talund #668, født 10. december 1768 i Ørre, død 5. marts 1847 i Sunds.

        

         Anne flyttede med faderen til Sunds, herefter blev hun gift. Hvor Christen og Anne blev gift i 1795 vides ikke, men de slog sig ned som bønder i Hollingholt by (Matr. nr. Hollingholt 6 - Nytoftevej nr. 8) ved Sunds.

         Da vi er i uldjydernes område, fremgår det af folketællingen 1801, at de havde en strømpespinderske ved navn Anna Jensdatter samt hendes 27 årige datter boende. Der er sikkert blevet produceret mange stunthoser til "Hosekræmmeren" i dette hjem. Tekstilprodukterne er måske blevet sendt til København, hvor Christen har 3 søskende, der lever som hosekræmmere.

         På deres gamle dage overdrager de deres gård til sønnen Svend og går på aftægt. Anna dør af tæring som 69 årig.

        

         Han blev gift med Anna Svendsdatter #669.

 

                             Børn:

 

                      i      Anna Catarina Christensdatter #1042, født 1795 i Sunds.

 

       52.           ii    Christen Christensen #666, født 14. maj 1800 i Sunds, død 14. marts 1866 i Herning.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #667, gift 16. juni 1829 i Timring.

 

                      iii   Svend Christensen #1043, født 1806 i Sunds.

 

                      iv    Sidsel Marie Christensdatter #1044, født 1813 i Sunds.

 

                      v     An Zyfilia Christensdatter #1045, født 1816 i Sunds.

 

                      vi    Niels Christensen #1046, født 1819 i Sunds.

 

105.  Anna Svendsdatter #669, født 20. maj 1774 i Ørre, død 12. marts 1844 i Sunds.

 

106.  Peder Andersen #674, født 1752, død 8. september 1808 i Timring.

        

         "Peder Andersen var ungkarl på Møltrup i Timring sogn da han vies i Timring Kirke  med Marthe (Margrethe) Olesdatter af Bierregård Timring sogn.

         I følge folketællingen 1787 bor de som indsidder i en "Hiedegaard", hvor Peder arbejder som daglejer på Kirchgård. I 1801 bor de i Bjerregårdhus uden jord i Bierregaard og er daglejer for sin svoger på Bierregård. På daværende tidspunkt er Peder vanfør og må tage sig til takke med sognets almisser.

        

         Han blev gift med Martha Margrethe Olesdatter #675, gift 14. november 1788 i Timring.

 

                             Børn:

 

                      i      Anders Pedersen #1047, født 10 past trin 1787 i Timring.

 

                      ii    Else Pedersdatter #1048, født 28. februar 1789.

 

                      iii   Ole Pedersen #1049, født 21. maj 1792 i Timring.

 

                      iv    Anne Margrethe Pedersdatter #1050, født 21. marts 1796 i Timring.

 

       53.           v     Karen Pedersdatter #667, født 16. januar 1799 i Timring, død 9. maj 1880 i Gullestrup - Herning.  Hun blev gift med Christen Christensen #666, gift 16. juni 1829 i Timring.

 

107.  Martha Margrethe Olesdatter #675, født 3. september 1758 i Timring, død 2. september 1829 i Timring.

 

108.  Johannes Eiler #680, født 11. september 1754 i  Skævinge, død 23. maj 1832 i Vinding.

        

         Johannes´ far var degn i Skævinge i Frederiksborg amt (se 89/256). Af samme grund fik han sikkert mulighed for at studere. Johannes blev student på Frederiksberg gymnsium  i 1774. Han læste videre som teolog og blev  præst d. 20. marts 1777 . Hans første  kald som præst var på Mandø i Ribe amt. Hertil  blev han kaldet  d. 30.marts 1787. Næste  og sidste kald blev Aulum , hvor han ansattes d. 1. okt. 1790. Han blev pensioneret som Præst emericus som 70 årig d. 24. okt. 1821. Herefter flytter han til datteren Nicolette Abbelone og hendes mand Mourids Kristensen i Bakhus i Vinding, Ulfborg herred, Ringkøbimg amt, hvor han dør som Pastor Emeritus i 1832.

         Om hans præstegerning i Aulum sogn siges følgende: "Han var bindegal" - Den lidt længere version (Nedergaard): "Hans Eiler var nok en ringe præst, Rationalist, måtte holde kappelan og var tilsidst helt svækket".

         Folketællingen 1801 viser at Elisabeths bror Hans Christian Christensen ,født 1777,  der var særling og døv, boede hos dem på præstegården  i Aulum i en alder af 24 år.

         Statsbiblioteket - Århus: Stamtavle over slægten Eiler. 3. udg. 1930.

        

         Han blev gift med Elisabeth Cathrine Christensdatter #681, gift 1786 i ?.

 

                             Børn:

 

                      i      Wilhelm Christian Eiler #1051, født 1791 i Aulum.

                            

                             Blev husmand og snedker i Aulum.

 

       54.           ii    Carl Christian Eiler Johannesen #678, født 11. april 1793 i Aulum, død 19. maj 1846 i Nøvling.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #679, gift 21. juni 1825 i Snejbjerg.

 

                      iii   Petrine Marie Eiler #1054, født 1796 i Aulum.

 

                      iv    Loretze Elisabeth Margrethe Eiler #1052, født 1797 i Aulum.

 

                      v     Nicolette Abbelone Eiler #1053, født 1797 i Aulum.

 

                      vi    Lorettze Elisabeth Margrethe Eiler #1623, født 1887.

 

109.  Elisabeth Cathrine Christensdatter #681, født 18. marts 1767 i Nykøbing Sjælland, død 8. maj 1821 i Aulum.

        

         Vi fandt frem til, at Hans Eilers mor, Elisabeth Margrethe Rostock, har en yderst farverrig forslægt, som bl.a. omfatter en forfatter og en falleret belgisk adelsslægt, som kan føres tilbage til ca. år 1000. Jeg tror nok, Doris vil berette om denne gren i tråden her, når hun får tid.

         Jeg kunne derimod godt tænke mig at præsentere min teori om Hans Eilers kone, Elisabeth Margrethe Christensdatters afstamning.

         Som nævnt ovenfor skulle hun i følge Quistgaards bog om Præstehustruer være datter af en Fourageforv. Johan Christensen og Wendeline Cathrine Schou.

         Jeg slog for sjovs skyld det usædvanlige navn Wendeline Cathrine Schou op på familysearch og fik et eneste hit: I 1733 blev en Wendele Catharina Johansdatter Schow døbt i Sankt Morten Kirke i Næstved. Hun var datter af Johan Henrich Schow og Catharina Regelsen.

         Denne Vendele Cathrines far, Johan Henrich Schow, var i følge Wiberg først præst ved Næstved Sankt Morten Kirke 1731-1748 og derefter fra 1748 til sin død 1766 i Højby sogn, Ods Herred, Holbæk amt. Han var født 1701 i Ribe som søn af en Hans Pedersen Schou og dennes hustru Mathea Kjøge. Underligt nok blev Johan Henrich student i Frederiksborg, så familien var måske fra Sjælland? Johan Henrik blev gift 1731 i Sankt Nikolai Kirke i København med Cathrine Riegelsen (ca. 1707 - 1780).

         Wiberg har ikke meget at berette om denne præstehustru, men Quistgaard er mere hjælpsom: Cathrine var datter af Birkedommer Hans Regelsen (PS: der er stor uenighed om stavningen af dette navn), Københavns Distrikt, og Wendela Cathrine Schmalbach. Om dette ægtepar kan man læse i en spændende artikel Slægten Lindberg af Arne Sundbo i Personalhistorisk Tidsskrift, 14. Række 1. Bind, år 1959, side 26 og side 31-32. Wendele Cathrine Schmalbach (født 1673) var datter af en hovedrig købmand i Vestergade i København, Claus Henriksen Schmalbach og dennes hustru Catrine Rawens. Familien var i slægt med den kendte familie Kellinghusen.

         For nu at vende tilbage til Vendele Cathrine Schow og den mystiske fourageforvalter Johan Christensen. Jeg her i folketællingen 1787 for Nykøbing Sjælland fundet en Catrine Schow, gift med en pensioneret 'fourage forvalter' Carl Christensen. Cathrines alder stemmer med præstedatteren Vendele Cathrine Schow fra det nærliggende Højby sogn. Navnet på manden stemmer til gengæld ikke helt, men han har måske i virkeligheden heddet Carl Johan eller Johan Carl? Jeg noterer mig også, at en af Hans Eilers sønner faktisk bar navnet Carl.

         Ja, dette er min teori med streg under teori. Jeg har ikke efterprøvet sagen nøjere, da disse aner ikke er mine. Men måske kan dette give jer noget at arbejde videre med? Lad mig vide, hvad I mener.

        

         Med venlig hilsen

        

         Jytte Duholm

         .

 

110.  Peder Andersen #1055, født 12. september 1767 i Ørre-Hodsager.

        

         Peder Andersen var husmand i Bredkiær i Nøvling sogn, Hammerum herred. Matrikel 8a - Herningvej 65. Gården sælger han til Thomas Sørensen.

        

         Han blev gift med Kathrine Marie Christensdatter #1056.

 

                             Børn:

 

       55.           i      Karen Pedersdatter #679, født 21. april 1800 i Nøvling.  Hun blev gift med (1) Carl Christian Eiler Johannesen #678, gift 21. juni 1825 i Snejbjerg.  Hun blev gift med (2) Christen Jepsen #707.

 

111.  Kathrine Marie Christensdatter #1056, født 1765.

 

112.  Jørgen Pedersen Hald #1008, døbt 2. juli 1752 i Ørslevkloster, død 15. april 1825 i Ørslevkloster.

        

         Jørgen Pedersen var bonde og gårdbeboer i Hald by (Matr. nr. 6a - Fælledvej 11, Hald by) - Ørslevkloster sogn i 1801. Men sikkert på grund af statsbankerotten i 1811 ender han I 1824 som almisseholder og dør som almisselem, en skæbne han sikkert deler med mange på daværende tidspunkt. Hans navn er sikkert at finde på udskiftningskortet over Hald by.

        

         Han blev gift med Inger Nielsdatter #1009, gift 5. januar 1780 i Ørslevkloster.

 

                             Børn:

 

                      i      Kristen Jørgensen #1010, født 29 oktober 1784 i Ørslevkloster.

 

                      ii    Niels Jørgensen #1019, født 1788 i Ørslevkloster, død 9.maj 1788 i Ørslevkloster.

 

       56.           iii   Peder Jørgensen Hald #1005, født 6. juni 1790 i Ørslevkloster, død 2. april 1850 i Vinkel.  Han blev gift med (1) Berte Marie Christensdatter #1006, gift 20. maj 1826 i Vinkel.  Han blev gift med (2) Ida Christine Laursdatter #1781, gift 1840.

 

                      iv    Niels Jørgensen #1011, født 11. maj 1794 i Ørslevkloster.

 

                      v     Johannes Jørgensen #1012, født 3. maj 1796 i Ørslevkloster.

 

113.  Inger Nielsdatter #1009, døbt 7. maj 1758 i Ørslevkloster.

 

114.  Christen Pedersen Skaun #1014, født 1757 i Vinkel, død 13. januar 1821 i Vinkel.

        

         I Folketællingen 1801 er Christen Skaun  husmand med jord i Vinkel by - Vinkel sogn - matrikel 33a - i dag Rindsbækvej 39.

        

         Han blev gift med Ane Christensdatter #1015, gift 1794.

 

                             Børn:

 

       57.           i      Berte Marie Christensdatter #1006, født efter 1. febr. 1801 i Vinkel, død 1. december 1840 i Vinkel.  Hun blev gift med (1) Peder Jørgensen Hald #1005, gift 20. maj 1826 i Vinkel.  Hun blev gift med (2) Søren Rasmussen #1981.

 

                      ii    Mette Christensdatter #1016, født 1800 i Vinkel.

 

                      iii   Christen Christensen #1017, født 1796 i Vinkel.

 

                      iv    Peder Christensen #1018, født 1795, død 1845.

 

                      v     Niels Christensen #1118, født 1805 i Vinkel, død 30. januar 1829 i Vinkel.

 

115.  Ane Christensdatter #1015, født 1762, død 23. januar 1833 i Vinkel.

 

116.  Niels Jensen Møller #102, født 1749, død 30. november 1805 i Vinderslev.

        

         Niels´ fødehjem er vist nok Sinding i Hinge sogn , men han er ikke ført i Hinge kirkebog, Ann kommer fra Moslund i Hinge sogn.  I følge folketællingen 1787 var Niels Jensen Møller  og Ann Christensdatter gårdmandsfolk i Elkiær - Hedehusene  i Vinderslev. 1792 ved Annes dåb tilføjes "Skovhuse",hvilket er ejerlavet de bor i.  Tilsyneladende ændres deres sociale status fra bonde til husmand, hvilket oftest var normen, når man ville trappe af. Måske findes hans navn på udskiftningskortet fra omkring 1800. Anne dør som 76 årig enke , inderst og almisselem på en gård i Revl by. Præsten skriver; enke efter Jens Nielsen Møller fra Brokhuse som er et andet navn for Hedehusene, hvilket også fremgår af præstens notater i kirkebogen ved Annas dåb 5. august 1792. Jens Nielsen Møller findes ikke blandt de døde i Vinderslev, hvorfor det må bero på en skrivefejl.

        

         Han blev gift med Ann Christensdatter #103, gift 11. februar 1780 i Hinge.

 

                             Børn:

 

                      i      Søren Nielsen #1770, født Septu. 1784 i Skovhuse, Vinderslev.

 

                      ii    Jens Nielsen #104, født 4. juni 1780 i Hedehuset, Vinderslev.

 

                      iii   Christen Nielsen #105, født 9. december 1781 i Elkiær i Vinderslev.

 

                      iv    Anna Catrina Nielsdatter #1131, født 1783 i Vinderslev, død 6 p trin. 1785 i Vinderslev.

 

       58.           v     Rasmus Nielsen #98, født 24. marts 1784 i Vinderslev, død 28. april 1850 i Almind.  Han blev gift med Abele Willumsdatter #99, gift 1817-1826 i Almind - kirkebog mangler.

 

                      vi    Ann Katrine Nielsdatter #106, født 1786 i Elkier - Vinderslev, død 1787 i Vinderslev.

 

                      vii  Anna Nielsdatter #107, født 5. august 1792 i Elkier - Vinderslev.

 

                      viii Karen Nielsdatter #108, født 18. juni 1795 i Vinderslev.

 

                      ix    Peder Nielsen #109, født 8. juni 1798 i Vinderslev.

 

117.  Ann Christensdatter #103, født 1758, død 17. oktober 1834 i Revl, Vinderslev.

 

118.  Willum Thomasen #110, født 1753, død 10. november 1809 i Almind.

        

         Willum og Dorthea boede i 1787 i Wranum by , Tostrup by i Almind sogn (5.fam.)1801 (7.fam.).

         Her ernærede de sig som husmandsfolk med jord.

         Foruden en indsidderfamilie,  der hed Willum Jespersen f. 1717 og hustru Maren Andersdatter f. 1730 (formodentlig hendes far og mor), havde de 6 børn:.

        

         Han blev gift med Dorthea Willumsdatter #111, gift 9. maj 1780 i Almind.

 

                             Børn:

 

                      i      Anders Willumsen #249, født 1781.

 

                      ii    Marianne Willumsdatter #250, født 1783.

 

                      iii   Anne Marie Willumsdatter #251, født 1786.

 

       59.           iv    Abele Willumsdatter #99, født 28. juli 1788 i Almind, død 3. juni 1857 i Almind.  Hun blev gift med Rasmus Nielsen #98, gift 1817-1826 i Almind - kirkebog mangler.

 

                      v     Anna Dorthea Willumsdatter #252, født 8. søn.p.Trin.1793 i Almind.

 

                      vi    Thomas Willumsen #253, født 15. februar 1795 i Almind.

                            

                            

                                              Willum og Dorthe boede i 1787 i Wranum by , Tostrup by i Almind sogn (5.fam.)1801 (7.fam.).

                               Her ernærede de sig som husmandsfol med jord.

                                 Foruden en indsidderfamilie,  der hed Willum Jespersen f. 1717 og hustru Maren Andersdatter f. 1730 (formodentlig hendes far og mor

                             .

 

                      vii  Mette Marie Willumsdatter #1132.

 

                      viii Anna Dorthea Willumsdatter #1151, født 8s.p.tr. 1790 i Almind.

 

                      ix    Thomas Willumsen #1152, født 26 august 1780 i Almind.

 

                      x     Mette Willumsdatter #1153, født 20. marts 1795 i Almind, død 23. februar 1796 i Almind.

 

119.  Dorthea Willumsdatter #111, født 1760 i Vium, død 27. april 1840 i Almind.

 

120.  Johan Jacob Breuner #114, født 31. marts 1752 i Kohlhof, Heidelberg i Tyskland, død 31. januar 1838 i Frederiks - Trehuse.

        

         Johan og Anna Cathrine er begge født i Sydtyskland og udvandrer med deres forældre til Danmark,  med løfte om statshjælp til etablering af et landbrug på Frederiks kanten med kartoffelavl som speciale.

         De bosatte sig på Østre Frederikshede, også kaldet Trehuse.  Her får de gård nr. 2.  I folketællingen 1787 benævnes han som kolonist,  bonde og gårdbeboer.

         Johan Jacob var belæst,  hvilket kun de få blandt almuen magtede.  Han talte kun tysk og var egnens selvlærte dyrlæge.  Desuden var han ekspert i benbrud på mennesker og fungerede som den lokale doktor  (Valdemar Andersens bog "Alheden side 111)

         Johan Jacob Breuner er siteret for at have sagt.: "...de lovede os at vi ville komme til at gå i kløver til knæene her i Danmark, men det var løgn, for der stod lyng til skrævet..."

         I 1787 foretog koloniforvalter Moldrup synsforretning på kolonisterne,  for  at belyse kolonisternes økonomiske forhold overfor Kong Christian d.7.

         Således blev reperationsomkostningerne på Johan Jacob Breuners gård vurderet til 2 rigsdalere,  medens gårdens besætning takseredes til 66 rigsdalere.

         Hans andet ægteskab er med Zousanne Magrethe Gunzhorn der er 61 år i 1834.

         Johan Jacob Breuner indgår også i Carsten Halds familie fra Mors (Brejner slægten)

        

         Johan Jacob Breuner overtog i 1769 fæstet af gård nr. 10 i Havredal (Frederikshede) efter Philip Rautibusch (Rautenbusch), der havde forladt den af yderste armod og svaghed. I 1769 var Jacob kun 17 år og endnu i 1774 var han ugift men året

         efter gift .

         I forbindelse med udflytningerne omkring 1780, flyttede Johan Jacob Breuner til Trehuse. I 1822/23 overtager sønnen Johan Georg Breuner gården, og faderen gård på aftægt. Efter 8 års enkestand gifter Johan Jacob Breuner sig for anden gang (I sit 80. år), med Susanne Margrethe Ganzhorn der var 59 år gammel og enke.

        

         (Kilde: Slægtsbog for slægten Breiner - Udarbejdet af slægtsarkivet i Viborg)

        

         Sognepræsten for Frederiks og Karup menigheder Frederik Car Carstens skriver i 1839 om Johan Jacob Breuner i sin bog "Bemærkningerr over Alheden og dens Colonier":

         De indvandrede (kolonister) ere nu på 3 nær uddøde. Dog først i fjor - 1838 - afgik en gammel kraftig mand (Breuner) i sit 86de år. Han var født ved Heidelberg (1752), og kunne grant endnu erindre sit tyske land, vandringen hertil (1759) og koloniens begyndelse og fremvækst. For ti år siden (1832) fik han anden gang lyst til ægtestanden, og efterlod sig i lste, 2det og 3die led 81 individer.

        

         Sønnesønnen Johan Georg Breuner har i 1899 fortalt til Mylius Erichsen:

         Min bedstefader (Jacob Breuner, født 1752) var 9 (rettere 7) år, da han kom her til landet. I min 15. års alder (1838) døde han, 86 år gl. - Han sagde tit, at det var kolonisterne lovet, at de i Danmark skulle komme til at stå i kløver til knæene, men det var løgn, for der stod lyng til skrævet. Han (Jacob) vidste besked om mange ting. Både han og min fader (Johan Conrad B., død 1858, 68 år gl.), der døde i sit 66. år, var dyrlæger for alt fæ herude, og til mennesker blev de også hentet, især når der var sket benbrud, for der var jo ingen doktorer på landet dengang. Fra de årlige indberetninger i Rigsarkivet (6) vides, at Johan Jacob Breuner i 1769 overtog fæstet af gård nr. 10 i Havredal (Frederikshede) efter Philip Rautibusch (Rautenbusch), der havde forladt den af yderste armod og svaghed. - I 1769 var Jacob kun 17 år og endnu i 1774 var han ugift men året efter gift. g , Allerede få år efter, at kolonisterne selv havde fået gennemført, at de efter tysk skik kunne bo sammen i kun to store landsbyer med 30 gårde i hver, nemlig Frederikshede og Frederikshøj (nu henholdsvis Havredal og Grønhøj), opdagede de, at dette var galt. - Kolonistyrelsen var allerede i forvejen klar derover, men der skete ikke noget i sagen før i årene 1779-81.

        

         Han blev gift med Anna Catharina Durr #115, gift 1775.

 

                             Børn:

 

                      i      Samuel Johansen Breuner #1201, født 1776 i Frederiks.

 

                      ii    Maria Cathrina Johansdatter #1202, født 1778 i Frederiks.

 

                      iii   Conrad Johansen Breuner #1203, født 1782 i Frederiks, død 1. september 1850.

                            

                             Conrad havde gård i Ulvedal. Som sin far var han egnens dyrlæge og ekspert i benbræk såvel for dyr som mennesker.

 

                      iv    Johan Jacob Johansen Breuner #1204, født 1783 i Frederiks- Trehuse.

 

                      v     Philip Friederich Johansen Breuner #1205, født 1784 i Frederiks.

 

                      vi    Anna Margrethe Johansen Breuner #1206, født 1786 i Frederiks.

 

                      vii  Johan Georg Johansen Breuner #1207, født 1788 i Frederiks.

 

       60.           viii Johan Wendel Jacobsen #112, født 27. december 1790 i Frederiks, død 25. maj 1859 i Knudstrup,Thorning sogn.  Han blev gift med Ane Rasmusdatter #113, gift 5. november  1814 i Thorning.

 

                      ix    Anna Catharina Johansen Breuner #1208, født 1792 i Frederiks.

 

                      x     Anna Christina Johansen Breuner #1209, født 1797 i Frederiks.

 

                      xi    Johan Christopher Johansen Breuner #1210, født 1800 i Frederiks.

 

                      xii  Catharina Barbara Brauner #1457.

 

                      xiii Johan Jacob Jacobsen Breiner #1446, født 1782 i Frederiks, død 9. februar 1854 i Ørding sogn, Thisted amt.

                            

                             Johan var i 1834 Gårdmand og møller i Østerassels by, Østerassels sogn.

                            

                             Han blev gift med Anne Kirstine Sørensdatter From #1447.

 

121.  Anna Catharina Durr #115, født 12. maj 1757 i Gronau, Schønberg, Tyskland, død 21 december 1823 i Trehuse.

 

122.  Rasmus Christensen #124, født 5. november 1747 i Skræ i Thorning, død 16. november 1821 i Thorning.

        

         Rasmus blev gift tidligt med sin første kone - Ane Jensdatter , idet han kun var 19 år, da han fik en datter i 1766 ved navn Anna Christina. Hun døde umiddelbart efter fødselen.

         Rasmus Christensen var bonde og husmand af Skræ  ( hartkorn 2-1-3-0) og havde i 1787 2 børn i sit andet ægteskab med Ane Cathrina Rasmusdatter. (1742 - 1797):

         Hans tredie ægteskab blev med Anna Cathrina Christensdatter af Ildsom.  De blev trolovet i Thorning med Søren Nielsen af Wattrup og Peder Jakobsen af Thorning som forlovere.

         Rasmus er husmand med jord,  men er samtidig opsynsmand for den kongelige plantage.

         Ved sin død i 1821 er han skovfoged på Steendalgård og bonde i Skræ (matr. 9b ). Den 4. maj 1770 får han fæstebrev med Palstrup Gods.

        

         Han blev gift med (1) Anna Cathrina Christensdatter #125, gift 8. december 1797 i Thorning.

        

         Han blev gift med (2) Ane Cathrine Rasmusdatter #126.  Han blev gift med (3) Ane Jensdatter #129, død 1766 i Thorning.

 

                             Barn af Anna Cathrina Christensdatter:

 

       61.           i      Ane Rasmusdatter #113, født 11. november 1798 i Thorning, død 22. oktober 1872 i Thorning.  Hun blev gift med Johan Wendel Jacobsen #112, gift 5. november  1814 i Thorning.

 

                      ii    Ane Kirstine Rasmusdatter #131, født 1800 i Thorning.

                            

                            

                             .

                            

                             Hun blev gift med Peder Andersen Kock #1984.

                            

                             Bonde i Knudstrup.

 

                             Barn af Ane Cathrine Rasmusdatter:

 

                      iii   Kirsten Rasmussen #127, født 1780 i Thorning.

 

                      iv    Søren Rasmussen #128, født 1783 i Thorning.

 

                             Barn af Ane Jensdatter:

 

                      v     Anna Christina Rasmussen #130, født 1766 i Thorning, død 1766 i Thorning.

 

123.  Anna Cathrina Christensdatter #125, født 4. december 1768 i Thorning, død 5. august 1826 i Thorning.

 

124.  Jens Sørensen Oustrup #118, født 3. oktober 1773 i Hinge, død 30. juni 1854 i Thorning.

        

         Karen Pedersdatter blev d. 18. April 1796 gift med enkemand Jens Jensen på gården St. Oustrup i Vattrup ejerlav ( matr. Nr. 9a), Thorning sogn. Hans 1. Kone Anne Cathrine Eriksdatter døde i marts 1796 (o. 89). Karen og Jens fik børnene Anne Kirstine (1797) ig Kirstine Marie (1798) inden Jens døde i St. Oustrup d. 3. Maj 1802. Ved deres vielse fremgår at Karen var enkekone på St. Oustrup og Jens kom fra Hindberg. Forloverne var Peder Huus af St. Oustrup ogSøren Jensen fra Oustrup.

                      Jens og Karen var gårdfolk på Store Oustrup i 1816.  Store Oustrup overgår imidlertid til Christen Hansen, om det skyldes dårlig landbrugskunnen eller dårlig økonomi vides endnu ikke.Ved Karens død i 1831 var Jens  tjenestekarl på Thorning præstegård og Karen almisselem, så familien har altså oplevet en økonomisk nedtur. Senere blev han røgter på Overkærsholm i Thorning sogn,  som propriætær Carl Frederik Bernhard Kaas havde købt af Jens´ svigerdatters stedfar i 1846.  I 1850 var han stadig ansat hos propriætæren i en alder af 79 år.

                     

        

                      .

        

         Han blev gift med Karen Pedersdatter #119, gift 28. juli 1802 i Thorning.

 

                             Børn:

 

                      i      Anne Jensdatter #1155, født 24. april 1802 i Thorning.

 

       62.           ii    Jens Jensen Oustrup #116, født 23. december 1804 i Thorning, døbt 17. februar 1805 i Thorning, død 5. juni 1875 i Thorning.  Han blev gift med (1) Ane Christensdatter #117, gift 7 april 1840 i Thorning.  Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #1120, gift 27. december 1851 i Thorning by.

 

                      iii   Søren Jensen #1154, født 12. juni 1808 i Thorning.

 

125.  Karen Pedersdatter #119, født 18. maj 1766 ? i Bøgild, Thorning ?, død 29. august 1831 i Thorning.

        

         Jens og Karen ernærede sig som husmandsfolk i Store Oustrup.  Ved Karens død i 1831 var Jens  tjenestekarl på Thorning præstegård. I 1840 var han røgter på Overkærsholm i Thorning sogn,  som propriætær Carl Frederik Bernhard Kaas havde købt af Jens´ svigerdatters stedfar i 1846.  I 1850 var han stadig ansat hos propriætæren i en alder af 79 år.

         Nogen stor indtægt har der ikke været tale om,  hvilket klart fremgår af Karens dødsanmeldelse,  hvor Karen anføres som almisseholder i Vattrup.

        

         Hun blev gift med (1) Jens Sørensen Oustrup #118, gift 28. juli 1802 i Thorning.

        

         Hun blev gift med (2) Jens Jensen #1156, gift 18. april 1796 i Levring, født 1759.

 

                             Barn af Jens Sørensen Oustrup:

 

                      i      Anne Jensdatter #1155, født 24. april 1802 i Thorning.

 

       62.           ii    Jens Jensen Oustrup #116, født 23. december 1804 i Thorning, døbt 17. februar 1805 i Thorning, død 5. juni 1875 i Thorning.  Han blev gift med (1) Ane Christensdatter #117, gift 7 april 1840 i Thorning.  Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #1120, gift 27. december 1851 i Thorning by.

 

                      iii   Søren Jensen #1154, født 12. juni 1808 i Thorning.

 

                             Barn af Jens Jensen:

 

                      iv    Anne Kathrine Jensdatter #1157, født 23. april 1797 i Thorning - St. Oustrup.

 

                      v     Kirstine Marie Jensdatter #1158, født 5. februar 1798 i Thorning - St. Oustrup.

 

126.  Christen Larsen #132, født 1760  Skærtorsdag i Serup, død 4. november 1811 i Almind.

        

         Christen Larsen fra Mellemvandet blev konfirmeret i Almind kirke i 1771, hvilket ikke helt stemmer overens med hans fødselårstal. Christen boede hjemme i Serup by hos sine forældre i 1801, hvor han ernærede sig som skrædder. Med sin  1. hustru Ane Jensdatter bliver han gårdmand på Tolstrup hede(Tolstrup gårde nr. 1- Tolstrup Overgård - Silkeborgvej 67, Almind). Hun dør d. 3. august 1808 i en alder af 67 år,  altså er hun 20 år ældre end Christen.

         Hans 2. hustru blev Karen Thomasdatter,  som er 27 år yngre end Christen. Karen Thomasdatter kommer fra Rind sogn.                                      

         Efter Christens død blev Karen viet til Jens Rasmussen af Overkærsholm i Thorning sogn omkring 1838.

         Jens Rasmussen købte Overkærsholm i 1826 for 1300 rdl. og solgte den i 1843 til proriætær Carl Frederik Bernhard Kaas(Trap Danmark).

        

         NB.I et lille hedehus ved Kjærholm boede samtidigt 37-38/64 Carsten Pedersens  forældre (Elses aner).

        

         Han blev gift med (1) Karen Thomasdatter #133, gift i Rind.

        

         Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #1830, født 1841, død 3. august 1808 i Almind.

 

                             Barn af Karen Thomasdatter:

 

       63.           i      Ane Christensdatter #117, født 13.august 1810 i Almind, død 1. maj 1841 i Thorning.  Hun blev gift med Jens Jensen Oustrup #116, gift 7 april 1840 i Thorning.

 

127.  Karen Thomasdatter #133, født 29 januar 1787 i Middelhede, Rind sogn, død 3. juni 1860 i Thorning.

        

          Karen bliver enke  og alenemor som 24 årig i 1811. Hun gifter sig i med ungkarlen Jens Rasmussen  i 1813. Jens overtager en gård efter sin mor. I 1838 købte de Overkærsholm (Nr.2a - Vattrupvej 28) i Thorning sogn for 1300 rdl. og solgte den i 1843 til proprietær Carl Fredrik Bernhard Kås i 1843. Herefter købte han Kjærsholm (Matr. 1a - Over Kærsholm vej nr. 1) i Thorning sogn, som han havde til omkring 1846 hvor han bliver skilt. Karen Beholder gården og overdrager den til sin søster Johanne Thomasdatter og mand Christen Isager mod en fæstekontrakt. I 1859 får barnebarnet Johanne (Ane) Jensdatter og hendes mand Søren Johansen Vendel gården, og har Karen i aftægt et års tid. Ved Karens død i 1860 står forhenværende gårdmand af Overkærholm, nu almisselem Jens Rasmussens fraskilte kone, med andre ord har hun taget formuen.

        

         Hun blev gift med (1) Christen Larsen #132, gift i Rind.

        

         Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen #1596,

        

         Jens Rasmussen købte Overkærsholm i Thorning sogn i 1838 for 1300 rdl. og solgte den i 1843 til proprietær Carl Fredrik Bernhard Kås i 1843. Herefter købte han Kjærsholm i Thorning sogn som han havde tilomkring 1846 hvor han bliver skilt. Karen Beholder gården.

 

Tip-4-oldeforældre

 

128.  Peder Roersen #2142.

        

         Peder Roersen var fæstehusmand i Skrandrup, Sejerslev sogn. Han døde efter 1758.

        

         Han blev gift med Sidsel Kortbech #2265, gift 12.juli 1730 i Flade kirkebog side 31.

 

                             Børn:

 

       64.           i      Peder Pedersen Roersen #284, født 1737 i Sejerslev, død 16. januar 1801 i Sejerslev - Skrandrup.  Han blev gift med Anna Jensdatter #285, gift før 1760.

 

129.  Sidsel Kortbech #2265.

 

132.  Laurs Jensen Toft #2143, født ca 1690, begravet 27. maj1774 i Jørsby.

        

         Laurids eller Laurs Jensen Toft af Jordsby sogn og by fæstede ved rytter sessionen 6. august 1711 i Thisted (1) faderen  fradøde gård i Jordsby på 3 tdr.5 skpr. reduceret hartkorn på kondition at betale (landgilderestancen. Han beholdt det, der fandtes i gården, men var fri for indfæstning.

        

         Gården under rytterdistriktet var nr. 9 i Jordsby og havde ifølge projektjordebogen 1693 (2) fået hartkornet reduceret fra 5 tdr.2 skpr. 3 fjkr. til 3 tdr. 5 skpr. Da ryttergodset på egnen blev solgt på auktion, fik Peder Nielsen Gundeslev i Nykøbing skøde 10. juli 1716 (3) på gården i Jordsby for 29 rdlr. 37 1/2 sk. i kroner.Senere ejedes gården af Lars Christensen Mahler, borger og handelsmand i Nykøbing,der ved skøde af 17. marts 1739, læst 23. marts (4), solgte Laurs Jensen Tofts fæste-

         gård til Niels Clemmensen i Skarum. [måske bror til ane 228] ? I skattehovedbøgerne 1747-63 (5) nævnes Niels Clemmensen i Skarum som ejer af Lars Jensen Tofts gård nr.9 på 5 tdr.2 skpr.3 fjkr. hartkorn, der fra oktober kvartal 1763 overgik til Ullerup gods. I hartkornsspecifikationerne for Ullerup nævnes gården fra 1765 (6), og 2. januar 1765 (7) udstedte godsets ejer fæstebrev til (112) Christen Laursen Toft på den gård i Jordsby, som faderen havde haft i fæste, men oplod for ham mod aftægt, på 5 tdr.7 skpr.(vel fejl for 2 skpr.) 3 fjkr. hartkorn, hvoraf han i landgilde til hvert års Martini skulle svare 2 tdr. byg og 1 mk. i penge. - Sine gamle forældre haver han med sømmelig og skikkelig underholdning at forsyne deres livstid, og når de ved døden afgår, da at forskaffe dem en anstændig jordefærd.

         Christen Laursen Tofts evner som landmand slog vist ikke til, for 15. december 1783 (8) udstedte Ullerups ejer fæstebrev til Niels Mikkelsen Dybdal på Christen Tofts gård i Jordsby på 5 tdr.2 skpr. 3 fjkr.hartkorn. 21.december 1783 (9) fik Christen Toft fæstebrev på (svogeren) Niels Dybdals ejendom nr.5 i Jordsby på 1 td.1skp. 1fjk 1/2 alb. hartkorn. Tofternes gamle slægtsgård i Jordsby blev før 1788 (10) udflytter fraselve landsbyen, og hartkornet blev da forandret til 5 tdr 6 skpr. 2 alb. [224] Laurs Jensen Toft kan ikke have været ganske uformuende, for ved skøde af 3.maj 1736, læst 29. juni 1740 (11), købte han - Laurs Jensen Toft - en ejendom iJordsby på 7 skpr. 2 alb. hartkorn (en del af gård nr. 5) af Mikkel Laursen (Hee eller Hede).Denne ejendom, som sønnen Niels Laursen Toft beboede fra 1740'erne, må Laurs Tofthave solgt 1763/65 (12) til Ullerups ejer, der 29. november 1764 (13) udstedte fæstebrev til den nævnte søns søn Laurids Nielsen Toft på 3 skpr. 2 alb.af nr.5, som straks skulle bebygges. - Og 2. januar 1765 (14) fik Niels Laursen Toft fornyet fæstebrev på de reste-rende 4 skpr. hartkorn af nr. 5, som han mod aftægt oplod 1781 (15) for den anden søn Jens Nielsen Toft (Jørsby nr. 20a). Hans navn er påført gård nr. 20a på kortet fra 1818. Laurs Jensen Toft var født ca. 1690 i gården i Jordsby, søn af [448] Jens Nielsen og hustru.

         Han - Laurs Jensen Toft - døde sst. 27. maj 1774, 84 år gammel.

        

         Han blev gift omkr. 1714 med (225) Kirsten Jensdatter, der måske også var fra Jordsby.

         Hun var født ca. 1695, men hendes herkomst kendes ikke.

         - Da parrets datter Maren blev gift med sin fætter Jens Sørensen Heede, der var søn af

         Søren Jensen Heede, ca. 1701-1782, bosat i Jordsby, var enten han eller hans ukendte

         kone bror/søster til enten Laurs Jensen Toft eller Kirsten Jensdatter.

         [Hun - Kirsten Jensdatter Toft, Christen Toft, en gårdmand i Jordsby af Ullerup gods.] ???

         Hans gamle moder døde 6. februar 1780, 84 år 6 måneder 2 uger gammel.

        

         .

        

         Han blev gift med Kirsten Jensdatter #2144.

 

                             Børn:

 

       66.           i      Jens Larsen Toft #298, født ca. 1742 i Jørsby, død 1801-1813.  Han blev gift med (1) Bodil Christensdatter #299, gift 8. december 1775 i Sejerslev.  Han blev gift med (2) Maria Justdatter #2247, gift 19. juni 1790 i Jørsby kirke.

 

                      ii    Niels Laursen Toft #2251, født ca. 1714 i Jørsby, død 4/5 november1797 i Jørsby.

                            

                             1 Niels Laursen Toft, født ca. 1714 (ca. 1706?), død 1797, boede som nævnt i faderens

                             ejendom i Jordsby, der senere blev delt mellem sønnerne Lars Nielsen Toft, født ca. 1742/43,

                             og Jens Nielsen Toft, født ca. 1756.

                             Med sin kone Johanne Pedersdatter, født ca. 1706(?), død efter 1787, havde Niels Toft flere

                             børn end de nævnte to sønner.

                            

                             .

 

                      iii   Mads Larsen Toft #2252, født 1722, død 24. februsr 1766 i Feggesund.

 

                      iv    Maren Laursdatter Toft #2253, født 1744, død 24 april1812.

                            

                              Gift 1. gang 1770 med fætteren (jfr. sønnen Mads' fødsel 1769/70) Jens Sørensen Heede,

                             ca. 1737-1784, der efterfulgte faderen Søren Jensen Heede som præstens anneksbonde i Jordsby.

                            

                             Gift 2. gang 1785 med Poul Andersen, ca. 1746/47-1798.

                            

                             .

 

                      v     Christen Larsen Toft #2254, født 1745 i Jørsby, død 21. marts1799 i Jørsby.

                            

                             Christen Laursen Toft, ca. 1745-1799, der 1765-83 var fæster af fødegården, derpå

                             fæster af en mindre ejendom i Jørsby, hvor han 1787 og årene fremover nævnes som skolemester

                             eller skoleholder.

                             Gift 1771 med (113) Inger Mikkelsdatter Dybdal, ca. 1746-1802, datter af Mikkel Dybdal i Ejerslev.

                            

                                   ?     ¤

                             født    :          1743 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             begr. : 21.03.1799 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag ? og 187

                              ( Datter af Mikkel Dybdal i Ejerslev).

                             født    :          1745 i Ejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             begr. : 07.06.1802 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 384

                             Christen og Inger indgik ægteskab den 14.02.1771 i Jordsby kirke på Mors

                            

                             Børn :

                            

                             (AO) opslag 315 og 363

                             Lars Christensen Toft

                             født :  16.05.1771 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 15.08.1771 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 316 og 192

                              (Ihjelslagen af en hest)

                             født :  08.07.1772 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 07.08.1847 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 320 og 186

                             Michel Christensen Toft

                             født :  16.03.1774 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 23.01.1826 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 322 og

                             Kirsten Christensdatter Toft

                             født : 31.08.1775 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død :

                            

                             (AO) opslag 326 og 244

                             Maren Christensdatter Toft

                             født :   29.10.1777 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 07.03.1837 i Solbjerg sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 328 og 93

                             Karen Christensdatter Toft

                             født :  20.04.1779 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 15.12.1861 i Ejerslev sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 333 og

                             Mads Christensen Toft

                             født : 30.01.1781 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død :

                            

                             (AO) opslag 337 og

                             Peder Christensen Toft (tvillingsøster død ved fødsel)

                             født  :  11.02.1783 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             beg. : 24.08.1806 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 342 og 184

                             Anders Christensen Toft

                             født :  04.09.1785 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 22.06.1795 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 346 og 183

                             Mickel Christensen Toft

                             født :  21.01.1788 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 09.05.1794 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                             (AO) opslag 350 og 183

                             Anna Christensdatter Toft

                             født :  03.08.1791 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                             død : 01.04.1794 i Jørsby sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, Danmark

                            

                            

                            

                            

                             .

 

                      vi    Sidsel Laursdatter Toft #2255, født 1748 i Jørsby.

 

133.  Kirsten Jensdatter #2144, født ca. 1713, død 6. februar 1780 i Jørsby.

 

134.  Christen Thomasen #2145, født ca 1713, død 2. februar 1793 i Skærbæk, Sejerslev sogn.

        

         Christen Thomasen overtog i 1751 efter sin far dennes hidtil i fæste havende gård i Skærbæk under Ullerup gods af hartkorn 9 tdr. 2 skp. 3 fjdk. 1 alb.

        

         Han blev gift med Maren Jensdatter #2146.

 

                             Børn:

 

       67.           i      Bodil Christensdatter #299, født ca.1745 i Sejerslev, død 4. juli 1788 i Jørsby.  Hun blev gift med Jens Larsen Toft #298, gift 8. december 1775 i Sejerslev.

 

135.  Maren Jensdatter #2146, født ca. 1712, død 31. januar 1772 i Skærbæk.

 

144.  Mads Christensen #2200.

        

         Kommer fra Sundby i Stagstrup sogn og bliver gift med Dorthe Madsdatter fra Hvidbjerg.

        

         Han blev gift med Dorthe Madsdatter #2201, gift 1725 i Stagstrup.

 

                             Børn:

 

       72.           i      Christen Madsen #292, født 2. advent1726 i Stagstrup sogn.  Han blev gift med (1) Anne Jensdatter #293, gift 9. august 1765 i Stagstrup kirke.  Han blev gift med (2) Anna Christensdatter #2196.  Han blev gift med (3) Dorthe Knudsdatter #2197, gift 20. november 1761 i Stagstrup kirke.  Han blev gift med (4) Johanne Christensdatter #2198.

 

                      ii    Anna Christensdatter #2323, født Dom. sex. 1727 i Stagstrup sogn.

 

145.  Dorthe Madsdatter #2201.

 

152.  Lars Clemmensen #2147, født ca. 1686, begravet 21. august 1761 i Nørgård, Skarum sogn.

        

        

         Lars Clemensen var fæstegårdmand i Nørgård i Skarum, og hans fæstebrev lyder således:

         "Jens Hansen, Kong. May.ts Amptsforvalter, over Dueholm, ørum og Vester

         Vig Amter, Giør Vitterlig at hafve uden nogen Indfestning sted og fest, som ieg og hermed steder og fester Laurs Clemensen af Jørsby dend Gaard paa mit Gods udj Skarum, Alsted Sogn i Mors, Nørgaard kaldet, som Poul Knudsen forhen

         i feste havde og beboede, mens Ieg self siden ladit bruge og dørche, Samme Gaard, som bemelte Laurs Clemensen nu straxen maa tiltræde, hannem er sin

         Livs Thid forundt medfølgende Condition, At hand dend antager med sin Bygning og Sæd, uden nogen fore gildl Igiengivelse, Saaleedes som dend nu forefindis, dog iahe meent andet, end at gaarden Joe nu med Leer og noget tag forbedres,

         og avling ved stedet At hielpe ham i Huuset, til Besetning gives ham 4re Be­ster, 3de Kiøer, som nu er aftaldt, hvadfor nogen skal vere, Saa og en gammel Vogn, ploug og træharve, der med skal hand af 7 Tdr. 4 Skp. hartkorn fra først­kommende lste oatober svare ald Kongl. Contributioner, som enten er eller her­efter Vorder paa budne, Samt for Landgilde og Arbeidlpenge betalle Aarlig til hver Martiny penge femten Rixdaller og iahe nogen maade Videre, dog er hand for det første Aar frigiven ved at svare til Landgild dend 1/4 part, Nemlig

         3 Rdlr. 4 Mk. 8 Sko Gaarden, som hand ellers Nyder med ald Dessen Rette til­liggende Jorder og Ejendomme, som nu og Af Alders tid tillagt hafver /:dend der forhen underlagde Boelligs tilhøregs Eyendomme i alle maader undtagen:/ skal hand her efter forsvarlig bebyge og Vedlige holde, dend Lovlig dørahe,

         og ej til u-pligt bruge, og sig i det øvrige efter Kongl. May.ts Aller naa­digste Lov og forordninger tilbørligen udj alt Rette og forholde.

         Til Vitterlighed under min Haand og lignet. Thisted d. 17. Aug. 1717.

         Jens Hansen.

         Dette er Lige lydende efter min sl. mand, Amptsforvalter Jens Hansens forhen udgifne original fæstebrev, som i anledning af Kong,. May.ts allernaadigste udgangne forordning saaledis oversat, Test.

         Haren, sl. Jens Hansens.

        

         Han blev gift med Anne Nielsdatter #2148.

 

                             Børn:

 

       76.           i      Christen Larsen #300, døbt 24. juni 1732 i Alsted, død 5. august 1783 i Galtrup.  Han blev gift med Anne Christensdatter #301.

 

153.  Anne Nielsdatter #2148, født ca. 1696, begravet 7. april 1761 i Nørgård, Skarum sogn.

 

156.  Jens Michelsen #2180.

 

                             Børn:

 

       78.           i      Michel Jensen #302, født ca. 1732, død 29. januar 1799 i Erslev.  Han blev gift med Anne Christensdatter #303, gift 16. september 1757 i Erslev.

 

158.  Christen Hansen #2149, født 1694 i V. Jølby, Dragstrup sogn, begravet 19. september 1762 i V. Jølby, Dragstrup sogn.

        

          Christen Hansen Var fæstegårdmand i V. Jølby, og hans fæstebrev lyder så­ledes:

         "Jens Hansen, Kongl. May.ts Amptsforvalter over Dueholmm ørum og Vester Vig Amter, Giør Vitterlig at have sted og fest, som ieg og hermed imod Otte Rixdallers Indfestning Steder og fester Christen Hansen, barnefødt udj vestre Jølbye, Drastrup sogn udj Mors dend Gaard paa mit gods der sammesteds, som hans fader Hans Laursen sidst beboede og fradøde, Hvilken en hand nu godvil­ligen oplat og afstanden til samme sin Søn, Hartkorn efter Landmaallings Ma­triaul 4 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb., ermelte Gaard hand Saa Leedis herefter maa Hafue, Nyde, Bruge og Beholde sin Lifs Thid med ald dets Rette tilliggen­de, Som nu og af Alders thid tillagt hafver, intet I nogen maader undtagen, og det medfølgende Conditioner, At han da deraf svarer ald Kongl. skatter og Contributioner, som endten er eller herefter vorder paa buden samt for arbei­de, som af gaarden hid indtil haver værit giort, og Landgilde tilhobe Betaller her efter til Hver Aars Martiny rede Penge Otte Rixdaler, som tager sin Begyndelse tilstundende Aar 171B, Siden hand for dette 1717 hidtil har giort sin Arbeid og skal svare sin Landgilde af Byg som Sædvanligt. Gaarden skal hand forsvarlig bebyge og vedlige holde, dets tilligende Jorder og Eiendom­men lovlig dørche og ej til upligt bruge og sig i det øvrige efter Loven og Kongl. forordninger tilbørlig Rette og forholde.

         Til vitterlighed under min Haand og lignet. Thisted d. 11. December Anno 1717.

         Jens Hansen.

         Dette er Lige Lydende efter min sl. mand, Amptsforvalter Jens Hansens for­hen udgifne original feste Bref, som i Anleedning af Kongl. May.ts allernaa­digste udgangne forordning saa Leedis ofver sat.

         Karen, sl. Jens Hansens.

         Ligelydende gienpart af dette Fæstebrev har ieg bekommet, som ieg lover at holde mig efterrettelig.

         Ullerup d. B. Janv. 1719.

         Christen Hansen."

        

         Han blev gift med (1) Else Lauritsdatter #2150, gift 18. juli 1726 i Dragstrup.

        

         Han blev gift med (2) Maren Christensdatter #2263, født 1694, død 1726 i Vester Jølby.

 

                             Barn af Else Lauritsdatter:

 

       79.           i      Anne Christensdatter #303, født 1733 i Ø. Jølby, døbt 8. februar 1733 i Ø.Jølby kirke, død 20. juli 1788 i Erslev.  Hun blev gift med Michel Jensen #302, gift 16. september 1757 i Erslev.

 

159.  Else Lauritsdatter #2150, født 1697 i Dragstrup sogn, begravet 11. november 1773 i V. Jølby, Dragstrup sogn.

 

160.  Jens Pedersen Snedker #375, født 25. marts 1706 i Egå, død 6. december 1772 i Egå.  Han blev gift med Anne Rasmusdatter #376, gift 8. november 1733 i Egå.

 

                             Børn:

 

       80.           i      Michel Jensen Kukkes #310, født 23, juni 1743 i Egå, død 19. februar 1800 i Hjortshøj.  Han blev gift med (1) Karen Laursdatter #311, gift 11. december 1767 i Hjortshøj.  Han blev gift med (2) Johanne Nielsdatter #384.

 

                      ii    Rasmus Jensen #414, født 1740 i Egå.

 

                      iii   Niels Jensen #415, født 1746 i Egå.

 

                      iv    Mette Jensdatter #416, født 1748 i Egå.

 

                      v     Jens Jensen #417, født 1751 i Egå.

 

161.  Anne Rasmusdatter #376, født 22. marts 1713 i Egå, død i Egå.

 

164.  Jens Sørensen Swawr #371, født 12. september 1692 i Todbjerg, død 8. februar 1767 i Horup - Todbjerg.  Han blev gift med Dorthe Nielsdatter #372, gift 1722 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       82.           i      Anders Jensen Svoger #312, født 22. april 1736 i Horup i Todbjerg, død 13.april 1783 i Todbjerg.  Han blev gift med (1) Ingeborg Pedersdatter #313, gift 14. november 1766 i Todbjerg.  Han blev gift med (2) Maren Jørgensdatter #394, gift 1778.

 

                      ii    Niels Jensen Svoger #418, død 22 marts 1792 i Todbjerg.

 

                      iii   Søren Jensen Svoger #419, født 1722.

                            

                             Efter Peder Pedersen Smiths død gifter Maren sig med sin datters svigerfar, der er bleven enkemand  efter konen Karen Nielsdatter, der døde som 37 årig samtidigt med Peder Pedersen Smith. De er på aftægt i Hårup i 1792.

                            

                             Han blev gift med Maren Poulsdatter #370, gift 15 september 1752 i Todbjerg, født 1717, død 17. maj 1789 i Hårup, Todbjerg sogn.

                            

                             Marens første ægteskab var med Peder Pedersen Smith, der var sergeant, sikkert i Randers. Efter dennes død gifter Maren sig med sin datter Ingeborgs svoger, og bosætter sig i Hårup. Her bor hun i 1787 og er på aftægt i 1792.

 

                      iv    Anne Jensdatter #420.

                            

                             Anne blev gift med Søren Pedersen i Grøttrup-Todbjerg sogn.

 

                      v     Mette Jensdatter #421.

                            

                             Mette blev gift med Søren Nielsen Skræder i Tendrup.

 

165.  Dorthe Nielsdatter #372, født Festo time sact 1697 i Todbjerg, død 11. februar 1761 i Todbjerg - Horup.

 

166.  Peder Pedersen Smith #369, født 1714, død 2. marts 1751 i Todbjerg.

        

        

                      Peder Pedersen Smith  var Seargent og boede i Todbjerg.

        

         Han blev gift med Maren Poulsdatter #370, gift 19.december 1742 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       83.           i      Ingeborg Pedersdatter #313, født 24. juli 1746 i Todbjerg, død 24. oktober 1777 i Todbjerg.  Hun blev gift med Anders Jensen Svoger #312, gift 14. november 1766 i Todbjerg.

 

                      ii    Poul Pedersen #1630, født oktober 1745 i Todbjerg, død juni 1748 i Todbjerg.

 

                      iii   Anna Pedersdatter #1631, født 1745 i Todbjerg, død 30. juni 1745 i Todbjerg.

 

                      iv    Poul Pedersen #1632, født 11 juni 1744 i Todbjerg, død 12. juni 1744 i Todbjerg.

 

                      v     Anne Pedersdatter #1633, født Helligtrekonger 1743 i Todbjerg, død 2. februar 1743 i Todbjerg.

 

167.  Maren Poulsdatter #370, født 1717, død 17. maj 1789 i Hårup, Todbjerg sogn.

        

         Marens første ægteskab var med Peder Pedersen Smith, der var sergeant, sikkert i Randers. Efter dennes død gifter Maren sig med sin datter Ingeborgs svoger, og bosætter sig i Hårup. Her bor hun i 1787 og er på aftægt i 1792.

        

         Hun blev gift med (1) Peder Pedersen Smith #369, gift 19.december 1742 i Todbjerg.

        

         Hun blev gift med (2) Søren Jensen Svoger #419, gift 15 september 1752 i Todbjerg, født 1722,

        

         Efter Peder Pedersen Smiths død gifter Maren sig med sin datters svigerfar, der er bleven enkemand  efter konen Karen Nielsdatter, der døde som 37 årig samtidigt med Peder Pedersen Smith. De er på aftægt i Hårup i 1792.

 

                             Barn af Peder Pedersen Smith:

 

       83.           i      Ingeborg Pedersdatter #313, født 24. juli 1746 i Todbjerg, død 24. oktober 1777 i Todbjerg.  Hun blev gift med Anders Jensen Svoger #312, gift 14. november 1766 i Todbjerg.

 

                      ii    Poul Pedersen #1630, født oktober 1745 i Todbjerg, død juni 1748 i Todbjerg.

 

                      iii   Anna Pedersdatter #1631, født 1745 i Todbjerg, død 30. juni 1745 i Todbjerg.

 

                      iv    Poul Pedersen #1632, født 11 juni 1744 i Todbjerg, død 12. juni 1744 i Todbjerg.

 

                      v     Anne Pedersdatter #1633, født Helligtrekonger 1743 i Todbjerg, død 2. februar 1743 i Todbjerg.

 

                             Barn af Søren Jensen Svoger:

 

                      vi    Karen Sørensdatter #1634, født 1756 i Horup, Todbjerg sogn.

 

                      vii  Poul Sørensen #1635, født 1759 i Todbjerg.

 

168.  Jens Rasmussen #2060.

        

         Da Maren Rasmusdatter dør i 1788 fremgår det af nedenstående skifte  fra Hjortshøjlunds skifteprotokol, at hun må have haft 2 brødre , henholdsvis Jens Rasmussen Kuk og Peder Rasmussen og at deres børn er følgende

        

         12, 8. december 1788, Hesselballe

         Maren Rasmusdatter, død

         Knud Sørensen, enkemand

         Hendes arvinger:

         1)  Michel Jensen Kuk i Hjortshøj, søskendebarns barn

         2)  Jens Jensen Kuk, søskendebarns barn, udflyttergårdmand på Schiæring mark

         3)  Rasmus Jensen Kuk i Skarresø skovhus på Ryomgaard Gods, søskendebarns barn, mødt sammen med en søn Søren Rasmussen

         4)  Jacob Pedersen, 26 år i Schiæring, søskendebarns barns barn

         5)  Anne Pedersdatter, 29 år i Elsted, søskendebarns barns barn

         6)  Kirsten Pedersdatter, død, boede i Farre, søskendebarns barn, død, efterladt sig børn, men hvor mange vides ikke.

        

         Han blev gift med ??? Kuk #2061.

 

                             Børn:

 

       84.           i      Rasmus Jensen Kuk #339, født i Kuckstrup ? Egå.  Han blev gift med Margrethe Sørensdatter #340, gift 11. november 1763 i Hjortshøj.

 

169.  ??? Kuk #2061.

 

184.  Rasmus Nielsen Klog #324, født 1690 i  Trige, død 10. august 1765 i Trige.

        

         Rasmus Klog var bonde i Pannerup by i Trige sogn.

        

         Tjenestepiges skriftemål: 01 adv. 1730 udstod Karen Jensdatter som tiente Rasmus Klog at vise denne kirke disiplin for sin letfærdighed. Udlagt til barnefader Mads Thomsensom tiente udi gården med hende. Bil: tj.pige skrifte hos ane 172

         ******************************************************************

         Haraldlund gods, skifte

         16. marts 1759, Grundfør

         Gårdmand Mogens Rasmussen Møller, død

         Kirsten Rasmusdatter, enke

         Deres børn:

         Rasmus Mogensen, 1½ år

         Anne Mogensdatter, 4 uger

         Lavværge enkens fader Rasmus Nielsen Klog af Trige.

         Formynder var farbroderen Peder Rasmussen Møller af Grundfør

         **********************************************************************

         øåØå381 Sidsel Nielsdatter i Trige. 10.7.1778, fol.184.

         E: Christen Rasmussen. A:

         1) bror Rasmus Nielsen, død. 7B:

         a Offer Rasmussen 34 i Trige

         b Anne Rasmusdatter, død. 1 barn

         c Mikkel Rasmussen 27 i Brabrand

         d Niels Rasmussen 25, tjener i Brabrand

         e Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Grundfør

         f Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Trige

         g Maren Rasmusdatter 15, tjener i København

         2) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Jensen i Trige, begge døde. 3B:

         a Niels Pedersen 33, tjener i Ølsted

         b Mette Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Trige

         c Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Trige

         3) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Henriksen, begge døde. 2B:

         a Jørgen Pedersen 40 i Elsted

         b Hans Pedersen 36 i Spørring

         4) søster Johanne Nielsdatter, gift i København

         5) halvbror Niels Nielsen 60 i Tinning.

        

         Kone 1. Anne Andersdatter:(ane 173) Viet: 29 Sep 1723

        

         Dom.10 post trin.: 10 aug 1744 havde Rasmus Klog en søn som blev døbt og kaldet OFFER.  Anna Andersdatter dør i barselsseng og begraves dagen efter

        

         Kone 2. Anna Offerrsdatter: Trolovet d. 27 Sep 1744 og viet d, 29. november - 1. s. i advent 1744.

        

         Trige kirke og sogn: 11 post trin.: 21 aug 1745 havde Rasmus Klog i Trige 2 Nÿefødte børn som var tvillinger og blev begravet. Dom.Michaelis 1745 introd. Rasmus Klogs hustru (opslag 245)

         Trige Kirke og sogn: Dom 2.p. Epiphania: 16 jan 1752 Rasmus Klogs tvillingsønner begravet

        

         .

        

         Han blev gift med (1) Anne Andersdatter #325, gift 2. november 1723 i Trige.

        

         Han blev gift med (2) Anna Offersdatter #326, gift 29. november 1744 i Trige.

 

                             Barn af Anne Andersdatter:

 

                      i      Anna Rasmusdatter #1643, født 19. august 1724 i Trige.

 

                      ii    Maren Rasmusdatter #409, døbt 26. februar 1738 i Trige.

 

       92.           iii   Niels Rasmussen #322, født 2. februar 1726 i Trige.  Han blev gift med (1) Maren Mortensdatter #323, gift 29. juni 1770 i Elsted.  Han blev gift med (2) Johanne Rasmusdatter #405.

 

                      iv    Anne Rasmusdatter #1644, født 12. juli 1728 i Trige.

 

                      v     Anders Rasmussen #422, født 10. september 1730 i Trige, død 24 februar 1732 i Trige.

 

                      vi    Kirsten Rasmusdatter #1645, født 7. september 1734 i Trige.

 

                      vii  Offer Rasmussen #1646, født 10. august 1744 i Trige.

 

                      viii Maren Rasmusdatter #2184, født 2. marts 1738 i Trige, død 2.april 1738 i Trige.

 

                             Barn af Anna Offersdatter:

 

                      ix    Anna Rasmusdatter #423, født 29. september 1746 i Trige.

 

                      x     Niels Rasmussen #1647, født august 1747 i Trige, død 10. august 1747 i Trige.

 

                      xi    Maren Rasmusdatter #1648, født 16. december 1748 i Trige.

 

                      xii  Offer Rasmussen #1649, født 1. januar 1754 i Trige.

 

                      xiii Mikkel Rasmussen #2182, født 1751.

 

                      xiv  Maren Rasmusdatter #2185, født 1763.

 

185.  Anne Andersdatter #325, død 11. august 1744 i Trige.

 

190.  Christen Pedersen #329, født 19. november 1719 i Todbjerg - Linå, død 3. marts 1788 i Todbjerg-Balle.  Han blev gift med (1) Mette Nielsdatter #330, gift 23. juni 1744 i Todbjerg.  Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #331, gift 11. oktober 1743 i Enslev.

 

                             Barn af Mette Nielsdatter:

 

                      i      Mette Christensdatter #332, født 4.s.i advent 1746 i Todbjerg - Linå.  Hun blev gift med Mads Marcussen #1260, død i Ødum.

 

                      ii    Johanne  Christensdatter #333, født 15. maj 1748 i Todbjerg, død 2.p.Trin 1748 i Todbjerg.

 

       95.           iii   Johanne Christensdatter #328, født 19. januar 1750 i Todbjerg, død 28. marts 1826 i Hornslet.  Hun blev gift med Morten Andersen #327, gift 17. juli 1782 i Todbjerg.

 

                      iv    Jens Christensen #334, født 2.e.påske 1752 i Todbjerg, død 1806 i Spørring.

 

                      v     Peder Christensen #335, født 15.december 1754 i Todbjerg.

 

                      vi    Maren Christensdatter #336, født 1758 i Todbjerg, død 1776 i Todbjerg.

 

                      vii  Rasmus Christensen #1261.

 

191.  Mette Nielsdatter #330, født i Balle by, Todbjerg sogn.

 

192.  Niels Sørensen #1829, født 1718, død 6. januar 1792 i Lille Hestlund, Give sogn.

        

         Niels Sørensen og hustru nyder ophold i Lille Hestlund hos sønnen i 1787, der på dette tidspunkt er selvejer. De har sikkert været fæstere på Lille Hestlund, hvorfor der ikke har været nogen aftægtskontrakt.

        

         Han blev gift med Johanne Madsdatter #657.

 

                             Børn:

 

       96.           i      Mads Nielsen #650, født 28. december 1754 i Give, død 4. december 1833 i Give.  Han blev gift med Kirsten Johansdatter #651, gift 14. april 1787 i Ringgive.

 

193.  Johanne Madsdatter #657, født Marts 1720, død 23. december 1792 i Give.

 

194.  Johan Jørgensen #1725, født 24. september 1741 i Breinhoed, Give, død 5. april 1828 i Uhre by, Brande sogn.

        

         Der står en del om familien i Brande Gårdhistorie Hefte 12. Uhre 2. del side109.

         De bor på Damgård i Uhre matr. nr 12b

        

         26. september 1765 står følgende i Ringgive kirkebog: Blev Johan Jørgensen fra Billund (Give sogn) trolovet med Mette Jensdatter i Store Karlsschou. Johan og Mette bliver i Billund til 1781, hvor de sælger gården til Jacob Jespersen og Else Poulsdatter. Da Johans far dør d. 14 september 1779 på gården i Breinhoed by, overtager de fødegården . Mettes mor Karen Nielsdatter får ophold på gården efter Mettes fars død. Ved Ane Catrines dåb bor de på Nygård i Give. Senere flytter de til en gård i Brandlund By i Brande sogn, for endeligt, efter 1801, at flytte til en gård i Uhre by. Gården overtages før 1815 af sønnen Jens Johansen mod en aftægtskontrakt.

         Den 10. november 1800 var byens lodsejere indkaldt til møde på Vejle amtstue, man skulle her drøfte et oplæg til udskiftning af byen, Ved mødet var alle byens lodsejere repræsenteret, på nær Johan Jørgensen fra Brandlund, som var ejer af en del engjord ved Brande å. De øvrige lodsejere var følgende: Sognepræsten Søren Møller, O. Arrevad på Brandholm, Niels Langkjær, Jakob Jensen, Jørgen Jørgensen, Søren Jensen og degnen Jens Thomsen. Ved mødet blev der enighed om, at matr. nr. 7a. og 9a. skulle udflytte deres gårde, den endelige opdeling fremgår af matrikelkortet fra 1825.

          Degnens Kirkebog, Brande

         1815 22 janv: blev begravet Johan Jørgensens Hustru (Mette Jensdatter) i Uhre 80 Aar gl. døde d 16 Janv.

        

        

        

        

         .

        

         Han blev gift med (1) Mette Jensdatter #1726, gift 26. oktober 1765 i Give sogn.

        

         Han blev gift med (2) Kirsten Christensdatter #1731, gift 1761, død 1765 i Breinhoed, Give,

        

         Kirsten kom fra Bechsgård.

 

                             Barn af Mette Jensdatter:

 

       97.           i      Kirsten Johansdatter #651, født 18. oktober 1767 i Billund, Give, død 16. april 1839 i Lille Hestlund - Give.  Hun blev gift med Mads Nielsen #650, gift 14. april 1787 i Ringgive.

 

                      ii    Anna Catrine Johansdatter #1749, født 2.s.i faste 1781 i Nyegård, Give sogn.

 

                      iii   Christen Johansen #1750, født 14. oktober 1781 i Breinhoed, Give sogn.

 

                      iv    Anders Johansen #1751, født 11.september 1766 i Billund, Give sogn.

 

                      v     Ida Sørine Johansdatter #1752, født 3.s.p. påske 1770 i Billund, Give sogn.

 

                      vi    Søren Johansen #1753, født Dom trin 1771 i Billund, Give sogn.

 

                      vii  Jens Johansen #1754, født 2. juledg. 1775 i Billund, Give sogn.

 

                      viii Ida Charlotte Johansdatter #1755, født Jørgensdg. 1777 i Billund, Give sogn.

 

                             Barn af Kirsten Christensdatter:

 

                      ix    Jørgen Johansen #1732, født 1763 i Breinhoed, Give.

 

195.  Mette Jensdatter #1726, født 1738, død 18. januar 1815 i Uhre, Brande.

 

196.  Christen Nielsen #654, født 1714 - 1722, død 13. oktober 1789 i Østerhoved - Givskud.  Han blev gift med Anna Jensdatter #655.

 

                             Børn:

 

       98.           i      Jens Christensen #652, født 17. januar 1761 i Østerhoved - Givskud, død 12. februar 1838 i Givskud.  Han blev gift med Christiane Sørensdatter #653, gift 29. juli 1796 i Give.

 

197.  Anna Jensdatter #655, født 1723 - 1727, død 4. februar 1800 i Givskud.

 

198.  Søren Jørgensen #708, født 1743.

        

         Gårdmand og selvejer af Breinhold (Bregnhoed ) i Give. I 1801 er de husmandsfolk med jord i Donneruplund, Give sogn. Da der kun er en Jørgen (# 1727) i Breinhoed må Søren  (#708) og Johan Jørgensen ( # 1725) være brødre. Desværre har det ikke været muligt at finde Sørens dåbsnotat i Gives kirkebog.

        

         Han blev gift med Maren Nielsdatter #709.

 

                             Børn:

 

       99.           i      Christiane Sørensdatter #653, født 23. februar 1775 i Breinhoed,Give, død 25. februar 1858 i Givskud.  Hun blev gift med Jens Christensen #652, gift 29. juli 1796 i Give.

 

                      ii    Jørgen Sørensen #710, født Dom Animati 1777 i Bregnhoved, døbt i Give.

 

                      iii   Christiane Sørensdatter #1757, født 17.p.tr. 1769 i Breinhoed, Give.

 

                      iv    Sophie Sørensdatter #1758, født 1. søn.i adv. 1771 i Breinhoed, Give.

 

                      v     Niels Sørensen #1759, født 2. pin.1773 i Breinhoed, Give.

                            

                             1773.05.31, Give, dåb, Niels Sørensen

                             2den Pintzedag hafde Søren Jørgensen i Breinhoed (Bregnhoved) en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Mandens kones (Maren Nielsdatter) søster (Mette Nielsdatter gift med Poul Jensen) fra Risbierg (Risbjerg, Brande). Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup, Villas og Hans i Breinhoed.

                             NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Nielsen.

                            

                             .

 

199.  Maren Nielsdatter #709, født 1753.

        

         1773.05.31, Give, dåb, Niels Sørensen

         2den Pintzedag hafde Søren Jørgensen i Breinhoed (Bregnhoved) en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Mandens kones (Maren Nielsdatter) søster (Mette Nielsdatter gift med Poul Jensen) fra Risbierg (Risbjerg, Brande). Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup, Villas og Hans i Breinhoed.

         NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Nielsen.

        

         .

 

204.  Christen Michelsen #1037, død 31. marts 1761 i Vindelev.

        

         Christen og Kirstine var bondefolk i Vindelev sogn, hvor Kirstine var på aftægt hos sønnen Lars Christensen som 81 årig.

        

         Han blev gift med Kirstine Larsdatter #1038.

 

                             Børn:

 

       102.         i      Lars Christensen #644, født 9. maj 1743 i Vindelev, død 10. december 1818 i Vindelev.  Han blev gift med Mette Rasmussen #645, gift 17. juni 1775 i Vindelev.

 

205.  Kirstine Larsdatter #1038, født 1710 i Vindelev, død 13. juli 1796 i Vindelev.

 

206.  Rasmus Tømmermand #1756.

        

         Rasmus optræder med tillægsnavnene Tømmermand og Snedker og boede i Fuglsang i Vindelev sogn.Han mister 2 børn henholdsvis (O. 92) 12. maj 1754  og  23. september 1759. Ligeledes begraves Rasmus Nielsen af Fuglsang d. 8. marts 1761. Opslag 101 viser at  Rasmus Nielsens hustru Mette af Vindelev dør 31. maj 1772 i en alder af 33 år. Mon Rasmus Nielsen er identisk med Rasmus Tømmermand eller - Snedker.

 

                             Børn:

 

       103.         i      Mette Rasmussen #645, født 5. marts 1758 i Vindelev, død 20. august 1819 i Vindelev.  Hun blev gift med Lars Christensen #644, gift 17. juni 1775 i Vindelev.

 

208.  Thomas Christensen Waad - Talund #670, født 1737, død i Ørre.

        

         Thomas Christensen blev i 1766 viet til enken Anna Cathrine Thygers i Talund, hvor hun var opvokset. Forloverne var Christen Iversen samt Christen Waad i Overgaard. ( en af dem er sikkert Thomas´ far).

         Sindinggård gods skifteprotokol 1723 - 1790 - G 430-1.

         Får fæstebrev d. 30. oktober 1766.

        

         99 Mads Pedersen Vad i Talund i Ørre sogn. 10.4.1773, fol.185B.

         A: mor Anne Madsdatter, søskende Christen Pedersen Vad i Ommosegård i Hodsager sogn, Anne Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Mads Nielsen i Store Stovbæk i Avlum sogn, desuden Thomas Christensen Bredvig i Talund på sine stedbørns vegne.

        

         121 Anne Cathrine Thygesdatter i Talund. 29.7.1778, fol.210B.

         E: Thomas Christensen. B: Jens 11, Christen 10, Abelone 7, Peder 4, Sidsel 2. FM: Niels Rojen i Øster Høgild. Af første ægteskab B: Thyge Jensen 23, Peder Jensen 19, Niels Jensen 17, Laurids Jensen 15. FM: Laurids Thygesen i Rudsgård, Søren Thygesen i Løgager, Christen Pedersen Vad i Ommosegård. (Sml. lbnr.99).

        

         Han blev gift med Anna Cathrine Thygers #671, gift 30. oktober 1766 i Ørre.

 

                             Børn:

 

                      i      Jens Thomsen #1058, født 4. april 1767 i Ørre.

                            

                             Er bosat i København som hosekræmmer i 1801.

 

       104.         ii    Christen Thomsen Waad - Talund #668, født 10. december 1768 i Ørre, død 5. marts 1847 i Sunds.  Han blev gift med Anna Svendsdatter #669.

 

                      iii   Appelone Cecilia Thomasdatter #1059, født 13. juni 1771 i Ørre.

                            

                             Kom til København hvor hun blev gift med hosekræmmeren Jens Trondhjem.

 

                      iv    Peder Åbye Thomsen #1060, født 15. maj 1774 i Ørre.

                            

                             I 1807 er han hosekræmmer i København.

 

                      v     Zidsel Thomasdatter #1061, født 8. januar 1777 i Ørre.

                            

                             Zidsel bliver gift til Studsgård i Snejbjerg sogn. Hun dør omkring år 1800.

 

                      vi    Anna Catrine Thomasdatter #1062, født 4. april 1782 i Ørre, begravet 14. juli 1782 i Ørre.

 

209.  Anna Cathrine Thygers #671, født 1731, død 5. juli 1778 i Ørre.

        

         Var bonde i Talund, Ørre sogn.

        

         Hun blev gift med (1) Peder Jensen, Talund #1943, død 1776 i Talund,

        

         De bor i Talund, Ørre sogn, Ringkøbing amt.

         1778: Børn af Anne Cathrines første ægteskab ægteskab B: Thyge Jensen 23, Peder Jensen 19, Niels Jensen 17, Laurids Jensen 15.

        

         Hun blev gift med (2) Thomas Christensen Waad - Talund #670, gift 30. oktober 1766 i Ørre.

 

                             Barn af Peder Jensen, Talund:

 

                      i      Thyge Jensen #1944, født 1755.

 

                      ii    Peder Jensen #1945, født 1759.

 

                      iii   Laurids Jensen #1946, født 1763 i Talund, Ørre sogn, Ringkøbing amt.

 

                      iv    Niels Jensen #1947, født 1761.

 

                             Barn af Thomas Christensen Waad - Talund:

 

                      v     Jens Thomsen #1058, født 4. april 1767 i Ørre.

                            

                             Er bosat i København som hosekræmmer i 1801.

 

       104.         vi    Christen Thomsen Waad - Talund #668, født 10. december 1768 i Ørre, død 5. marts 1847 i Sunds.  Han blev gift med Anna Svendsdatter #669.

 

                      vii  Appelone Cecilia Thomasdatter #1059, født 13. juni 1771 i Ørre.

                            

                             Kom til København hvor hun blev gift med hosekræmmeren Jens Trondhjem.

 

                      viii Peder Åbye Thomsen #1060, født 15. maj 1774 i Ørre.

                            

                             I 1807 er han hosekræmmer i København.

 

                      ix    Zidsel Thomasdatter #1061, født 8. januar 1777 i Ørre.

                            

                             Zidsel bliver gift til Studsgård i Snejbjerg sogn. Hun dør omkring år 1800.

 

                      x     Anna Catrine Thomasdatter #1062, født 4. april 1782 i Ørre, begravet 14. juli 1782 i Ørre.

 

210.  Svend Larsen #672, født 1732.

        

         Svend Larsen var bonde og gårdbeboer i Over Simmelkjær i Ørre sogn, Hammerum herred. I 1801 bor de i Nør Fastrup i Gjellerup sogn, hvor de er husmandsfolk med jord samt strømpebindersker.

         Datteren Anne Marie flyttede med familien fra Ørre til Gjellerup , hvor hun blev gift med Christen Thomasen, Hollingholt. Deres datter Anne Maries søn Peder bor hjemme hos bedsteforældrene i 1801, da Anders Pedersen er gift anden gang, altså må Anne Marie være død inden 1801.

        

         Han blev gift med Anne Marie Christensdatter #673, gift 27. september 1764 i Ørre.

 

                             Børn:

 

       105.         i      Anna Svendsdatter #669, født 20. maj 1774 i Ørre, død 12. marts 1844 i Sunds.  Hun blev gift med Christen Thomsen Waad - Talund #668.

 

                      ii    Anne Marie Svendsdatter #1063, født 13. december 1765 i Ørre.

 

211.  Anne Marie Christensdatter #673, født 1738.

 

214.  Ole Simonsen #676, født 1725, død 8. juni 1800 i Timring.

        

         Ole Simonsen boede hele sit liv i Bierregaard i Timring sogn.

         Ellen Pedersdatter flytter tilsyneladende til Lønborg sogn efter hans død

        

         .

        

         Han blev gift med Ellen Pedersdatter #677.

 

                             Børn:

 

                      i      Else Olesdatter #1064, født 1757 i Timring.

 

       107.         ii    Martha Margrethe Olesdatter #675, født 3. september 1758 i Timring, død 2. september 1829 i Timring.  Hun blev gift med Peder Andersen #674, gift 14. november 1788 i Timring.

 

                      iii   Anne Olesdatter #1065, født 22 p. trin 1761 i Timring.

 

                      iv    Karen Olesdatter #1066, født 3 past Epifam Karen i Timring.

 

                      v     Peder Olesen #1067, født langfredag 1767 i Timring.

 

215.  Ellen Pedersdatter #677, født 1729.

 

216.  Lorenz Eiler #682, født 1715, død 6. april 1784 i Herlev.

        

          Lorentz Eiler og hans 3 brødre hver antog et navn, han kaldte sig Eiler; en af de andre antog navnet Hoboldt, hvilke navne de andre tog vides ikke".

         Jeg kan fortælle at en søn af Lorentz, Jacob Eiler blev præst først i Jernved Ribe amt, senere Lejrskov og Jordrup, så de blev jyder som deres efterkommere

         Ja, det ville være rart at kunne bekræfte slægtsskabet mellem Peder Hobolt Hilarius og Lorentz Eiler, sort på hvidt, men håber det lykkes, jeg arbejder videre på det.

         Med hensyn til Eiler slægten har jeg nogle fakta.

         Degnen i Skævinge sogn, Sjælland, Lorentz Eiler 1715-1784, blev gift gift med Elisabeth Margrethe Rostock i 1741.

         De fik 10 børn hvoraf de 4 måske 5 første døde som spæde. De levende var så:

         nr. 6 Ane Kathrine Eiler 1751-1807 blev gift 1783 med sognedegn i Skævinge, Ole Lassen.

         nr. 7 Hans Eiler 1754-1836, han blev præst, 1. 1787 til Manø, 2. til Aulum og Hadsager.

         nr. 8 Henrik Eiler 1757-1817, han blev præst først i Kbh. siden i Bjergby og Studstrup.

         nr. 9 Daniel Eiler 1759-1829, han blev præst i Lille Lyngby, nabosogn til Skævinge.

         nr. 10 Jacob Eiler 1764-1836 ( min ane ), han blev præst 1. 1798 til Jærnved, 2. 1813 til Lejrskov og Jordrup, her var han til sin død 1836, hvor hans søn provst Laurits Eiler 1797-1845 overtog embedet, ( se: gamle danske præstegårde).

         Laurits Eiler havde 7 søskende, ingen af dem blev præster.

         m.v.h. Tessa Clausen.

        

         Han blev gift med Elisabeth Margrete Rostock #683, gift 11. august 1741 i Herlev.

 

                             Børn:

 

       108.         i      Johannes Eiler #680, født 11. september 1754 i  Skævinge, død 23. maj 1832 i Vinding.  Han blev gift med Elisabeth Cathrine Christensdatter #681, gift 1786 i ?.

 

                      ii    Anne Cathrine Eiler #1068, født 1751 i Skævinge.  Hun blev gift med Lars #1069.

                            

                             Bliver afløser som degn i Skævinge da, Lorenz Eiler går på pension.

 

                      iii   Henric Eiler #1071, født 3.p.trin 1757 i Skævinge.

 

                      iv    Daniel Eiler #1072, født 4. adventus 1759 i Skævinge.

 

217.  Elisabeth Margrete Rostock #683, født 1720 i Nørre Herlev - Hillerød sogn, død 19. april 1785 i Frederikssund.

        

         Lorenz var degn i Skævinge. Ja, det ville være rart at kunne bekræfte slægtsskabet mellem Peder Hobolt Hilarius og Lorentz Eiler, sort på hvidt, men håber det lykkes, jeg arbejder videre på det.

         Med hensyn til Eiler slægten har jeg nogle fakta.

         Degnen i Skævinge sogn, Sjælland, Lorentz Eiler 1715-1784, blev gift gift med Elisabeth Margrethe Rostock i 1741.

         De fik 10 børn hvoraf de 4 måske 5 første døde som spæde. De levende var så:

         nr. 6 Ane Kathrine Eiler 1751-1807 blev gift 1783 med sognedegn i Skævinge, Ole Lassen.

         nr. 7 Hans Eiler 1754-1836, han blev præst, 1. 1787 til Manø, 2. til Aulum og Hadsager.

         nr. 8 Henrik Eiler 1757-1817, han blev præst først i Kbh. siden i Bjergby og Studstrup.

         nr. 9 Daniel Eiler 1759-1829, han blev præst i Lille Lyngby, nabosogn til Skævinge.

         nr. 10 Jacob Eiler 1764-1836 ( min ane ), han blev præst 1. 1798 til Jærnved, 2. 1813 til Lejrskov og Jordrup, her var han til sin død 1836, hvor hans søn provst Laurits Eiler 1797-1845 overtog embedet, ( se: gamle danske præstegårde).

         Laurits Eiler havde 7 søskende, ingen af dem blev præster.

         m.v.h. Tessa Clausen.

 

218.  Carl Christian Christensen #1137.

        

         Han er forvalter i Nykøbing Sjælland da datteren bliver født.

        

         Han blev gift med Vendele Catharine Schov #1138.

 

                             Børn:

 

       109.         i      Elisabeth Cathrine Christensdatter #681, født 18. marts 1767 i Nykøbing Sjælland, død 8. maj 1821 i Aulum.  Hun blev gift med Johannes Eiler #680, gift 1786 i ?.

 

                      ii    Johan Henric Schow #1139, født 31. december 1757 i Højby sogn.

 

219.  Vendele Catharine Schov #1138, født 1733 i Næstved.

        

         Er tilsyneladende datte af Pastor Schov i Højby sogn.

 

220.  Anders Pedersen #1948.

        

         Er husmand i Avnsbjerg.

        

         Han blev gift med Karen Lauridsdatter #1949, gift 9. marts 1765 i Ørre.

 

                             Børn:

 

       110.         i      Peder Andersen #1055, født 12. september 1767 i Ørre-Hodsager.  Han blev gift med Kathrine Marie Christensdatter #1056.

 

221.  Karen Lauridsdatter #1949.

 

224.  Peder Christensen #1020, født 1. januar 1719 i Ørslevkloster, død 25. december 1756 i Ørslevkloster.  Han blev gift med Giertrud Christine Berntsdatter Hyhl #1021, gift 5. december 1741 i Ørslevkloster.

 

                             Børn:

 

                      i      Anne Pedersdatter #1022, døbt 9. februar 1744 i Ørslevkloster.

 

                      ii    Karen Pedersdatter #1023, døbt 14. november 1745 i Ørslevkloster.

 

                      iii   Christen Pedersen #1024, døbt 1. oktober 1750 i Ørslevkloster.

 

       112.         iv    Jørgen Pedersen Hald #1008, døbt 2. juli 1752 i Ørslevkloster, død 15. april 1825 i Ørslevkloster.  Han blev gift med Inger Nielsdatter #1009, gift 5. januar 1780 i Ørslevkloster.

 

225.  Giertrud Christine Berntsdatter Hyhl #1021.

 

226.  Niels Christensen #1025, døbt 26. oktober 1733 i Ørslevkloster, død 1793 i Ørslevkloster.

        

         Niels Christensen havde en gård der hed Sortberggård i Hald. Efter hans død i 1793 flytter Mette ind hos datteren og Inger og svigersønnen Jørgen. Her nyder hun almisse af sognet.

        

         Han blev gift med Mette Nielsdatter #1013, gift 22 februar 1747 i Ørslevkloster.

 

                             Børn:

 

       113.         i      Inger Nielsdatter #1009, døbt 7. maj 1758 i Ørslevkloster.  Hun blev gift med Jørgen Pedersen Hald #1008, gift 5. januar 1780 i Ørslevkloster.

 

227.  Mette Nielsdatter #1013, født i Hejlskov, døbt 18. december 1722 i Ørslevkloster, begravet 29. marts 1804 i Ørslevkloster.

        

         Efter mandens død boede hun som inderst og almissenyder hos Jørgen Pedersen i Hald.

 

228.  Peder Laursen Skaun #1121, født omk. 1725 i Vinkel, død 1792 i Vinkel.

        

         Gårdmand i Vinkel. Peder får ikke fædrene gården. Det gør derimod hans bror Mads Lautsen Skaun, hvorom der er følgende oplysninger: Mads er født 1720 i Vinkel og fik gården nr. 4 som fæste (nr.5) senere matr. nr. 5a kaldet Damgård, i dag Vinkelhøj vej nr. 207.

         Han fik efter faderens død i 1750 gården matr.nr. 11 i Vinkel i fæste som 5. fæster. Mads omtales i et skøde på hovedgården Randrup den 1. maj 1767 blandt

         Vinkel bys beboere. Hans fæstegård stod for hartkorn 3 tdr. 2 skp. hvoraf han skulle svare 3 rdlr. 2 mk. i landgilde, samt forrette fuld hoveri, ægt og

         arbejde til Randrup.I 1780 blev Overgård fæstet til datteren Dorte Madsdatter og svigersønnen Søren Eriksen.

         Både Mads Skaun og hans hustru døde før 1787.

        

         Skiftet findes måske i Randrup Gods arkiver, Vinkel sogn, Mammen: (G225:  Skifte prot. 1789 - 1812, jordebøger 1733-1811) - Søg: Jordebog 1750. Skifte 1792.

        

         Han blev gift med Inger Nielsdatter #1592.

 

                             Børn:

 

       114.         i      Christen Pedersen Skaun #1014, født 1757 i Vinkel, død 13. januar 1821 i Vinkel.  Han blev gift med Ane Christensdatter #1015, gift 1794.

 

229.  Inger Nielsdatter #1592.

 

236.  Thomas Mogensen #1133, født 27. juni 1723 i Almind, død 10. november 1793 i Almind, begravet 4. december 1793 i Almind.

        

         Thomas var gårdfæster i Tostrup by i Almind sogn. Fæsteren i Tostrup by matr. nr. 3a (Tostrupvej ca. 62) hedder Christen Thomassen. Christen f. 1775 har overtaget gården efter faderens død i 1793.

        

         Han blev gift med Anne Berthelsdatter #1134.

 

                             Børn:

 

       118.         i      Willum Thomasen #110, født 1753, død 10. november 1809 i Almind.  Han blev gift med Dorthea Willumsdatter #111, gift 9. maj 1780 i Almind.

 

                      ii    Ellen Thomasen #1600, født 28. marts 1756 i Tostrup, Almind sogn, død 18. november 1787 i Almind.

 

                      iii   Maren Thomasen #1598, født 1758 i Almind.

 

                      iv    Inger Thomasen #1599, født 18. november 1764 i Tostrup, Almind.

 

                      v     Mette Thomasdatter #1135, født 1767 i Almind.

 

                      vi    Else Cathrine Thomasdatter #1978, født 14. januar 1770 i Almind.  Hun blev gift med Ole Christensen Qvist #1979, gift 20.juli 1804 i Tødsø ?, født 3. oktober 1773 i Tødsø, Thisted.

 

                      vii  Christen Thomasen #1136, født 1775.

 

237.  Anne Berthelsdatter #1134, født 1728.

 

238.  Willum Jespersen #247, født 22. august 1717 i Skals, død 20. november 1803 i Almind.

        

         Er indsidder hos Dorthe Willumsdatter 56/128 i Tostrup by ifølge folketællingen 1787. Hvor vidt det er hendes forældre kan kun afgøres ved deres skifte. Døbt 22 Aug. 1717 i Skals kirke båret af Jesper Madsens moster fra Kochholm. Faddere: Niels Knudsen, Christen Terkildsen, Jens Pedersen, Gertrud Christensdatter og Karen Pedersdatter.

         I 1755-1777 sognedegn for Vium Sogn og dets Anneks. Nævnes 1767 i Lysgårds herreds protokol, page 149. Afgået 1777. Nævnes som forhåndværende degn i 1787, boende i Tostrup, Almind, og gav da afkald på arv efter sin broder Sørens død. Willum død 20/11 1803 i Tostrup, Almind.

        

         Han blev gift med Maren Andersdatter #248.

 

                             Børn:

 

       119.         i      Dorthea Willumsdatter #111, født 1760 i Vium, død 27. april 1840 i Almind.  Hun blev gift med Willum Thomasen #110, gift 9. maj 1780 i Almind.

 

                      ii    Martha Severine Willumsdatter #1188, født 7. juli 1771 i Vium, død 10. oktober 1771 i Vium.

 

                      iii   Charlotte Amalie Willumsdatter #1189, født 26. maj 1774 i Vium, død 5. februar 1775 i Vium.

 

239.  Maren Andersdatter #248, født 1730.

 

240.  Johan Georg Breuner #139, født 13. februar 1716 i Scwanheim, Odenwald, døbt 14. februar 1716 i Michelbach kirke, død 1787 i Frederiks.

        

         Johan Georg Breuner der var lutheraner,  var oprindelig bonde og formodentlig kulsvier i byen Kohlhof.  Kohlhof lå lige ovenfor Heidelberg ved antennemasten.  I dag ligger der en restaurant ved samme navn.  Her blev han først gift med Anna Christina Mack (7. maj 1737),  med hvem han fik sønnerne:

         Efter få års ægteskab dør Anna Christina,  og Johan Georg indgår ægteskab med jomfru Anna Rosina Loeffler,  der var katolik.

         Senere flytter de til Dossenheim i Pfalz provinsen

         I 1759 rejser de til Danmark og ankommer til Fredericia d. 22. okt. 1759.  Her bor de vinteren over,  hvorefter de d. 26. febr.  1760 overdrages parcel nr. 20 (- matr. 21a eller Ulvedalsvej nr. 37) i byen Frederikshede,  nu Havredal.  Forventningerne til det nye forjættede land var stor, men staten gjorde forventningerne til skamme.  Det man lovede kolonisterne i Heidelberg,  blev slet ikke overholdt.  Det drejede sig f. eks om landbrugsjordens bonitet,  der viste sig at være ren uopdyrket hedejord,  som endnu ikke var opbrudt. Ligeledes var materialerne til byggeri og redskaber under al kritik,  hvorfor 3 kolonister beslutter sig til i 1761 at sende en klage til Rentekammeret.  De klager over utætte tage,  spinkelt tømmer,  elendige mursten samt uegnet træ til redskaber. Førsteunderskriveren var Johan Georg.  Klagen bliver åbenbart ikke hørt,  hvorfor Johan Georg ansøger om rejsepas til København,  men ansøgningen afvises af Rentekammeret med følgende ordlyd:

         "Thi vi formener .......bliver disse folk ikke exemploriter fratagne det,  de har,  vil andre siden gå bort med,  som ville blive en stor tort for hele Danmark,  at disse folk,  som har nydt så meget godt og alt,  hvad de har forlangt,  skal gå bort uden at fratages, hvad de har erhvervet,  siden de ingen årsag har dertil"....(Bilag: Rentekammeret 2247,34).

         Johan Georg Breuner (sen.), sognefoged i Havredal, var blandt de bedste landmænd,  hvilket ses på vurderingen i 1784,  Hvor brøstfældigheden (vedligeholdelsesudgifterne) på gården kun beløb sig til 5 rigsdalerer,  medens besætningen vurderedes til 65 rigsdalere.  Altså havde han en formue på 60 rigsdalere.

         Efter Annas død i 1768,  gifter han sig for 3. gang med Anna Weber (1769). Gården afhændes til Anders Skydahl, der flytter gården til Vindalsvej 2.

        

         Han blev gift med (1) Anna Rosina Loffler #140, gift 22. september 1743 i Heidelberg.

        

         Han blev gift med (2) Anna Christina Mack #233.  Han blev gift med (3) Anna Weber #1211, gift 1768, født 1748 i Tyskland.

 

                             Barn af Anna Rosina Loffler:

 

                      i      Anna Margrethe Breuner #237, født 18. december 1744.

 

                      ii    Johan Jacob Breuner #238, født 12. december 1746.

 

                      iii   Johan Adam Breuner #239, født 27. juni 1747.

 

                      iv    Johan Frederich Breuner #240, født 30 juni 1748.

 

                      v     Johan Philip Breuner #241, født 12.marts 1750.

 

       120.         vi    Johan Jacob Breuner #114, født 31. marts 1752 i Kohlhof, Heidelberg i Tyskland, død 31. januar 1838 i Frederiks - Trehuse.  Han blev gift med Anna Catharina Durr #115, gift 1775.

 

                      vii  Georg Frederik Breuner #242, født 29. maj 1753.

 

                      viii Marie Elisabeth Breuner #243, født 17.marts 1757.

 

                      ix    Johan Christopher Breuner #244, født 1760.

 

                      x     Anna Barbara Breuner #245, født 1763.

 

                      xi    Susanne Cathrina Breuner #246, født 1763.

 

                             Barn af Anna Christina Mack:

 

                      xii  Johan Georg Johansen Breuner #234, født 1739.

 

                      xiii Johan Wolfgang Johansen Breuner #235, født 1741.

 

                      xiv  Philip Frederik Johansen Breuner #236, født 22. marts 1743.

 

                             Barn af Anna Weber:

 

                      xv   Johan Peter Breuner #1212, født 1770 i Gl. Frederikshede, Thorning.

 

                      xvi  Johannes Breuner #1213, født 1776 i Frederikshede, Thorning.

 

                      xvii Marie Magdalene Breuner #1214, født 1779 i Frederikshed, Thorning.

 

                      xviii              Anna Marie Breuner #1215, født 1785 i Frederikshede, Thorning.

 

241.  Anna Rosina Loffler #140, født 2. juni 1722 i Guangellock, Zuzenhausen, død 3. oktober 1768 i Frederiks.

        

         Skifteprotokol Hedekolonien Alheden 1762 - 1787 (G004-11)

         Side 35

         Løefler, Anna Rosine, Frederikshede Reg 1768 3. Oktober. Gift med Johan Georg Breuner

         Side 46

         År 1768 d. 3. Oktober indfandt jeg mig underskrevne Hans Kiersgaard For-

         valter ved kolonierne paa Alheden ved Frederikshede hos colonist Johan Georg

         Breuner, der skifte og deeling at holde efter hans ved døden afgangne hustrue

          Anne Rosine Løefler,  immellem enkemanden paa den ene side og hans med dend salige

          kone i ægteskabet sammen avlede børn paa den anden side, navnlig Philip

          Friederich 19 aar, Johan Jacob 17 aar, Georg Frederich 15 aar, Christopher 9 aar, Anne

         Magrethe 23 aar, Elisabeth 11 aar, Anna Barbara 5 aar, Og var til stede En-

         kemanden selv paa vegne og sine børn, samt som tiltager Wur-

         derings og Vitterligheds mand Christopher Vaisenhaus og Hans Thomas Frans

          begge her af kolonien, hvordan passeret og forrettes som følger:

                                                                                                             Transp.          9 rdl. 3. Fr.  9 p

         1 eghe  ???    med aaben foed         -     2     -      1 Liden bord                              -     12     -

         2 fyhr bænke                                                         -     -     12    2 Spinderokker Fyhr                        4     -       -

         1 Fyhr kiste                                                           -     3      -     1 gammelt sengested af

         2 gryder                                                                                 -     -      8             sammenslagne brædder     -      18      -

         1 dito                                                                              -     -      4             Sengeklæder:

           ????                                                                              -    -     12                   1 Olmerdunsoverdyne           3      -       -

         1 Løvskammel                                                      -     -      4     1 Klæde                               -      8      -

         1 Liden dito                                                            -      -     2    1 Blaagarnslagen                       -      8       -

         1 Fyhr skab                                                             1     2    -     1 Hovedpude                        -      ?       -

         1 Møg jerngreb                                              -      -     12           1 Hakkelseskiste                             ????

         1 Møghakke                                                          -      -       6    1 Haahr Stol                             ????

         1 Hauge Spade                                               -     -      10           ???????????

         1 Hakke                                                                                 -     -       4           1 Sengested

         1 Ildklemme                                                          -     1      -     Derudi:

         1 Øxe                                                                               -    1     4                   1 Olmerdunsdyne                              ???

         1 Hammer og Tang                         -     -     12     1 Gammelt Halstørklæde         ???

         1 Høllee                                                                                 -    -    10            1 Hovedpude                                                           ???

         1 Trærive                                                                -     -     1     Nok en echeseng:

         1 Kiesed ??                                                             -     -     6     Sengeklæder             

         1 Jern Gryde                                                            -    2    8     1 Olmerdunsdyne                                 ???

         1 Jern Pande                                                            -    2     8     1 Hovedpude                                  ????

         1 Kaaber Thee Kiedel                                             -     2    -      1 Ditto

         1 Liden Jern Pande                            -     -    6     1 Tørvespade                                                       ???

         3 de Segler ??                                                       -     -    13     1 Vugge                                         ???

         7 halm brød kurve                              -     -    7     1 Træ Skovl                                            ???

         1 Jern Bører??                                                       -     -    10     1 Garnvinder                                  ???

         1 Liden dito                                                             -    -     4     I gaarden:

         1 Pot Kakkelovn                                              -    1    -              1 Se Kager ???

         1 Dito Pot kakkelovn i dend???      -     -    28     Store Holke ??

         Anden                                                                                                                 1 Slag med Lomme ??

         1 Digel tang                                                          -    -    18       Dend

                                                                                       1 Gml. Sort ???

                                                                                       1 Benmedeile ??

                                                                                       Det øvrige er der

                                                                                       Summa Rest.

         Side 47:

         Til svarende Gods gammel og opslidt, og ditto tvende Skiorter blev og paa

         enkemandens forlangende anskreven til ?????????, at den ældst

          datter faaer den sorte og den næst ældste den anden, og altsaa samme,

          ikke til deling. Mer var ikke at forefinde i egentlig kuen ?? tilhørende og på tilspørg-

         else svarede enkemanden, at han ikke heller svar ejede end hvad i penge anført er,

          ikke heller havde han noget til gode

         enten her eller i Tyskland, thi hans qvæg, huus var ejedede af vor Kongelige Majestæts inventarium, som for nærværende tiid bestaar

         i følgende: 2 stude, 2 Kiør, ?? aars ???  12 stk. faar og Lam,

         1 Galt svin 2 geder, Hvilke Creaturer forbliver nu vurderet, saadan

          med en efter nærværende frihed paa dette, en stor dell importerede for fulde værdi til Hans Majestæts bekostning der og at Skiftefor-

         valtning saaledes refereres samt til vogn, brug og harve, spade, hakke da ???? som Invetarium er levered.

         Boens udgift og vejværing beregnes som følger:

         1           ??? Salig kones begravelses bekostning efter

         Nøgeste overværelse af Enkemanden                                        4 Rdl

         -----do---                                                                                                                   4 Rdl

         Enkemanden at være skyldig til adskellige

         ???? hannem med salg til medicamenter            

         ???? i hans kones langvarige Svaghed                              14   -

         Denne rets bekostning som følger 

                                                       -     1      8

                                                              3    -

                                                              2    -                                        1   -     8

         Uddrag Boets  Beværing                                              23         8  Rdl.

 

242.  Johan Peter Durr #143, født 22. februar 1709 i Egelsbach, død 1778 i Grønhøj.

        

         Johan Peter Dyrr voksede op i Egelsbach i Tyskland og blev gift med sin første kone Anna Cathrine Müller  (1707-1747) 3. april 1731 I Reichenbach. Med hende fik han fem børn (8), hvoraf den sidste - en dreng - dør i Gronau som spæd i 1747 et par uger inden sin mor (40 år).

         Efter et kort ægteskab med Georg Nickel Morgenroth,  gifter Apollonia sig med Johan Philip Schmand d. 14. juni 1742,  med hvem hun får en datter d. 9. febr 1743 ved navn Maria Margaretha Schmand.

         Den 12/3 1748 bliver Johan Peter viet til Apollonia Kriegbaûm i Reichenbach, Gronaû i Tyskland. Og det er sammen med hende, Johan Peter Dürr i 1760 udvandre til Danmark. De ankom til Fredericia omkring maj måned i 1760, og fik tildelt deres første jordlod den 22/7 1760 i Fredrikshøj, det nuværende Grønhøj.

         Apollonia's to døtre fra hendes ægteskab med Johan Phillip Schmand, kommer ikke med dem til Danmark i 1760. De indvandrer 1. maj 1760.

         Peter Durr fik  d. 22. juli 1760 gård nr. 4. i Vestergade i Grønhøj kolonien.  Den 4 juli 1775 afstår de gården til sønnen Siegmund mod en fælles aftægtskontrakt (8. april 1776) mellem svigersønnen Johann Jacob Brauner og sønnen Siegmund Dürr. På deres alderdom kommer de således til at bo hos sønnen Siegmund i Østre Frederiks hede . Den 18 oktober 1777 får Johan rejsepas (Amtspas) til at besøge sit fædrene land - Rigsgrevskabet Erbach, amtet Schönberg i den frankiske kreds. Han vender tilbage i april måned 1778 og dør inden 1787. Apolonia er stadig i aftægt hos Siegmund i folketællingen 1787.

         Kilde nr. 1

         På listen over ankommende kolonister af 1-7. maj 1760 står der opført 100 mænd, 100 koner, 170 børn og 40 ledige og ugifte. Her iblandt findes Johan Peter Dürr. Om ham står der:

         Navn: Johan Peter Dürr (Dörr - Duir)

         Født: 1709

         Hjemsted: Erbach, Hessen

         Religion: Luthersk

         Bosat i følgende koloni: Frederikshøj

         Fæstebrev på tysk: 21/9 1763

         Fæstebrev på dansk: 31/12 1764

         Død: før 1787

         Kilde nr. 2

         Johan Peter Dürr og Appolonia Schmuck Kriegbaum er henholdsvis 51 og 40 år, da de i 1760 kommer til Danmark med hans 16-årige datter af 1.ægteskab Anna Magdalena og deres tre fællesbørn: Johann Jacob på 10. Frederich Siegmund på 6 og Cathrine på 3 år. De kommer fra Erbach i det fattige Hessen, og Johann Peter betegnes da også ved indvandringen som fattig.

         Også Appolonia  havde to døtre fra tidligere ægteskaber nemlig Anna Margrethe ( f. ca. 1738) og Anna Dorthea ( f.ca. 1740)

         Ægteparret havde således seks sammenbragte børn og tre fællesbørn, Men som nævnt var det ikke dem alle, der drog til Danmark i 1760. Johann Peter's tre ældste børn, som nu var voksne, tog ikke med. Det gjorde heller ikke Appolonia's to piger, som imidlertid fulgte efter fire år senere.

         Udvandringen til DANMARK :

         1. liste fra Moritz's underagent angiver: Peter Dürr og hustru samt 5 børn ialt 7 personer

         2. liste angiver:fra Schönberg Peter Dürr med kone og 7 børn.

         3. liste angiver: 12.3.1760 i fortegnelsen over kolonister, der havde besluttet at rejse og var rejst fra kurpfalz Peter Dürr med hustru og 7 børn.

         4. liste angiver: 17.3.1760 i liste over kolonister, der 17.3 var brudt op fra Frankfurt am Main for at rejse til Jylland :Peter Dürr med hustru og 5 børn.

         1.-2. maj 1760 kommer de til Fredericia. Som tidligere omtalt ankom på det tidspunkt 100 familier, og da intet var forberedt til så mange menesker, opstod der oprør blandt indvandrerne mod overhovedet at blive bosat på heden. Selve oprøret deltog familien Dürr ikke i, da de hører til en gruppe familier fra Erbach, som erklærer sig inforstået med at blive bosat i Frederikshøj (Grønhøj). Derimod er de med i Gudsø skov 6. juni, da kongen bliver hyldet, og Johann Peter er også medunderskriver på troskabserklæringen til kongen.

         5. liste angiver: Ankom 1.5.1760 til Fredericia: Johann Peder Dürr 51 år-Erbacher- 1 hustru - 2 drenge og 2 piger fra 3-15 år = 4 Børn ser ud som en gammel dreven bondekarl - luthersk - intet uden klæder. kom med Johannes Stautz's transport !!

         20.6.1760: Deltog i hyldest af kongen ved Fredericia.

         Omsider når familien frem til Frederikshøj, den 22, juli. Det ligger lidt nordvest for Frederikshede, hvortil familien kommer nogle dage senere. De klarer sig, selvom de dertil beskikkede kommissærer i 1763 - da myndighederne vil af med en del af kolonisterne - pludselig kalder ham "uduelig". Han bliver ellers vurderet som "en god bonde" og senere " en meget flittig, og god bonde".

         22 07 1760 fået tildelt sit kolonisted i Frederikshøj (senere Grønhøj)

         28.9.1760: på liste over kolonister på Alheden og Skyggehede med oplysninger om rejsepenge,redskaber og husdyr de havde modtaget. Frederikshøj 10 - 4 børn: 2 over 12 år.Modtaget 15 rdl i rejsepenge,1 spade 10 får.

         31.12.1760 årlige indberetning. Frederikshøj 10- gift 4 børn. ANKOM TIL STEDET 22.7.1760. Modtaget 20 rdl ialt i rejsepenge, 1 spade og 10 får. Er i sit hus.

         24 06 1763: på liste over uduelige

         1764: på liste over tildelt sæderug. Manden er særdeles flittig og stræbsom, ædruelig og god bonde.

         Sidst i 1764 hedder det: Peter Dürr 55 år - fra Hessen-Darmstadt. Hans kone Appolonia er i hvert fald luteraner 48 år. 6 børn: Anne Margrethe 24 år - Anne Dorethe 22 år Magdalene 20 år - Hans Jacob 16 år - Simon 10 år og Catrine 7 år.

         04 07 1775. Afstår gården til sønnen Siegmund

         08 04 1776.Fælles aftægtskontrakt fra svigersønnen Johann Jacob Brauner og sønnen Siegmund Dürr.

         18 10 1777.Rejsepas (Amtspas) til at rejse til sit fædrene land - Rigsgrevskabet Erbach, amtet Schönberg i den frankiske kreds,

         04 1778. Vendt tilbage til Grønhøj

         Da Frederiks sogn's kirkebøger fra før 1815 er gået tabt ved brand, kender vi ikke Johann Peter og Appolonia's dødsår. Måske dør han omkring 1779, hvor begge sønner flytter fra Frederikshøj til Resenfelde. I 1787 er Appolonia i hvert fald enke og bor hos Siegmund.

        

         .

        

         Han blev gift med (1) Apolonia Kriegbaum (Schmunck) #144, gift 12. marts 1748.

        

         Han blev gift med (2) Anna Catharina Muller #145, gift 3. april 1731 i Reichenbach, født 15. september 1707 i Gronau, Tyskland, død 1. december 1747 i Gronau.

 

                             Barn af Apolonia Kriegbaum (Schmunck):

 

                      i      Johan Jacob Johansen Durr #156, født 9. juni 1749 i Reichenbach, Tyskland, død 29. maj 1816 i Frederiks mose.

 

                      ii    Johan Peter Johansen Durr #158, født 14. marts 1752.

 

                      iii   Johan Jacob Frederich Siegmund Johansen Durr #157, født 29. december 1754 i Gronau, død 20. juni 1819 i Frederikshede.

 

       121.         iv    Anna Catharina Durr #115, født 12. maj 1757 i Gronau, Schønberg, Tyskland, død 21 december 1823 i Trehuse.  Hun blev gift med Johan Jacob Breuner #114, gift 1775.

 

                      v     Johan Leonhardt Johansen Durr #1218, født 1768 i Frederiks sogn, død 16. september 1822 i Frederikshøj.

 

                             Barn af Anna Catharina Muller:

 

                      vi    Anna Barbara Durr #146, født 1733 i Wilmshausen.

 

                      vii  Johan Georg Johansen Durr #150, født 1735.

 

                      viii Johan Frederik Johansen Durr #147, født 1738 i Bensheim, Tyskland.

 

                      ix    Anna Margaretha Johansdatter Durr #151, født 1740 i Zell, død 9. april 1741 i Zell, Erbach.

 

                      x     Anna Dorothea Johansdatter Durr #148, født 1742 i Zell, Tyskland.

 

                      xi    Anna Magdalena Johansdatter Durr #152, født 1744 i Wilhshausen, død 11. marts 1809 i Nedre Julianehede.

 

                      xii  Johan Christian Johansen Durr #149, født 14. november 1747 i Schønberg, Tyskland, død 21. november 1748 i Schønberg.

 

243.  Apolonia Kriegbaum (Schmunck) #144, født 1716 i Schønberg, død 1787 i Trehuse - Grønhøj.  Hun blev gift med (1) Johan Peter Durr #143, gift 12. marts 1748.  Hun blev gift med (2) Georg Nichel Morgenroth #153.  Hun blev gift med (3) Johan Philip Schmand #154, gift 14. juni 1742.

 

                             Barn af Johan Peter Durr:

 

                      i      Johan Jacob Johansen Durr #156, født 9. juni 1749 i Reichenbach, Tyskland, død 29. maj 1816 i Frederiks mose.

 

                      ii    Johan Peter Johansen Durr #158, født 14. marts 1752.

 

                      iii   Johan Jacob Frederich Siegmund Johansen Durr #157, født 29. december 1754 i Gronau, død 20. juni 1819 i Frederikshede.

 

       121.         iv    Anna Catharina Durr #115, født 12. maj 1757 i Gronau, Schønberg, Tyskland, død 21 december 1823 i Trehuse.  Hun blev gift med Johan Jacob Breuner #114, gift 1775.

 

                      v     Johan Leonhardt Johansen Durr #1218, født 1768 i Frederiks sogn, død 16. september 1822 i Frederikshøj.

 

                             Barn af Johan Philip Schmand:

 

                      vi    Maria Margaretha Schmand #155, født 9. februar 1743.

 

244.  Christen Gregersen #135, født 20. maj 1719 i Ungstrup, døbt 30. maj 1719 i Ungstrup, død 20. maj 1775 i Thorning.

        

         Kirsten var først gift (1734) med Rasmus Sørensen, med hvem hun i 1736 fik Ane Kirstine Rasmusdatter og i 1739  datteren Elisabeth Sophie

         Rasmusdatter.

         Efter Rasmus Sørensens død i 1746 i Thorning blev Christen og enken  Kirsten af Ungstrup trolovet i Thorning kirke d. 7. december 1746. Deres bopæl blev Skræ, Thorning sogn.

        

         A Rasmus Christensen (# 124)

         B Udstæd efter Protokollen af sal. C.D.Friedenreich, dat Palstrup den 4 Martie 1770

         D 2-1-3-0

         F Forretter Hove Arbeide til Kiersholm liige med sine Naboer

         I 1747-1821, Skræ, s.a. Christen Gregersen, o.1711-1775 og Kirsten Sørensd., Ungstrup,

         19

         gift 1747. KS – gift 1) Rasmus Sørensen, 1710-1746, Ungstrup.

         J Gift 1) før 1776 m/Ane Jensd., o.1742-1797, Skræ og 2) 1797 m/Ane Cathrine Rasmusd,

         o.1765-1826, Skræ.

         K FT 1787 – fam.nr.6, Skræ – RC 41 (1.g.) – AJ 46 (2.g.) – 2 børn 4-7 år.

         Div Skifte Kiersholm 9/6 1795 efter Søren Rasmussen, halvbroder til RC.

         Fam.flyttet til Skræ inden 1787

         MBO Rasmus Christensen, Ungstrup

         FBO Søren Nielsen, Vattrup, g.m. RC’s halvsøster.

        

         Han blev gift med Anne Kirsten Sørensdatter #136, gift 5. februar 1747 i Thorning.

 

                             Børn:

 

       122.         i      Rasmus Christensen #124, født 5. november 1747 i Skræ i Thorning, død 16. november 1821 i Thorning.  Han blev gift med (1) Anna Cathrina Christensdatter #125, gift 8. december 1797 i Thorning.  Han blev gift med (2) Ane Cathrine Rasmusdatter #126.  Han blev gift med (3) Ane Jensdatter #129.

 

                      ii    Maren Christensdatter #1190, født 1747 d. 5.november i Skræ, Thorning.  Hun blev gift med Niels Nielsen, Almtoft #1191, gift 1777, d. 3. juli i Thorning.

 

                      iii   Jens Rasmussen #2014.

                            

                             I Kærsholm gods skifteprotokol er der i 1804 et skifte efter Anne Jensdatter side 128, hvor det fremgår at hendes farbror er Rasmus Christensen - Skræ.

 

245.  Anne Kirsten Sørensdatter #136, født i Thorning, død inden 1775.

        

         A Søren Nielsen

         B Udstæd af sal. C.D.Friedenreich, dat Kiersholm d.12 Janr 1759

         D-F intet

         G Hartkorn, Landgielde og Hoverie ei bestemt

         H Søren Nielsen Smed

         I 1729-1801, s.a. Niels Sørensen Smed (=Niels Rytter), o.1704-1778 og Karen Jensd.,

         o.1705-1785, Vattrup, gift 1728 (kgl dispensation – næstsøskendebørn)

         J Gift 1757 m/Ane Kirstine Rasmusd., 1736-1814, d.a. Rasmus Sørensen,

         1710-1746 og Kirsten Sørensd., Ungstrup, gift 1734. KS gift 2) 1747 m/

         Christen Gregersen, o.1711-1775.

         K FT 1787 – SN 59 – AKR 51 år – aftægtsfolk c/o fam.nr.1, Vattrup

         Div Skifte Kiersholm 9/6 1795 efter Søren Rasmussen, AKR’s broder

         FBO Rasmus Christensen, Ungstrup, hustru’s halvbroder.

         A Peder.

        

         Hun blev gift med (1) Christen Gregersen #135, gift 5. februar 1747 i Thorning.

        

         Hun blev gift med (2) Rasmus Sørensen #1601, gift 1734, født 1710, død 1746.

 

                             Barn af Christen Gregersen:

 

       122.         i      Rasmus Christensen #124, født 5. november 1747 i Skræ i Thorning, død 16. november 1821 i Thorning.  Han blev gift med (1) Anna Cathrina Christensdatter #125, gift 8. december 1797 i Thorning.  Han blev gift med (2) Ane Cathrine Rasmusdatter #126.  Han blev gift med (3) Ane Jensdatter #129.

 

                      ii    Maren Christensdatter #1190, født 1747 d. 5.november i Skræ, Thorning.  Hun blev gift med Niels Nielsen, Almtoft #1191, gift 1777, d. 3. juli i Thorning.

 

                      iii   Jens Rasmussen #2014.

                            

                             I Kærsholm gods skifteprotokol er der i 1804 et skifte efter Anne Jensdatter side 128, hvor det fremgår at hendes farbror er Rasmus Christensen - Skræ.

 

                             Barn af Rasmus Sørensen:

 

                      iv    Ane Kirstine Rasmusdatter #1602, født 1736 i Ungstrup, Thorning, død 1814.

 

                      v     Elisabeth Sophie Rasmusdatter #1603, født 1739 i Ungstrup, Thorning.

 

                      vi    Søren Rasmussen #2013, død 1795.

 

246.  Christen Larsen Wiide #134, født 1. juni 1738 i Ungstrup, Thorning, død 9. april 1797 i Ungstrup, Thorning.

        

         Christen (Larsen) Wiide var bonde i Ungstrup i Thorning sogn.  Der er 2 stk. Christen Larsen Wiide i Ungstrup - den ældre og den yngre. Her er tale om den yngre , som var bonde og gårdbeboer i Ungstrup. Efter folketællingen 1787 havde de en familie på 4 personer boende på gården, hvis indtægt bestod af almisser.

        

         Fra Kiersholm godses fæsteprotokol side 18 - 19:

        

         A Christen Larsen Wiede

         Fæstebrev: Efter Protocoll. udstæd af C.D.Friedenreich, dat 22 Jul. 1762

         Fødsel og forældre: 1734-1814, s.a. Laust Nielsen Bach, o.1680-1759 og pt ukendt hustru nr 2

         Hustru: Gift 1757 m/Birgit  Andersdatter, 1731-1797, d.a. Anders Nielsen Rytter,

         1701-1768 og Maren Sørensd., 1705-1778, gift 1729

         Div Tilnavne i øvrigt – Bachgaard – Bakke – Bakke Wiede

         NB Der er samtidigt to stk CLW i Ungstrup – ovennævnte ”den ældre” – den anden

         ”den Yngre”.

         Der er også to stk fædre med samme navn – Laust Nielsen. Den ene set m/tilnavn

         Bach – den anden m/Gestengaard.

         Den yngre – 1738-1797, gift 1762 m/Birgitte Andersd., 1731-1797, d.a. Anders Bertelsen

         og Anna Sørensd., Ungstrup. CLW d.yngre – FT 1787, fam.nr.2, Ungstrup.

         Der er fortsat lidt usikkerhed vedr de to familier.

        

         .

        

         Han blev gift med Birgit Andersdatter #231, gift 2. november 1762 i Thorning.

 

                             Børn:

 

       123.         i      Anna Cathrina Christensdatter #125, født 4. december 1768 i Thorning, død 5. august 1826 i Thorning.  Hun blev gift med Rasmus Christensen #124, gift 8. december 1797 i Thorning.

 

                      ii    Ane Cathrine #232, født 1772.

 

247.  Birgit Andersdatter #231, født 5. november 1731 i Ungstrup, Thorning, død 19. marts 1797 i Ungstrup, Thorning.

 

248.  Søren Jensen Oustrup #120, født 1735-39, død 5. marts 1821 i Astrup, Hinge.

        

         Søren og Kirstine boede i Oustrup - sikkert Astrup i Hinge sogn i perioden 1787 - 1801, hvor de var husmandsfolk og daglejer.

        

         Han blev gift med Kjersten Lauridsdatter #121, gift 6. november 1772 i Hinge kirke.

 

                             Børn:

 

       124.         i      Jens Sørensen Oustrup #118, født 3. oktober 1773 i Hinge, død 30. juni 1854 i Thorning.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #119, gift 28. juli 1802 i Thorning.

 

                      ii    Laurs Sørensen #122, født 5. søndag efter påsk i Astrup,Hinge.

 

                      iii   Lars Sørensen #123, født 2. juledag 1779 i Hinge.

 

249.  Kjersten Lauridsdatter #121, født 4. december 1746 i Almtoft, Hørup sogn, død 17. december 1832 i Astrup, Hinge kirke.

        

         Søren og Kirstines forlovere var Laurids Jensen ( sikkert hendes far) og Niels Almtoft.

                      Søren og Kirstine boede i Astrup(Oustrup?) i Hinge sogn i perioden 1787 - 1801,  hvor de i følge folketællingslisterne for Hinge sogn lever som husmandsfolk og daglejer.

         .

 

250.  Peder Jensen #229, født 27. marts 1735 i Thorning.

        

         I følge folketællingen 1787 var Peder Jensen Tømmermand og jordbruger i Store Torup by, Ulbjerg sogn, Rinds Herred. 1801 bor faderen hos datteren Karen Pedersdatter i St. Oustrup i Thorning sogn. De øvrige børn er tjenestekarle hos sønnen Christen Pedersen  i store Torup, Ulbjerg sogn.

        

         Han blev gift med Anne Christensdatter #230.

 

                             Børn:

 

                      i      Christen Pedersen #1166, født 6. maj 1770 i St. Torup, Ulbjerg sogn.

 

       125.         ii    Karen Pedersdatter #119, født 18. maj 1766 ? i Bøgild, Thorning ?, død 29. august 1831 i Thorning.  Hun blev gift med (1) Jens Sørensen Oustrup #118, gift 28. juli 1802 i Thorning.  Hun blev gift med (2) Jens Jensen #1156, gift 18. april 1796 i Levring.

 

                      iii   Anders Pedersen #1167, født 1769 i Ulbjerg.

 

                      iv    Morten Pedersen #1164, født 1779 i Ulbjerg.

 

                      v     Niels Pedersen #1165, født 11. november 1781 i St. Torup, Ulbjerg.

 

251.  Anne Christensdatter #230, født 1750.

 

252.  Laurids Nielsen #226, født 1. juni 1725 i Serup, død 10. maj 1806 i Serup.

        

         Lars var bonde i Seerup by , Serup sogn ved Vinderslev.

        

         Han blev gift med Kirsten Christensdatter #227, gift før 1752.

 

                             Børn:

 

                      i      Chresten Lauridsen #1182, født 1754 3.p.epidam 1754 i Serup.

 

                      ii    Niels Lauridsen #1181, født 1755 19 p. tr. i Serup.

 

                      iii   Niels Lauridsen #1180, født 1757 Dom jublata i Serup.

 

                      iv    Kirsten Lauridsen #1179, født 1758 3.p. tr. i Serup.

                            

                             Kirsten bliver gift med Christen Rasmussen i Søndergård i Serup. Han dør 1794 og Laurids Nielsen går ind som værge for sine børnebørn.

 

       126.         v     Christen Larsen #132, født 1760  Skærtorsdag i Serup, død 4. november 1811 i Almind.  Han blev gift med (1) Karen Thomasdatter #133, gift i Rind.  Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #1830.

 

                      vi    Anna Larsdatter #228, født 1762.

 

                      vii  Niels Lauridsen #1183, født 1762 Hellig 3 konger i Serup.

                            

                             Niels søn Erik dør 1767 som gårdmand for Resdal .

 

                      viii Anne Lauridsdatter #1185, født 1764 i Serup, død 1. februar 1801 i Serup.

 

                      ix    Mette Lauridsdatter #1184, født 1766 14.p.tr. i Serup, død 1. febr. 1801 i Serup.

 

253.  Kirsten Christensdatter #227, født 1730, død 19. maj 1802 i Serup.

 

254.  Thomas Pedersen #1168, født 1739, død 1812 i Middelhede, Rinds sogn.

        

         Thomas Pedersen var bonde og gårdbeboer på Middelhede matrikel 2e, 2d, 2c i Sdr. Rind (Rinds sogn), Middelsom herred, Viborg Amt - Tostrupvej 65, 8800 Viborg. Ægteskabet med Johanne blev indgået omkring 1773. Med den første kone havde han børnene : Christen (1774), Hans (1777) og Anne Marie (1779).

        

         Han blev gift med Johanne Pedersdatter #1169, gift 28. december 1779 i Rind sogn, Viborg amt.

 

                             Børn:

 

                      i      Ane Thomasdatter #1170, født 1782 i Middelhede, død 12. august 1852.

 

                      ii    Johanne Thomasdatter #1171, født 1784 i Middelhede.

 

       127.         iii   Karen Thomasdatter #133, født 29 januar 1787 i Middelhede, Rind sogn, død 3. juni 1860 i Thorning.  Hun blev gift med (1) Christen Larsen #132, gift i Rind.  Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen #1596.

 

                      iv    Peder Thomsen #1172, født 1793 i Middelhede.

 

                      v     Ane Thomasdatter #1173, født 1799 i Middelhede.

 

                      vi    Lene Thomasdatter #1983, født 1799, død 8. marts 1856 i Sdr. Rind, Viborg.

 

255.  Johanne Pedersdatter #1169, født 14. oktober 1756 i Viborg, døbt 15. oktober 1756 i Viborg, død 1. januar 1837 i Snabe, Almind sogn.

 

Tip-5-oldeforældre

 

264.  Jens Nielsen #2256, død senest 1711 i Jørsby.

        

         Jens Nielsen fæstede - vel omkr. 1690 - gård nr.9 i Jordsby sogn og by, hvis hartkorn ved matrikuleringen 1688 (1) var blevet foran-dret fra 10 tdr. 4skpr. 1 fjk. 1 alb. til 5 tdr. 2 skpr. 3 fjkr.Gården hørte fra gammel tid under Dueholm Kloster, men ved dom af 11. juni 1690 (2) af Morsø Sdr. og Nr. herreders ting hjemfaldt den til kronen (kongen/staten), da ingen havde villet svare skat deraf siden 1. januar 1688. - Gården blev derpå udlagt til rytterriets underhold.Af 3. regiments projektjordebog 1693 (3) fremgår, at gården rent, skatteteknisk var redu-ceret med 1 td. 5 skpr. 3 fjkr. til 3 tdr. 5 skpr. 'hartkorn. Gårdens bygninger bestod da af 24 fag eller bindinger fordelt med 10 til råling (stuehus), 11 til lade og stald, samt yderligere 3 fag hus; og fæsteren Jens Nielsen havde en besætning på 5 bæster, 4køer,1 ung-nød og 9 får. Jens Nielsen døde senest 1711, men de sidste år havde han foruden gård nr.9 - fået dele af gård nr. 14, der ligeledes hørte under rytterdistrik-tet og i 1693 lå øde (d.v.s. uden fæster og evt. uden bygninger), i fæste. Mens sønnen Laurids Jensen (Laurs Toft), ved ryttersessionen i Thisted 6. august 1711 (4) overtog faderens fradøde gård på 3 tdr.5 skpr. reduce-ret hartkorn (nr. 9), fik Niels Clemmensen, født i Jordsby, fæstebrev på den halve ødegård (nr. 14) med 1 td. 3 skpr. reduceret hartkorn. - Gård nr. 14 kom efter ryttergodsets salg 1716 under Ullerup, og 11. feb. 1720 (5) udstedte Ullerups ejer fæstebrev til Niels Clemmensen på gården (nr. 14) på 4 tdr.1 fjk.1 alb. Hart-korn, som faderen Clemmen Nielsen og afdøde Jens Nielsen havde haft i fæste i fællesskab under rytterdistriktet. Jens Nielsen, der antagelig var født i 1660'erne - måske lidt før, døde som nævnt senest 1711, men hans herkomst kendes ikke. Han blev gift senest 1690 og fik bl.a. sønnen Laurs Jensen Toft, født ca.1690, samt måske også sønnen Christen Jensen Toft, ca. 1694-1764, bosat i Jordsby.

        

         Han blev gift med Laursdatter? #2257.

 

                             Børn:

 

       132.         i      Laurs Jensen Toft #2143, født ca 1690, begravet 27. maj1774 i Jørsby.  Han blev gift med Kirsten Jensdatter #2144.

 

265.  Laursdatter? #2257.

        

         Jens Nielsens kones navn kendes ikke, men hun var - sønnen Laurs' navn og gårdens historie taget i betragtning - antagelig født i gården i 1660'erne (?) som datter af den tidligere fæster Laurs eller Laurids Mikkelsen.Han nævnes som fæster af gården i matriklerne i både 1664 (6) og 1688; i 1664 blev gårdens gamle landgilde på 8 tdr. byg, 1 pd. smør, 1 svin, 1 fødenød, 10 sk.2 alb. skovvognspenge, 1 gås, 2 høns, 1 læs lyng, 6 snese ål, 1 mk. tærskepenge.

 

268.  Thomas Jensen #2151.

        

         Var fæster af en gård i Skærbæk, Sejerslev sogn, som sønnen overtog i 1751.

 

                             Børn:

 

       134.         i      Christen Thomasen #2145, født ca 1713, død 2. februar 1793 i Skærbæk, Sejerslev sogn.  Han blev gift med Maren Jensdatter #2146.

 

304.  Clemen Nielsen #2152.

        

         Clemen var fæster af en gård i Jørsby af hartkorn 4 tdr. 1 skp. 1 alb.

 

                             Børn:

 

       152.         i      Lars Clemmensen #2147, født ca. 1686, begravet 21. august 1761 i Nørgård, Skarum sogn.  Han blev gift med Anne Nielsdatter #2148.

 

316.  Hans Laursen #2153, født ca. 1657, begravet 6. marts 1714 i V. Jølby, Dragstrup sogn.

        

         Hans Laursen var fæster af en gård i V. Jølby af hartkorn ny matrikel 4 tdr. 1 skp. 1fjdk. 2 alb.

        

         Han blev gift med Maren Christensdatter #2154, gift 14. september 1681 i Dragstrup kirke.

 

                             Børn:

 

       158.         i      Christen Hansen #2149, født 1694 i V. Jølby, Dragstrup sogn, begravet 19. september 1762 i V. Jølby, Dragstrup sogn.  Han blev gift med (1) Else Lauritsdatter #2150, gift 18. juli 1726 i Dragstrup.  Han blev gift med (2) Maren Christensdatter #2263.

 

317.  Maren Christensdatter #2154, født ca 1657, død 21. maj 1726 i V. Jølby, Dragstrup sogn.

 

318.  Laust Nielsen Møller #2155, født 1660 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn, døbt 11. marts 1660 i Dragstrup sogn, begravet 17. oktober 1736 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.

        

         Laust Nielsen Møller var sammen med 2 andre fæstere af Dragstrupgård af hartkorn 7 tdr. 2 skp. 3 fjdk. og 3/4 album.

        

         Han blev gift med Kirsten Christensdatter #2156.

 

                             Børn:

 

       159.         i      Else Lauritsdatter #2150, født 1697 i Dragstrup sogn, begravet 11. november 1773 i V. Jølby, Dragstrup sogn.  Hun blev gift med Christen Hansen #2149, gift 18. juli 1726 i Dragstrup.

 

319.  Kirsten Christensdatter #2156, født ca. 1660, begravet 10. januar 1737 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.

 

322.  Rasmus Nielsen Lund #377.

        

         Boede i Skæring - Egå sogn.

 

                             Børn:

 

       161.         i      Anne Rasmusdatter #376, født 22. marts 1713 i Egå, død i Egå.  Hun blev gift med Jens Pedersen Snedker #375, gift 8. november 1733 i Egå.

 

328.  Søren Jensen #373.

        

         Bonde i Hårup- Todbjerg sogn.

 

                             Børn:

 

       164.         i      Jens Sørensen Swawr #371, født 12. september 1692 i Todbjerg, død 8. februar 1767 i Horup - Todbjerg.  Han blev gift med Dorthe Nielsdatter #372, gift 1722 i Todbjerg.

 

330.  Niels Spenstrup #374.

        

         Bonde i Hårup.

 

                             Børn:

 

       165.         i      Dorthe Nielsdatter #372, født Festo time sact 1697 i Todbjerg, død 11. februar 1761 i Todbjerg - Horup.  Hun blev gift med Jens Sørensen Swawr #371, gift 1722 i Todbjerg.

 

336.  Rasmus Kuk #2062.  Han blev gift med Ukendt #2063.

 

                             Børn:

 

       168.         i      Jens Rasmussen #2060.  Han blev gift med ??? Kuk #2061.

 

                      ii    Maren Rasmusdatter #2064, født September 1711, død 13. november 1788 i Hjortshøj.  Hun blev gift med Knud Sørensen #2065.

                            

                             Gårdmand i Hesselballe. Skifte i forbindelse med Marens død:

                            

                             Hjorthøjslund:

                              8. december 1788, Hesselballe

                             Maren Rasmusdatter, død

                             Knud Sørensen, enkemand

                             Hendes arvinger:

                             1)  Michel Jensen Kuk i Hjortshøj, søskendebarns barn

                             2)  Jens Jensen Kuk, søskendebarns barn, udflyttergårdmand på Schiæring mark

                             3)  Rasmus Jensen Kuk i Skarresø skovhus på Ryomgaard Gods, søskendebarns barn, mødt sammen med en søn Søren Rasmussen

                             4)  Jacob Pedersen, 26 år i Schiæring, søskendebarns barns barn

                             5)  Anne Pedersdatter, 29 år i Elsted, søskendebarns barns barn

                             6)  Kirsten Pedersdatter, død, boede i Farre, søskendebarns barn, død, efterladt sig børn, men hvor mange vides ikke.

 

                      iii   Peder Rasmussen #2066.

 

                      iv    Ove Rasmusen #2264.

                            

                             Bosætter sig i Vejlby, Århus kommune.

 

337.  Ukendt #2063.

 

368.  Niels Rasmussen Klog #1636, født 1668 i Sjelle by og sogn, død før marts 1721 i Pannerup, Trige sogn.

        

          Niels Rasmussen Klog var gårdmand i Pannerup (Pandrup) by i Trige sogn. Efter hans død gifter Anne sig med Søren Rasmusen bødker i 1721.

        

          Århus Købstads skifteprotokol nr 8, 1707-12

        

         10. salig Anne Jensdatter gm salig Rasmus Klog i Sjelle [mlm Århus og Silkeborg] hendes børn:

         Niels Rasmussen i Pannerup [ved Trige 10 km mod Randers]

         Jens Rasmussen i Sjelle

         Talt sammen til 2 broderlodder.

        

         Familie:

         Juli 1708

         Anders Sørensen Klog bevilling på ægteskab i 3die led.

         Bevilger og tillader, at Anders Sørensen Klog og Kirsten Jensdatter af Vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led ere beslægtede. Frederiksborg den 9 juli 1708.

         97-241

        

         Børns data:   med Anne Klog:

         Trige kirke og sogn: 10 aug 1765 begravet Rasmus Nielsen Klog af Trige - gammel 75 år

        

         Viet: Trige Kirke, Trige sogn - Dom Sexages:28 Feb 1734 trolovedes Peder Land og Rasmus Klogs søster Anne Klog begge af Trige - Cop. Dom Exauages

         Pandrup bye,Trige sogn: Dom Jubilate: 11 maj 1710 døbte Niels Klogs datter Johanne af Pandrup, frembåren ved Maren Nielsdatter af Pandrup. Faddere: Laurits Fiel af Pandrup, Laurits Søfrensen af Trige, Søren Brandenborg af Herst, Niels Knudsens hustru, Niels Nielsens hustru, og Søren (kan ikke læses)hustru af Pandrup. Bil.: ane 344+345 datter Johanne fødsel

         Viet: Trige Kirke, Trige sogn: festo Trinitatis 08 Jun 1732 Copuleret Jens Bonde og Johan Nielsdatter Kloge begge af Trige

         Død: Trige kirke og sogn: Dom.5.p.paske: 19 Maj 1776 begravet Jens Bondes hustru(Johanne Klog) af Trige mellem 60 og 70 år

         Pandrup bye, Trige sogn: Dom.15 post trin.: 21 sept 1716 Niels Klogs søn Niels af Pandrup fremstillet for dåben ved Niels Pedersens hustru ibidem. Faddere: Søren Simonsen, stedsøn Laurids Sørensen af Trige, Niels Klogs søn Rasmus(halvbror), Peder Nielsen, Niels Nielsens hustru og Peder Mogensens hustru alle af Pandrup. Bil.: ane 344+345 søn Niels født

         Dom.21.post trin= 02 nov 1716 Begraves Niels Kloges søn.

        

         Han blev gift med Anne Klog #1637.

 

                             Børn:

 

       184.         i      Rasmus Nielsen Klog #324, født 1690 i  Trige, død 10. august 1765 i Trige.  Han blev gift med (1) Anne Andersdatter #325, gift 2. november 1723 i Trige.  Han blev gift med (2) Anna Offersdatter #326, gift 29. november 1744 i Trige.

 

                      ii    Anne Nielsdatter Klog #2018, født Før 1708.

 

                      iii   Johanne Nielsdatter Klog #2019, født 11. maj 1710 i Pannerup, Trige sogn, død 19. maj 1776.

 

                      iv    Niels Nielsen Klog #2020, født 21. september 1716 i Pannerup, Trige.

 

                      v     Anne Nielsdatter #2021.  Hun blev gift med Peder Land #2025, gift 28. februar 1734 i Trige.

 

                      vi    Zidsel Nielsdatter Klog #2022.

 

                      vii  Kirsten Nielsdatter Klog #2023.

 

                      viii Anne Nielsdatter Klog #2024.

 

369.  Anne Klog #1637, født ca. 1665 i Tilst, død 26. september 1677 i Pannerup, Tilst sogn.  Hun blev gift med (1) Niels Rasmussen Klog #1636.  Hun blev gift med (2) Søren Rasmussen Bødker #2017, gift marts 1721 i Trige.

 

380.  Peder Sørensen #1262, født 19. februar 1693 i Todbjerg-Linå.  Han blev gift med Dorthe Thomasdatter #1263, gift Festo Joh. Bapt. 171 i Todbjerg.

 

                             Børn:

 

       190.         i      Christen Pedersen #329, født 19. november 1719 i Todbjerg - Linå, død 3. marts 1788 i Todbjerg-Balle.  Han blev gift med (1) Mette Nielsdatter #330, gift 23. juni 1744 i Todbjerg.  Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #331, gift 11. oktober 1743 i Enslev.

 

381.  Dorthe Thomasdatter #1263.

 

388.  Jørgen Johansen af Breinhoed #1727, født 27. november 1707 i Breinhoed, Give, død 14. september 1779 i Breinhoed, Give.

        

         Breinhoed , Give sogn: Hartkornsansættelser:

         Jørgen Johansen  3 4 0 1

         Jens Villadssen  3 1 3 0

         Jens Pedersen  1 7 1 0

         .

        

         Han blev gift med Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, gift 30. juni 1739 i Give.

 

                             Børn:

 

       194.         i      Johan Jørgensen #1725, født 24. september 1741 i Breinhoed, Give, død 5. april 1828 i Uhre by, Brande sogn.  Han blev gift med (1) Mette Jensdatter #1726, gift 26. oktober 1765 i Give sogn.  Han blev gift med (2) Kirsten Christensdatter #1731, gift 1761.

 

                      ii    Jens Jørgensen #1733, født 20. marts 1740.

 

                      iii   Jørgen Jørgensen #1734, født 1755.

 

       198.         iv    Søren Jørgensen #708, født 1743.  Han blev gift med Maren Nielsdatter #709.

 

389.  Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, født ca.1710 i V. Smidstrup, Gadbjerg sogn, død 21. december 1782 i Breinhoed, Give.

        

         Da kirkebogen for Gadbjerg (Smidstrup), Lindballe og Ringgive først begynder 1717 er det ikke muligt at finde hendes fødsel der.

 

390.  Jens af Karlskov #2312.

        

         Gårdmand på gården Karlskov sydvest for Ringgive.

        

         Han blev gift med Karen Nielsdatter #1746.

 

                             Børn:

 

       195.         i      Mette Jensdatter #1726, født 1738, død 18. januar 1815 i Uhre, Brande.  Hun blev gift med Johan Jørgensen #1725, gift 26. oktober 1765 i Give sogn.

 

391.  Karen Nielsdatter #1746.

        

         Karen er enke fra Gården Karlskov i Ringgive sogn. Manden hedder Jens men hvad mere?

 

396.  Jørgen Johansen af Breinhoed #1727, født 27. november 1707 i Breinhoed, Give, død 14. september 1779 i Breinhoed, Give.  Han blev gift med Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, gift 30. juni 1739 i Give.

 

                             Børn:

 

       194.         i      Johan Jørgensen #1725, født 24. september 1741 i Breinhoed, Give, død 5. april 1828 i Uhre by, Brande sogn.  Han blev gift med (1) Mette Jensdatter #1726, gift 26. oktober 1765 i Give sogn.  Han blev gift med (2) Kirsten Christensdatter #1731, gift 1761.

 

                      ii    Jens Jørgensen #1733, født 20. marts 1740.

 

                      iii   Jørgen Jørgensen #1734, født 1755.

 

       198.         iv    Søren Jørgensen #708, født 1743.  Han blev gift med Maren Nielsdatter #709.

 

397.  Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, født ca.1710 i V. Smidstrup, Gadbjerg sogn, død 21. december 1782 i Breinhoed, Give.

 

398.  Niels Nielsen #2310.

        

         Bopæl: Askær, Brande sogn.

 

                             Børn:

 

       199.         i      Maren Nielsdatter #709, født 1753.  Hun blev gift med Søren Jørgensen #708.

 

                      ii    Mette Nielsdatter #2311.

 

418.  Thygers i Talund #1842.

 

                             Børn:

 

       209.         i      Anna Cathrine Thygers #671, født 1731, død 5. juli 1778 i Ørre.  Hun blev gift med (1) Peder Jensen, Talund #1943.  Hun blev gift med (2) Thomas Christensen Waad - Talund #670, gift 30. oktober 1766 i Ørre.

 

434.  Hans Madsen Rostock #1140, født 22. februar 1688 i Odense - Sct. Knud, død 27. juni 1741 i Nørre Herlev- Hillerød sogn.  Han blev gift med Anna Hansdatter von Wowern #1141, gift 1718 i Nørre Herlev.

 

                             Børn:

 

       217.         i      Elisabeth Margrete Rostock #683, født 1720 i Nørre Herlev - Hillerød sogn, død 19. april 1785 i Frederikssund.  Hun blev gift med Lorenz Eiler #682, gift 11. august 1741 i Herlev.

 

435.  Anna Hansdatter von Wowern #1141, født 8. oktober 1687 i Helsingør - Sct. Olaf, død 1741 i Nørre Herlev, begravet 17. maj 1741 i Nørre Herlev v. Frederiksborg.

 

438.  Johan Henrich Hansen Schow #1142, født 10. december 1701 i Ribe, død 1766 i Højby, Ods Herred, Holbær amt.  Han blev gift med Cathrine Reigelsen #1143, gift 15. november 1731 i København-Sct. Nikolaj kirke.

 

                             Børn:

 

       219.         i      Vendele Catharine Schov #1138, født 1733 i Næstved.  Hun blev gift med Carl Christian Christensen #1137.

 

439.  Cathrine Reigelsen #1143, født 1707, død 1780.

 

448.  Christen Andersen #1597.

        

         Christen Andersen boede i Lund, Ørslevkloster sogn.

 

                             Børn:

 

       224.         i      Peder Christensen #1020, født 1. januar 1719 i Ørslevkloster, død 25. december 1756 i Ørslevkloster.  Han blev gift med Giertrud Christine Berntsdatter Hyhl #1021, gift 5. december 1741 i Ørslevkloster.

 

452.  Christen Christensen #1026.

        

         Christen Christensen boede i en gård i Hald ved navn "Sortberggård".

        

         Han blev gift med Anne Christensdatter #1610.

 

                             Børn:

 

       226.         i      Niels Christensen #1025, døbt 26. oktober 1733 i Ørslevkloster, død 1793 i Ørslevkloster.  Han blev gift med Mette Nielsdatter #1013, gift 22 februar 1747 i Ørslevkloster.

 

                      ii    Jens Christensen #1611, født 27. marts 1729 i Hald, Ørslev kloster.

 

                      iii   Christen Christensen #1612, født Dom 5 påske 1737 i Hald, Ørslevkloster.

 

453.  Anne Christensdatter #1610.

 

454.  Niels Jensen #1027.

        

         Niels Jensen boede i Heilskov.

 

                             Børn:

 

       227.         i      Mette Nielsdatter #1013, født i Hejlskov, døbt 18. december 1722 i Ørslevkloster, begravet 29. marts 1804 i Ørslevkloster.  Hun blev gift med Niels Christensen #1025, gift 22 februar 1747 i Ørslevkloster.

 

456.  Laust Nielsen Skaun #1122.

        

         Gårdmand i Vinkel. Laust formodes at være født omkring 1700 i Vinkel.

         Han nævnes fra 1731 som 4. fæster af gården matr.nr. 11 i Vinkel.

         Han dør omkring 1750, hvor fæstet overgård til sønnen Mads Laustsen Skaun.

        

         Skiftet findes måske i Randrup Gods arkiver, Vinkel sogn, Mammen: (G225:  Skifte prot. 1789 - 1812, jordebøger 1733-1811).

 

                             Børn:

 

       228.         i      Peder Laursen Skaun #1121, født omk. 1725 i Vinkel, død 1792 i Vinkel.  Han blev gift med Inger Nielsdatter #1592.

 

474.  Bertel #1186.  Han blev gift med mor #1187.

 

                             Børn:

 

       237.         i      Anne Berthelsdatter #1134, født 1728.  Hun blev gift med Thomas Mogensen #1133.

 

475.  mor #1187, død 1757 6p. Dafeka? i Tostrup, Almind.

 

476.  Jesper Madsen #1176, født 1695, død 12. januar 1761 i Vorde.

        

         Noter : Den 23 juni 1717 bliver Jesper Madsen fra Worre og Gertrud Sørensdatter fra Skals viet i Skals kirke. De har nok boet en tid i Skals, ihvertfald er deres ældste søn, Willum døbt i Skals kirke den 22/8 1717(Opslag 18 og 61). Barnet blev båret af Jesper Madsens moster fra Kochholm. Faddere var: Niels Knudsen, Christen Terchildsen, Jens Pedersen, Gertrud Christensdatter og Kirsten Pedersdatter. Det er ikke muligt ud fra disse navne at sansynliggøre en familierelation til Gertrud Sørensdatter.

         Næsten samtidig har Jens Willumsen en søn, Terchild i kirke og der bærer en Kirsten Sørensdatter, og fadderne er stort set de samme som ved Willums dåb. Jens Willumsen er gift med Ane Terchildsdatter. Ved Peder Nielsens søn, Hanses dåb i 1718, bærer Gertrud Sørensdatter. Christen Terchildsen, står senere fadder ved Jesper Madsens børn i Vorde. Så det er nok gennem Christen Terchildsen og Jens Willumsen at slægtsskabet i Skals kan findes, desværre går kirkebogen i Skals ikke længere tilbage end 1701.

         Jesper Madsens førstefødte datter i Vorde i 1724, Mette, blev båret af hans kones mor fra Skals, så hun har nok heddet Mette. I 1730 og 31 er Christen Therkildsen fra Skals +) fadder ved Kirstens dåb.

         Ser man på de seks børn, ja så får de to ældste en boglig uddannelse. Willum født i 1717 bliver degn, selv om han ikke opnår at blive student. Den næste, Søren, får en teologuddannelse og bliver kappelan på Læsø. Den tredie, Mads, overtager en af Conrektoratets fæstegårde i Hjarbæk og de tre døtre ser ud til at blive godt gift med gode fæstebønder. Når Jesper Madsen som fæstebonde kunne give sine seks børn et godt skub ud i verdenen har det nok ikke altid været så slemt at være fæstebonde. Det var måske ejerskabet eller Rektor, der på een eller anden måde sørgede for uddannelsen.

         I 1739 er Jesper Madsen udpeget som værge for Henrich Skalts datter Birgitte Cathrine i Hjarbæk.

         Gertrud Sørensdatter dør i Vorde den 18 september 1746, hendes alder er ikke angivet. Men ud fra bryllupsåret 1717, er hun nok også født omkring 1695.

         Allerede samme år, den 26/9 1746, gifter Jesper Madsen sig med enken Maren Christensdatter fra Romlund. (Hun er ca 45 år gammel)

         Præsten skriver i året 1761 følgende: På nytårsdag døde Maren Christensdatter, efter hun havde opfyldt 60 år, 2 måneder og nogle dage. Mandag den 12 januar om aftenen kl 10 døde hendes mand, Jesper Matzen efter han havde blevet 65 år, nogle måneder og dage. Ud fra dette må man antage at han blev født sidst på året 1695.

         Den 14/2 1761 blev der holdt skifte efter Maren Christensdatter og Jesper Madsen i Worre. Maren Christensdatter var gift første gang med Rasmus Teglbrænder, i hendes ægteskab med Jesper Madsen var der ingen børn. Skiftet der findes på lands arkivet i Viborg under nr C 634-98, er meget omfattende med ca 73 sider. Følgende er taget fra skifte teksten:

         Jesper Madsen havde i sit ægteskab med Gertrud Sørensdatter 6 børn, 3 sønner og 3 døtre.

         Søren Jespersen Vorre, kapelan på Læsø.

         Willum Jespersen, sognedegn til Vium sogn og dets anneks.

         Mads Jespersen, fæstebonde i Hjarbæk.

         Mette gift med Mads Fredriksen på Batumgård.

         En datter Anne, enke efter Jens Jensen Bech.

         En ugift datter Kiersten.

         Yderligere er nævnt: Christen Madsen og hans bror Jesper Madsens forældre, Matz Frederiksen, som levede og døde på Stiftets gods Batumgård.

        

         Af Rektoratets og Conrektoratets gods fæstebreve (Rektors gods) fremgår det at Niels Bertelsen skal ægte Jesper Madsens datter Kirsten, samt den 15/8 1761 overtage afdøde Jesper Madsens fæstegård i Vorde på hartkorn 4-4-3-2.

        

         Han blev gift med (1) Gertrud Sørensdatter #1177, gift 23. juni 1717 i Skals.

        

         Han blev gift med (2) Maren Christensdatter #1613, født ca 1695, død 1. januar 1761 i Vorde.

 

                             Barn af Gertrud Sørensdatter:

 

       238.         i      Willum Jespersen #247, født 22. august 1717 i Skals, død 20. november 1803 i Almind.  Han blev gift med Maren Andersdatter #248.

 

                      ii    Søren Jespersen #1615, født 1722.

                            

                             Teologuddannet og kapelan på Læsø.

 

                      iii   Dorthe Jespersdatter #1614, født 1724 i Vorde.

 

                      iv    Mads Jespersen #1616, født 1724 i Vorde.

 

                      v     Anne Jespersen #1617, født 27. juni 1727 i Vorde.

 

                      vi    Kirsten Jespersdatter #1618, født 1731 i Vorde.

 

477.  Gertrud Sørensdatter #1177, født ca.1695, død 18. september 1746 i Vorde.

        

         Gertrud Sørensdatter fra Skals, bliver gift i Skals kirke med Jeper Madsen fra Worre den 23/6 1717.

         Hendes mor fra Skals bar i 1719 ved deres datter Mettes dåb i Worre. Faddere var Marie Bertelsdatter, Christen Pallesens Hustru (Marie Pedersdatter), Boile Nerderby, begge Peder Jacobsens døtre, Jacob Bødkers datter og og Niels Bertelsens datter.

         Ved Sørens dåb i Worre kirke i 1722 bar Kirsten Sørensdatter fra Viborg. Faddere var Matz Pedersen, Mourits Pedersen af Kølsengård, Jacob Beck, Niels Boller, og Peder Jacobsens datter Kirsten.

         I 1724 bar præstens hustru ved dåben af Matz i Worre Kirke.Faddere var Jacob Beck, Niels Boller, Christen Pallesen, Degnens hustru og Boller Christensens hustru.

         Femte søndag i Trinitatis i 1727 døbes Anna båret af Jacob Becks datter Anna. Faddere var Studius Christen Brock, Kield Smed, Anders Nielsen, Boller Christensens hustru og Kirsten Nielsdatter alle af Worre.

         I 1730 døbes datteren Kirsten båret af Rasmus Teglbrænders hustru ( senere gift med Jesper) Faddere var Jens Møller af Kølsen, Christen Terkildsen af Skals, Jacob Jensen og Christen Pallesen.

         Allerede 1731 døbes igen en pige Kirsten, her er Christen Terkildsen fra Skals også med som fadder.

         I

         Gertrud Sørensdatter dør i Vorde den 18 september 1746, hendes alder er ikke angivet. Men ud fra bryllupsåret 1717, er hun nok også født omkring 1695.

 

480.  Georg Wendel von Echtzel #141, født 1678 i Odenwald- Grevskabet Erpach.

        

         Boede i 1716 i Schwanheim/Klein-Odenwald. Flyttede så til Kohlhof lige syd for Heidelberg (Ved Tv. masten), hvor man må forvente at han var kulsvirer . (Havredal).

        

         Han blev gift med Fru #142, gift 1703.

 

                             Børn:

 

       240.         i      Johan Georg Breuner #139, født 13. februar 1716 i Scwanheim, Odenwald, døbt 14. februar 1716 i Michelbach kirke, død 1787 i Frederiks.  Han blev gift med (1) Anna Rosina Loffler #140, gift 22. september 1743 i Heidelberg.  Han blev gift med (2) Anna Christina Mack #233.  Han blev gift med (3) Anna Weber #1211, gift 1768.

 

                      ii    Johan Sebastian Wendel #1216, født 1704.

 

481.  Fru #142, født 1682 i Odenwald.

 

482.  Johann Loeffler #218, født 1684, død 16. april 1763 i Gauangelloch, Zuzenhausen.

        

         Johann kom fra Waldangelloch  ved Heidelberg da de emigrerede til Danmark. Familien var katolsk.

        

         Han blev gift med Magarethe #219.

 

                             Børn:

 

       241.         i      Anna Rosina Loffler #140, født 2. juni 1722 i Guangellock, Zuzenhausen, død 3. oktober 1768 i Frederiks.  Hun blev gift med Johan Georg Breuner #139, gift 22. september 1743 i Heidelberg.

 

                      ii    Johan Georg Loeffler #220, født 1724.

 

483.  Magarethe #219.

 

484.  Johannes Durr #159, født i Tyskland, død Februar 1709 i Egelsbach - Tyskland.

        

         Begge ligger begravet i Egelsbach.

        

         Han blev gift med (1) Anna Maria #160, gift Efter 1704.

        

         Han blev gift med (2) Maria Elisabeth #161, død 19. oktober 1707 i Egelsbach.

 

                             Barn af Anna Maria:

 

       242.         i      Johan Peter Durr #143, født 22. februar 1709 i Egelsbach, død 1778 i Grønhøj.  Han blev gift med (1) Apolonia Kriegbaum (Schmunck) #144, gift 12. marts 1748.  Han blev gift med (2) Anna Catharina Muller #145, gift 3. april 1731 i Reichenbach.

 

                             Barn af Maria Elisabeth:

 

                      ii    Johan Hartmann Johannesen #162, født 1699.

 

                      iii   Henrich Peter Johansen #163, født 1701.

 

                      iv    Maria Catharina Johansdatter #164, født 1704.

 

485.  Anna Maria #160, død 19. oktober 1707 i Egelsbach - Tyskland.

 

486.  Johan Peter Kriegbaum #165, født 12. august 1679 i Starkenberg, Reichenbach, død 1745.  Han blev gift med Maria Dorothea Halgans #166, gift 15. januar 1704.

 

                             Børn:

 

       243.         i      Apolonia Kriegbaum (Schmunck) #144, født 1716 i Schønberg, død 1787 i Trehuse - Grønhøj.  Hun blev gift med (1) Johan Peter Durr #143, gift 12. marts 1748.  Hun blev gift med (2) Georg Nichel Morgenroth #153.  Hun blev gift med (3) Johan Philip Schmand #154, gift 14. juni 1742.

 

                      ii    Anna Barbara Johansdatter #167, født 1705.

 

                      iii   Johan Phillip Johansen #168, født 1707.

 

                      iv    Anna Barbara Johansdatter #169, født 1711.

 

                      v     Anna Barbara Johansdatter #170, født 1715.

 

                      vi    Anna Catharina Johansdatter #171, født 1718.

 

                      vii  Johan Peter Johansen #172, født 1723.

 

                      viii Johann Michael Johansen #173, født 1706.

 

                      ix    Anna Margaretha Johansdatter #174, født 1709.

 

                      x     Eva Elisabeth Johansdatter #175, født 1712.

 

                      xi    Johann Georg Johansen #176, født 1720.

 

                      xii  Johann Peter Johansen #177, født 1726.

 

487.  Maria Dorothea Halgans #166, født 20. juni 1683 i Elmshausen. Reicenbach, død 1726.

 

488.  Greger Jensen #137.  Han blev gift med Maren Jensdatter #138, gift 2. februar 1710 i Thorning.

 

                             Børn:

 

       244.         i      Christen Gregersen #135, født 20. maj 1719 i Ungstrup, døbt 30. maj 1719 i Ungstrup, død 20. maj 1775 i Thorning.  Han blev gift med Anne Kirsten Sørensdatter #136, gift 5. februar 1747 i Thorning.

 

                      ii    Anna Gregersdatter #217, født 1711 i Thorning.

 

489.  Maren Jensdatter #138.

 

490.  Søren Nielsen Smed #1985.

 

                             Børn:

 

       245.         i      Anne Kirsten Sørensdatter #136, født i Thorning, død inden 1775.  Hun blev gift med (1) Christen Gregersen #135, gift 5. februar 1747 i Thorning.  Hun blev gift med (2) Rasmus Sørensen #1601, gift 1734.

 

492.  Laust Nielsen #1194, født 1680, død 8. marts 1759 i Thorning.

        

         Laust Nielsen var gårdmand i Ungstrup. Af stednavne nævnes Bakke, Bakgård og Bakke Wiide. Kirsten kommer fra en gård ved navn Emtgård.

        

         Der er desværre sammenfald mellem 2 Laust Nielsener. Den ene af Thorning , den anden af Ungstrup. Om der sker overlapninger er svært at se.

        

           FT 1801 – KA 72 år, ikke anført som enke – c/o søn Lars, fam.nr.30, Ungstrup,

           CLW ikke set ved FT 1801.

           Div Tilnavne i øvrigt – Bachgaard – Bakke – Bakke Wiede

           NB Der er samtidigt to stk CLW i Ungstrup – ovennævnte ”den ældre” – den anden

           ”den Yngre”.

           Der er også to stk fædre med samme navn – Laust Nielsen. Den ene set m/tilnavn

           Bach – den anden m/Gestengaard.

           Den yngre – 1738-1797, gift 1762 m/Birgitte Andersd., 1731-1797, d.a. Anders Bertelsen

           og Anna Sørensd., Ungstrup. CLW d.yngre – FT 1787, fam.nr.2, Ungstrup.

           Der er fortsat lidt usikkerhed vedr de to familier.

        

         Han blev gift med Kirsten Christensdatter #1195, gift 26. maj 1720 i Thorning.

 

                             Børn:

 

                      i      Karen Christensdatter #1200, født 10. februar 1726 i Thorning.

 

                      ii    Niels Christensen #1199, født 1729 i Thorning.

 

                      iii   Karen Christensdatter #1198, født 25. maj 1732 i Thorning, død 27. juli 1732 i Thorning.

 

                      iv    Christen Christensen #1196, født 22. august 1734 i Thorning.

 

       246.         v     Christen Larsen Wiide #134, født 1. juni 1738 i Ungstrup, Thorning, død 9. april 1797 i Ungstrup, Thorning.  Han blev gift med Birgit Andersdatter #231, gift 2. november 1762 i Thorning.

 

                      vi    Christen Christensen #1197, født 1. juni 1738 i Thorning.

 

493.  Kirsten Christensdatter #1195.

 

494.  Anders Bertelsen #1192.

        

         Bopæl i wattrup.

        

         Han blev gift med Anna Sørensdatter #1193.

 

                             Børn:

 

       247.         i      Birgit Andersdatter #231, født 5. november 1731 i Ungstrup, Thorning, død 19. marts 1797 i Ungstrup, Thorning.  Hun blev gift med Christen Larsen Wiide #134, gift 2. november 1762 i Thorning.

 

495.  Anna Sørensdatter #1193.

 

498.  Las Jensen #1604.  Han blev gift med Anne Jensdatter #1605.

 

                             Børn:

 

       249.         i      Kjersten Lauridsdatter #121, født 4. december 1746 i Almtoft, Hørup sogn, død 17. december 1832 i Astrup, Hinge kirke.  Hun blev gift med Søren Jensen Oustrup #120, gift 6. november 1772 i Hinge kirke.

 

499.  Anne Jensdatter #1605.

        

         Bonde i Almtoft by, Hørup sogn, Viborg amt.

 

500.  Jens Jensen #1163.

        

         Boede i Knudstrup.

 

                             Børn:

 

       250.         i      Peder Jensen #229, født 27. marts 1735 i Thorning.  Han blev gift med Anne Christensdatter #230.

 

504.  Niels Lauridsen #1220, født 1690 i Tandskov - Serup sogn, død 23. februar 1750 i Serup.

        

         Bonde i Serup.

        

         Han blev gift med Kirsten Pedersdatter #1221, gift Før 1714 i ??.

 

                             Børn:

 

                      i      Mette Nielsdatter #1222, født Oktober 1714 i Serup, død 24. januar 1717 i Serup.

 

                      ii    Mette Nielsdatter #1223, født 11. juli 1716 i Serup, død 29. marts 1769 i Hinge.

 

                      iii   Erik Nielsen #1224, født 28. januar 1720 i Serup, død marts 1767 i Resdal-Serup.

 

                      iv    Johanne Nielsdatter #1225, født 30. marts 1723 i Serup, død 13. november 1805 i Serup.

 

       252.         v     Laurids Nielsen #226, født 1. juni 1725 i Serup, død 10. maj 1806 i Serup.  Han blev gift med Kirsten Christensdatter #227, gift før 1752.

 

                      vi    Anne Nielsdatter #1228, født 1715 i Serup, død juni 1773 i Serup.  Hun blev gift med Hans Rasmussen Overgård #1621, gift 1769 i Serup.

 

505.  Kirsten Pedersdatter #1221, født maj 1686 i Resdal, Serup sogn, død 21. november 1747 i Serup.

        

         146 Kirsten Pedersdatter i Serup. 10.1.1748, side 934.

         E: Niels Lauridsen. B: Peder 32, Erik 27, Laurids 22, Anne g.m. Jens Pedersen i Sinding, Mette g.m. Søren Rasmussen i Hinge, Johanne 24. FM: morbror Jens Pedersen i Resdal.

        

         .

 

510.  Peder Pedersen Handberg #1174, døbt 16. november 1727 i Viborg, død 21. maj 1756 i Holstebro.

        

         Peder var skomagersvend og bosatte sig i Holstebro. Johanne er født i Vindt mølle ved Viborg, hvor faderen var møller. Litteratur herom:

         Evald Tang Christensen (1880): Vindt mølle og dens ejere

         J.P.Handberg (1848): Slægten Handberg i Viborg.

         Christen Jensen - Hillerød: Familien fra Vindt mølle 1713 - 1913.

         Desværre varede ægteskabet ikke længe, så Johanne blev forældreløs som spæd.

        

         Han blev gift med Johanne Christensdatter #1175, gift 13. november 1755 i Viborg.

 

                             Børn:

 

       255.         i      Johanne Pedersdatter #1169, født 14. oktober 1756 i Viborg, døbt 15. oktober 1756 i Viborg, død 1. januar 1837 i Snabe, Almind sogn.  Hun blev gift med Thomas Pedersen #1168, gift 28. december 1779 i Rind sogn, Viborg amt.

 

511.  Johanne Christensdatter #1175, født 1724 i Vindt Mølle, Viborg Sdr. sogn, døbt 8. november 1724, død 15. oktober 1756 i Vindt Mølle, Viborg Sdr. sogn.

        

         Johanne kommer fra Vindt Mølle lige syd for Viborg, hvor hendes far var møller.

         Litteratur Evald Tang Christensen: "Vindt Mølle og dens ejere"

                           I.P.Handberg: "Slægten Handberg i Viborg".

 

Tip-6-oldeforældre

 

636.  Niels Poulsen #2157, født ca. 1611, begravet 29. december 1693 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.  Han blev gift med Karen Lausdatter Staxtrup #2158, gift september 1658 i Dragstrup kirke.

 

                             Børn:

 

       318.         i      Laust Nielsen Møller #2155, født 1660 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn, døbt 11. marts 1660 i Dragstrup sogn, begravet 17. oktober 1736 i Dragstrupgård, Dragstrup sogn.  Han blev gift med Kirsten Christensdatter #2156.

 

637.  Karen Lausdatter Staxtrup #2158.

 

736.  Rasmus Nielsen Klog #1638, født 1638 i Sjelle by og sogn, død Før 1711 i Sjelle by og sogn.

        

         Rasmus Nielsen Klog var landmand i Sjelle by og sogn. I mangel af kirkebog i denne periode, må man hente sine oplysninger andet sted fra. Således er der oplysninger i  Århus Købstads skifteprotokol nr 8, 1707-12 :

        

         a.

         10. salig Anne Jensdatter gm salig Rasmus Klog i Sjelle [mlm Århus og Silkeborg] hendes børn:

         Niels Rasmussen i Pannerup [ved Trige 10 km mod Randers]

         Jens Rasmussen i Sjelle

         Talt sammen til 2 broderlodder.

        

         b.

         Klog, Rasmus Nielsen (ca 1638 - før 1711)

         Gårdmand i Sjelle

        

         g.

         Århus Købstad

         Skifteuddrag

         Protokol 2

         1678-1686

         B 56 - 415

        

         195 Sidsel Mortensdatter i Århus. 26.6.1686, fol.664B.

         Enke efter Niels Mikkelsen i Geding. A:

         1) bror Jens Mortensen i Rode, død. 5B:

         a Mikkel Jensen Rode i Århus

         b datter g.m. Mikkel Lassen i Århus

         c datter g.m. Rasmus Klog i Sjelle      ( # 1639:Anne Jensdatter)

         d datter g.m. Jesper Olufsen i Borum

         e datter g.m. Christen Nielsen i Skørring

         2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sabro. 7B:

         a Peder Jensen i Sjelle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Mikkel Lassen i Århus

         b datter g.m. Peder Lassen i Århus

         c datter g.m. Anders Jensen i Århus

         d datter g.m. Jens Andersen i Tilst ved søn Jens Jensen

         e datter g.m. Jens Mikkelsen i Tilst

         f datter g.m. Mads Nielsen i Grundfør

         g Helle Jensdatter, enke efter Sejr Olufsen i Sjelle ved søn Jens Sejrsen

         3) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Højen. 5B:

         a Peder Jensen i Århus

         b Morten Jensen i Højen

         c Maren Jensdatter, enke efter Peder Møller i Snåstrup Mølle

         d Anne Jensdatter i Galten. FM: Frands Rasmussen sst.

         e Karen Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Galten

         4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Oluf Knudsen i Fløjstrup. 6B:

         a Søren Olufsen i Fløjstrup

         b Laurids Olufsen i Fløjstrup, (kaldes også Claus Olufsen)

         c Jens Olufsen i Århus, sømand

         d Anne Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Storenor

         e Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup

         f Maren Olufsdatter i Elmose

        

         Dette skifte er kilde til Anne Jensdatters aner og søskende. #1639.

        

         Han blev gift med Anne Hvas Jensdatter #1639.

 

                             Børn:

 

       368.         i      Niels Rasmussen Klog #1636, født 1668 i Sjelle by og sogn, død før marts 1721 i Pannerup, Trige sogn.  Han blev gift med Anne Klog #1637.

 

                      ii    Jens Rasmussen Klog #2054, født 1676 i Sjelle sogn, Århus Amt.

 

737.  Anne Hvas Jensdatter #1639, død 1707 - 11 i Sjelle by og sogn.

        

         Noter : Århus Købstads skifteprotokol nr 8, 1707-12

        

          salig Anne Jensdatter gm salig Rasmus Klog i Sjelle [mlm Århus og Silkeborg] hendes børn:

         Niels Rasmussen i Pannerup [ved Trige 10 km mod Randers]

         Jens Rasmussen i Sjelle

         Talt sammen til 2 broderlodder.

        

         Århus Købstad

         Skifteuddrag

         Protokol 2

         1678-1686

         B 56 - 415

        

         åØå195 Sidsel Mortensdatter i Århus. 26.6.1686, fol.664B.

         Enke efter Niels Mikkelsen i Geding. A:

         1) bror Jens Mortensen i Rode, død. 5B:

         a Mikkel Jensen Rode i Århus

         b datter g.m. Mikkel Lassen i Århus

         c datter g.m. Rasmus Klog i Sjelle

         d datter g.m. Jesper Olufsen i Borum

         e datter g.m. Christen Nielsen i Skørring

         2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sabro. 7B:

         a Peder Jensen i Sjelle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Mikkel Lassen i Århus

         b datter g.m. Peder Lassen i Århus

         c datter g.m. Anders Jensen i Århus

         d datter g.m. Jens Andersen i Tilst ved søn Jens Jensen

         e datter g.m. Jens Mikkelsen i Tilst

         f datter g.m. Mads Nielsen i Grundfør

         g Helle Jensdatter, enke efter Sejr Olufsen i Sjelle ved søn Jens Sejrsen

         3) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Højen. 5B:

         a Peder Jensen i Århus

         b Morten Jensen i Højen

         c Maren Jensdatter, enke efter Peder Møller i Snåstrup Mølle

         d Anne Jensdatter i Galten. FM: Frands Rasmussen sst.

         e Karen Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Galten

         4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Oluf Knudsen i Fløjstrup. 6B:

         a Søren Olufsen i Fløjstrup

         b Laurids Olufsen i Fløjstrup, (kaldes også Claus Olufsen)

         c Jens Olufsen i Århus, sømand

         d Anne Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Storenor

         e Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup

         f Maren Olufsdatter i Elmose.

 

760.  Søren Laursen #1264.

 

                             Børn:

 

       380.         i      Peder Sørensen #1262, født 19. februar 1693 i Todbjerg-Linå.  Han blev gift med Dorthe Thomasdatter #1263, gift Festo Joh. Bapt. 171 i Todbjerg.

 

776.  Johan Sørensen #1730, født ca. 1672, død 22. maj 1740 i Bregnhoed, Give.

        

         Overtog Bregnhoed af sin far.

        

         Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter #1736, gift før 1695.

        

         Han blev gift med (2) Else Christensdatter #1741, født 1699, død 27. marts 1744 i Breinhoed, Give.

 

                             Barn af Mette Sørensdatter:

 

                      i      Johanne Johansdatter #1737, født 1695.

 

                      ii    Kirsten Johansdatter #1738, født 1701.

 

                      iii   Søren Johansen #1739, født 1703, død 1708.

 

                      iv    Jens Johansen #1740, født 1706, død 1706.

 

       396.         v     Jørgen Johansen af Breinhoed #1727, født 27. november 1707 i Breinhoed, Give, død 14. september 1779 i Breinhoed, Give.  Han blev gift med Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, gift 30. juni 1739 i Give.

 

777.  Mette Sørensdatter #1736, født 1699, død 27. marts 1744 i  Give.

 

792.  Johan Sørensen #1730, født ca. 1672, død 22. maj 1740 i Bregnhoed, Give.  Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter #1736, gift før 1695.  Han blev gift med (2) Else Christensdatter #1741, født 1699, død 27. marts 1744 i Breinhoed, Give.

 

                             Barn af Mette Sørensdatter:

 

                      i      Johanne Johansdatter #1737, født 1695.

 

                      ii    Kirsten Johansdatter #1738, født 1701.

 

                      iii   Søren Johansen #1739, født 1703, død 1708.

 

                      iv    Jens Johansen #1740, født 1706, død 1706.

 

       396.         v     Jørgen Johansen af Breinhoed #1727, født 27. november 1707 i Breinhoed, Give, død 14. september 1779 i Breinhoed, Give.  Han blev gift med Ida Jensdatter af Smidstrup #1728, gift 30. juni 1739 i Give.

 

793.  Mette Sørensdatter #1736, født 1699, død 27. marts 1744 i  Give.

 

870.  Hans Bastian von Wowern #1144, født 1658 i Kristianstad i Sverige, død 17. maj 1719 i Helsingør, begravet 24. maj 1719 i Helsingør-Sct. Olai sogn.  Han blev gift med (1) Kirsten Margrethe Clausdatter #1145, gift 17. november 1686 i Helsingør-Sct. Olai sogn.  Han blev gift med (2) Magdalene Mathiesdatter #1146, gift 3. november 1697 i Helsingør - Sct. Olai sogn, død 1729.

 

                             Barn af Kirsten Margrethe Clausdatter:

 

       435.         i      Anna Hansdatter von Wowern #1141, født 8. oktober 1687 i Helsingør - Sct. Olaf, død 1741 i Nørre Herlev, begravet 17. maj 1741 i Nørre Herlev v. Frederiksborg.  Hun blev gift med Hans Madsen Rostock #1140, gift 1718 i Nørre Herlev.

 

871.  Kirsten Margrethe Clausdatter #1145, født 1664 i Helsingør, begravet 19. marts 1697 i Helsingør-Sct Olai.

 

876.  Hans Pedersen Schou #1147.  Han blev gift med Mathea Kjøge #1148.

 

                             Børn:

 

       438.         i      Johan Henrich Hansen Schow #1142, født 10. december 1701 i Ribe, død 1766 i Højby, Ods Herred, Holbær amt.  Han blev gift med Cathrine Reigelsen #1143, gift 15. november 1731 i København-Sct. Nikolaj kirke.

 

877.  Mathea Kjøge #1148.

 

912.  Niels Madsen Skaun #1123.

        

         Gårdmand i Vinkel.  Niels formodes at være født omkring 1680 i Vinkel.

         Han overtog i 1705 fæstet på gården matr.nr. 11 i Vinkel efter faderen

         Mads Laursen Skaun.

         I 1726 boede der også en Niels Christensen på gården; han var formodentlig

         gift med en datter af Niels Madsen Skaun.

         Fæstet overgård i 1731 til sønnen Laust Nielsen Skaun, hvorfor det antages,

         at Niels er død da eller kort tid derefter.

 

                             Børn:

 

       456.         i      Laust Nielsen Skaun #1122.

 

952.  Mads Bollesen #1178, født 1648, begravet 1. maj 1729 i Worre.

        

          Mads Bollesen overtager faderens fæstegård nr 1 i Vorde by

         .

 

                             Børn:

 

       476.         i      Jesper Madsen #1176, født 1695, død 12. januar 1761 i Vorde.  Han blev gift med (1) Gertrud Sørensdatter #1177, gift 23. juni 1717 i Skals.  Han blev gift med (2) Maren Christensdatter #1613.

 

960.  Johan Gallus Breuner #1217.

 

                             Børn:

 

       480.         i      Georg Wendel von Echtzel #141, født 1678 i Odenwald- Grevskabet Erpach.  Han blev gift med Fru #142, gift 1703.

 

972.  Peter Kriegbaum #178, født 12. marts 1648 i Hohenstein, Reichenbach, død 2. januar 1705 i Bernsheim, Gronau.  Han blev gift med Anna Barbara Muller #179.

 

                             Børn:

 

       486.         i      Johan Peter Kriegbaum #165, født 12. august 1679 i Starkenberg, Reichenbach, død 1745.  Han blev gift med Maria Dorothea Halgans #166, gift 15. januar 1704.

 

                      ii    johannes Kriegbaum #215, født 1677.

 

                      iii   Anna Barbara Kriegbaum #216, født 1678.

 

973.  Anna Barbara Muller #179, født 1651, død 1711 i Schønberg.

 

974.  Hermann Halgans #186.  Han blev gift med Anna Margaretha Schæfer #187, gift 28. november 1666.

 

                             Børn:

 

       487.         i      Maria Dorothea Halgans #166, født 20. juni 1683 i Elmshausen. Reicenbach, død 1726.  Hun blev gift med Johan Peter Kriegbaum #165, gift 15. januar 1704.

 

                      ii    Johannes Halgans #209, født 1667.

 

                      iii   Margaretha Halgans #210, født 1672.

 

                      iv    Mikael Halgans #211, født 1678.

 

                      v     Anna Susanna Halgans #212, født 1669.

 

                      vi    Hans Martin Halgans #213, født 1676.

 

                      vii  Barbara Halgans #214, født 1680.

 

975.  Anna Margaretha Schæfer #187, født 12. februar 1649 i Reichenbach.

 

1008.  Laurids Nielsen #1231, født 1661, død 10. december 1732 i Tandskov, Serup sogn.

          

           Laurids var bonde i Tandskov  i Serup sogn. Han gifter sig til gården.

          

           Han blev gift med Mette Rasmusdatter #1232.

 

                             Børn:

 

                      i      Rasmus Lauridtsen #1233, født 1687, død 1737.

 

       504.         ii    Niels Lauridsen #1220, født 1690 i Tandskov - Serup sogn, død 23. februar 1750 i Serup.  Han blev gift med Kirsten Pedersdatter #1221, gift Før 1714 i ??.

 

                      iii   Knud Lauridtsen #1234, født 1691 i Tandskov, Serup sogn, død 1740 i Serup sogn.

 

                      iv    Christen Lauridtsen #1235, født 1695 i Tandskov, Serup sogn, død 1771 i Serup.

 

                      v     Rasmus Lauridtsen #1237, født 1709 i Tandskov, Serup sogn, død 1733 i Serup.

 

                      vi    Else Lauridtsdatter #1236, død 1756 i Serup.

 

1009.  Mette Rasmusdatter #1232, født 1665 i Tandskov, Serup sogn, død 27. december 1732 i Serup.

 

1010.  Peder Jeppesen #1229.  Han blev gift med Johanne Jensdatter #1230.

 

                             Børn:

 

       505.         i      Kirsten Pedersdatter #1221, født maj 1686 i Resdal, Serup sogn, død 21. november 1747 i Serup.  Hun blev gift med Niels Lauridsen #1220, gift Før 1714 i ??.

 

1011.  Johanne Jensdatter #1230.

 

1020.  Peder Sørensen Handberg #1248, født 4. marts 1687 i Viborg, død 3. januar 1757 i Viborg.  Han blev gift med Anne Johansdatter #1249, gift 27. december 1713 i Viborg - Gråbrødre sogn.

 

                             Børn:

 

       510.         i      Peder Pedersen Handberg #1174, døbt 16. november 1727 i Viborg, død 21. maj 1756 i Holstebro.  Han blev gift med Johanne Christensdatter #1175, gift 13. november 1755 i Viborg.

 

1021.  Anne Johansdatter #1249.

 

1022.  Christen Jensen #1239, født 1690 i Bredsgård, Ravnstrup sogn, død 28. december 1764 i Viborg, Sødre sogn.

          

           I bogen

           FAMILIEN

           fra VINDT MØLLE

           1713 - 1913

           Christen Jensen

           Bredsgaard, Ravnstrup Sogn, fæstede Vindt Mølle 17. juli 1713.

           Født 1690, død 28.December 1764, gift 1712 med Kirsten Frederiksdatter Thaamesen

          

           VINDTH MØLLE som over 200 Aar har været beboet af den samme Familie, Søn efter Fader i lige Linie, ligger ca. 4 Km. syd for Viborg. Evald Tang Kristensen skrev 1888 i sin lille Bog "Vindt Mølle og dens Ejere", at Møllen formentlig blev anlagt for Byens Regning ifølge Frederik 3's Bevilling fra Københavns Slot 1529, hvori han tillader, at da Borgerne have stor Plage med Maling, saa "at de ikke kunde fange malet Mel og Malt, maatte de paa Byens Grund bygge så mange Møller som fornødent". Men omkring 1664 maa Byen have solgt Møllen til Private, vistnok for 8 Rigsdaler. I de følgende 50 Aar har den været paa flere forskellige Hænder. Først da Christen Jensen 1713 fæstede den, kom den i roligere Tider. Fæstebrevet, som endnu delvis er bevaret, lyder:

           "Kiendes jeg Underskrevne Peitter Hasse, Borger og Indvaanere udi Wiborg, at have sted og fæst til Christen Jenssøn barneføed i Bredsgaard Een min tilhørende gaard beliggende paa Wiborg grund uden st,. Michels port og Kaldes Wenth mølle, hvilken bemeldte min Gaard hand skal have og beboe hans lifs tiid, hvorimod hand betaler aarlig til Afgifte hver Voldborg dag 40 Sletted, siger fyrgetive Sletted. og holde Gaarden ved goed lige og hævd, saa ingen Reparation derpaa kand settes. Saa og aufligen at gjøde og Drive forsvarlig i rette tiid, Kratten, som derved ligger, maa hand intet fratage uden miin Villie og Minde. Og om saa var, hand Een gang derfra vilde Skilles, haver hand at levere dend Besætning, som loven tilholder lige ved andre Bøndergaarde, Og imidlertid være sin Husbond Hørrig og Lydig, og for ..... Kongl. May, Lov og Forordning. Da ..... d. 17. Julii 1713.

           Ald dend tilliggende, som hans formand har haft ....

           P.S. Alle Kong. Skatter, som enten er el.... betaler Christen Jenssen, Datum ...."

           Dette Fæstebrev fornyedes 1725 og samtidig med at der lagdes 10 Sldl.paa det aarlige Landgilde, indskærpedes et og andet, som ikke førhen var taget med: "Dæmningen skal han holde forsvarlig vedlige, og maa nøje opvagte, at den ikke udbryder". "Saafremt at enten en Axel eller en Sten skulle behøves, skal jeg komme ham dermed til Hjælp". "Mit Huses Maling, saa meget jeg udsender til ham at male, har han uden Told og Betaling at male".

           Da Pejter Hasse døde 1731, er Gaarden rimeligvis gaaet over til Oluf Erichsen, men det havde ingen indflydelse paa Fæstet.

           Den 26. April 1765 fæstede Commerceraad og Køh- og Handelsmand i Viborg, Georg Elling til Pejter Christensen, barnefødt paa Viborg Grund, den ham tilhørende Vindt Mølle, som hans fader Christen Jensen, der nu ved Døden var afgangen, forhen havde beboet og lovlig i Fæste sin Livstid havde haft. Han skulle tiltræde 1. Maj 1765 og svare i aarlig Landgilde 26 Rdl. 1 M

           1768 købte Søren Lauritzen Haaslund, Køb- og Handelsmand i Viborg, Vindt Mølle ved offentlig Auktion for 500 Rdl.

           5. Decb. 1776 sælger Søren Haaslund Møllen til Fæsteren Pejter Christensen for 590 Rdl. Skødet udstedet 7. Maj 1777 af Enken Kierstine Friisenberg.

           Christen Jensen blev Stamfader til en talrig vidt forgrenet Slægt.

          

           Han blev gift med Kirsten Nielsdatter #1240, gift 31. august i Viborg, Søndre sogn.

 

                             Børn:

 

       511.         i      Johanne Christensdatter #1175, født 1724 i Vindt Mølle, Viborg Sdr. sogn, døbt 8. november 1724, død 15. oktober 1756 i Vindt Mølle, Viborg Sdr. sogn.  Hun blev gift med Peder Pedersen Handberg #1174, gift 13. november 1755 i Viborg.

 

                      ii    Jens Christensen #1243.

 

                      iii   Marie Kathrine Christensdatter #1244, født 10. april 1838 i Frederiks.

 

                      iv    Birgitte Christensdatter #1245.

 

                      v     Anne Christensdattter #1246.

 

                      vi    Pejter Christensen #1247.

 

1023.  Kirsten Nielsdatter #1240, død 12. marts 1771 i Viborg , Søndre sogn.

 

Tip-7-oldeforældre

 

1472.  Niels Klog #1640, født 1665, død 26 september 1777.

          

           Sikkert gårdmand i Sjelle by og sogn, Framlev Herred, Århus Amt.

 

                             Børn:

 

       736.         i      Rasmus Nielsen Klog #1638, født 1638 i Sjelle by og sogn, død Før 1711 i Sjelle by og sogn.  Han blev gift med Anne Hvas Jensdatter #1639.

 

                      ii    Sidsel Nielsdatter #2295.

 

1474.  Jens Mortensen Hvas #1641, født Ca. 1600, død Før 1660 i Skørring sogn.

          

            Jens Mortensen Hvas var kronbonde i Rode gård i Skørring sogn, altså er han fæster på kongeligt gods. Hans børns navne fremgår af nedenstående skifte fra Århus Købstad:

          

           Skifteuddrag

           Protokol 2

           1678-1686

           B 56 - 415

          

            195 Sidsel Mortensdatter i Århus. 26.6.1686, fol.664B.

           Enke efter Niels Mikkelsen i Geding. A:

           1) bror Jens Mortensen i Rode, død. 5B:

           a Mikkel Jensen Rode i Århus

           b datter g.m. Mikkel Lassen i Århus

           c datter g.m. Rasmus Klog i Sjelle

           d datter g.m. Jesper Olufsen i Borum

           e datter g.m. Christen Nielsen i Skørring

           2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sabro. 7B:

           a Peder Jensen i Sjelle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Mikkel Lassen i Århus

           b datter g.m. Peder Lassen i Århus

           c datter g.m. Anders Jensen i Århus

           d datter g.m. Jens Andersen i Tilst ved søn Jens Jensen

           e datter g.m. Jens Mikkelsen i Tilst

           f datter g.m. Mads Nielsen i Grundfør

           g Helle Jensdatter, enke efter Sejr Olufsen i Sjelle ved søn Jens Sejrsen

           3) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Højen. 5B:

           a Peder Jensen i Århus

           b Morten Jensen i Højen

           c Maren Jensdatter, enke efter Peder Møller i Snåstrup Mølle

           d Anne Jensdatter i Galten. FM: Frands Rasmussen sst.

           e Karen Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Galten

           4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Oluf Knudsen i Fløjstrup. 6B:

           a Søren Olufsen i Fløjstrup

           b Laurids Olufsen i Fløjstrup, (kaldes også Claus Olufsen)

           c Jens Olufsen i Århus, sømand

           d Anne Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Storenor

           e Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup

           f Maren Olufsdatter i Elmose.

          

           Han blev gift med Helle Michelsdatter Fog #2030.

 

                             Børn:

 

       737.         i      Anne Hvas Jensdatter #1639, død 1707 - 11 i Sjelle by og sogn.  Hun blev gift med Rasmus Nielsen Klog #1638.

 

                      ii    Mikkel Jensen Rode #1642.

 

                      iii   Sidsel Jensdatter #2027.

                            

                             381 Sidsel Nielsdatter i Trige. 10.7.1778, fol.184.

                             E: Christen Rasmussen. A:

                             1) bror Rasmus Nielsen, død. 7B:

                             a Offer Rasmussen 34 i Trige

                             b Anne Rasmusdatter, død. 1 barn

                             c Mikkel Rasmussen 27 i Brabrand

                             d Niels Rasmussen 25, tjener i Brabrand

                             e Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Grundfør

                             f Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Trige

                             g Maren Rasmusdatter 15, tjener i København

                             2) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Jensen i Trige, begge døde. 3B:

                             a Niels Pedersen 33, tjener i Ølsted

                             b Mette Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Trige

                             c Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Sørensen i Trige

                             3) søster Anne Nielsdatter, var g.m. Peder Henriksen, begge døde. 2B:

                             a Jørgen Pedersen 40 i Elsted

                             b Hans Pedersen 36 i Spørring

                             4) søster Johanne Nielsdatter, gift i København

                             5) halvbror Niels Nielsen 60 i Tinning.

                            

                             .

 

                      iv    Maren Jensdatter Hvas #2028.

 

                      v     Kirsten Jensdatter Hvas #2029.

 

1475.  Helle Michelsdatter Fog #2030, født ca. 1600.

 

1552.  Søren Jensen #1742.

          

           Var gårdmand på Gården Bregnhoed.

          

           Han blev gift med Kirsten Pedersdatter #1743.

 

                             Børn:

 

       792.         i      Johan Sørensen #1730, født ca. 1672, død 22. maj 1740 i Bregnhoed, Give.  Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter #1736, gift før 1695.  Han blev gift med (2) Else Christensdatter #1741.

 

1553.  Kirsten Pedersdatter #1743.

 

1554.  Søren Jensen Degn #1744.  Han blev gift med Johanne Lauridsdatter #1745.

 

                             Børn:

 

       793.         i      Mette Sørensdatter #1736, født 1699, død 27. marts 1744 i  Give.  Hun blev gift med Johan Sørensen #1730, gift før 1695.

 

1555.  Johanne Lauridsdatter #1745.

 

1584.  Søren Jensen #1742.  Han blev gift med Kirsten Pedersdatter #1743.

 

                             Børn:

 

       792.         i      Johan Sørensen #1730, født ca. 1672, død 22. maj 1740 i Bregnhoed, Give.  Han blev gift med (1) Mette Sørensdatter #1736, gift før 1695.  Han blev gift med (2) Else Christensdatter #1741.

 

1585.  Kirsten Pedersdatter #1743.

 

1586.  Søren Jensen Degn #1744.  Han blev gift med Johanne Lauridsdatter #1745.

 

                             Børn:

 

       793.         i      Mette Sørensdatter #1736, født 1699, død 27. marts 1744 i  Give.  Hun blev gift med Johan Sørensen #1730, gift før 1695.

 

1587.  Johanne Lauridsdatter #1745.

 

1740.  Sebastian Johansen von Wowern #1149, født ca. 1618 i Kristiansstad-Sverige, begravet 31. januar 1678 i Kristiansstad -Sverige.  Han blev gift med Anna Jørgensdatter #1150, gift 1646 i Kristiansstad- Sverige.

 

                             Børn:

 

       870.         i      Hans Bastian von Wowern #1144, født 1658 i Kristianstad i Sverige, død 17. maj 1719 i Helsingør, begravet 24. maj 1719 i Helsingør-Sct. Olai sogn.  Han blev gift med (1) Kirsten Margrethe Clausdatter #1145, gift 17. november 1686 i Helsingør-Sct. Olai sogn.  Han blev gift med (2) Magdalene Mathiesdatter #1146, gift 3. november 1697 i Helsingør - Sct. Olai sogn.

 

1741.  Anna Jørgensdatter #1150, født 1625, begravet 9. juni 1675 i Kristiansstad-Sverige.

 

1824.  Mads Lauritzen Skaun #1124.

          

           Gårdmand i Vinkel. Mads formodes at være født omkring 1650 i Vinkel.

           Han nævnes i matriklen fra 1688 som 2. fæster af gården matr.nr. 11 i

           Vinkel. Den var indtil 1688 fæstet af faderen Laurits Madsen Skaun. Gårdens

           hartkorn var 2 tdr. 6 skp. 2 fjdk. 1 alb. efter ny matrikulering i 1681.

           Fæstet overgår i 1705 til sønnen Niels Madsen Skaun, hvorfor det antages,

           at Mads er død da eller lidt senere.

 

                             Børn:

 

       912.         i      Niels Madsen Skaun #1123.

 

1904.  Bolle Nielsen #1593, født 1620.

          

            Mads Bollesen overtager faderens fæstegård nr 1 i Vorde by. Bolle Nielsen er vist i Matr. 1688 som fæster af gård nr 1 i Vorde med hartkorn 4.6.2.2. Gården ejes af Hr Jens Jylbye.

           Sønnen Mads overtager fæstet af gården.

          

           Han blev gift med Maren Bollesdatter #1594.

 

                             Børn:

 

       952.         i      Mads Bollesen #1178, født 1648, begravet 1. maj 1729 i Worre.

 

                      ii    Niels Bollesen #2299, født 1662, begravet 1725 i Vorde.

 

1905.  Maren Bollesdatter #1594, født 1634, død 1718.

 

1944.  Martin Kriegbaum #180, født 4. maj 1606 i Hohenstein, Reichenbach, død 1675.  Han blev gift med Ursula #181, gift 1633.

 

                             Børn:

 

       972.         i      Peter Kriegbaum #178, født 12. marts 1648 i Hohenstein, Reichenbach, død 2. januar 1705 i Bernsheim, Gronau.  Han blev gift med Anna Barbara Muller #179.

 

                      ii    Catharina Kriegbaum #205, født 1634.

 

                      iii   Anna Kriegbaum #206, født 1646.

 

                      iv    Margaretha Kriegbaum #207, født 1638.

 

                      v     En dødfødt søn #208, født 1652.

 

1945.  Ursula #181.

 

1946.  Hans Muller #1622.

 

                             Børn:

 

       973.         i      Anna Barbara Muller #179, født 1651, død 1711 i Schønberg.  Hun blev gift med Peter Kriegbaum #178.

 

1948.  Samuel Halgans #188.

 

                             Børn:

 

       974.         i      Hermann Halgans #186.  Han blev gift med Anna Margaretha Schæfer #187, gift 28. november 1666.

 

1950.  Wendel Schæfer #189, født 1620, død 22. juli 1705 i Elmhausen, Reichenbach.  Han blev gift med Salone #190.

 

                             Børn:

 

       975.         i      Anna Margaretha Schæfer #187, født 12. februar 1649 i Reichenbach.  Hun blev gift med Hermann Halgans #186, gift 28. november 1666.

 

                      ii    Johannes Schæfer #200, født 1646.

 

                      iii   Hans Martin Schæfer #201, født 1653.

 

                      iv    Hans Peder Schæfer #202, født 1658.

 

                      v     Christian Schæfer #203, født 1651.

 

                      vi    Johan Jacob Schæfer #204, født 1655.

 

1951.  Salone #190.

 

2040.  Søren Jensen Handberg #1250.  Han blev gift med Bodil Pedersdatter #1251.

 

                             Børn:

 

       1020.       i      Peder Sørensen Handberg #1248, født 4. marts 1687 i Viborg, død 3. januar 1757 i Viborg.  Han blev gift med Anne Johansdatter #1249, gift 27. december 1713 i Viborg - Gråbrødre sogn.

 

2041.  Bodil Pedersdatter #1251.

 

2046.  Niels Poulsen #1241.

          

           Var møller i Windt Mølle ved Viborg.

          

           Han blev gift med ? #1242.

 

                             Børn:

 

       1023.       i      Kirsten Nielsdatter #1240, død 12. marts 1771 i Viborg , Søndre sogn.  Hun blev gift med Christen Jensen #1239, gift 31. august i Viborg, Søndre sogn.

 

2047.  ? #1242.

 

Tip-8-oldeforældre

 

2948.  Morten Jensen Hvas #2033.

          

           Noter : Århus Købstad

           Skifteuddrag

           Protokol 2

           1678-1686

           B 56 - 415

          

           195 Sidsel Mortensdatter i Århus. 26.6.1686, fol.664B.

           Enke efter Niels Mikkelsen i Geding. A:

           1) bror Jens Mortensen i Rode, død. 5B:

           a Mikkel Jensen Rode i Århus

           b datter g.m. Mikkel Lassen i Århus

           c datter g.m. Rasmus Klog i Sjelle

           d datter g.m. Jesper Olufsen i Borum

           e datter g.m. Christen Nielsen i Skørring

           2) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sabro. 7B:

           a Peder Jensen i Sjelle, død. B: (Navne angives ikke). FM: Mikkel Lassen i Århus

           b datter g.m. Peder Lassen i Århus

           c datter g.m. Anders Jensen i Århus

           d datter g.m. Jens Andersen i Tilst ved søn Jens Jensen

           e datter g.m. Jens Mikkelsen i Tilst

           f datter g.m. Mads Nielsen i Grundfør

           g Helle Jensdatter, enke efter Sejr Olufsen i Sjelle ved søn Jens Sejrsen

           3) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Højen. 5B:

           a Peder Jensen i Århus

           b Morten Jensen i Højen

           c Maren Jensdatter, enke efter Peder Møller i Snåstrup Mølle

           d Anne Jensdatter i Galten. FM: Frands Rasmussen sst.

           e Karen Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Galten

           4) halvsøster Kirsten Sørensdatter, enke efter Oluf Knudsen i Fløjstrup. 6B:

           a Søren Olufsen i Fløjstrup

           b Laurids Olufsen i Fløjstrup, (kaldes også Claus Olufsen)

           c Jens Olufsen i Århus, sømand

           d Anne Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Storenor

           e Kirsten Olufsdatter i Fløjstrup

           f Maren Olufsdatter i Elmose.

          

           Han blev gift med Anne Sørensdatter #2034.

 

                             Børn:

 

       1474.       i      Jens Mortensen Hvas #1641, født Ca. 1600, død Før 1660 i Skørring sogn.  Han blev gift med Helle Michelsdatter Fog #2030.

 

                      ii    Sidsel Mortensdatter #2035.

 

                      iii   Maren Mortensdatter #2036.

 

                      iv    Anne Mortensdatter #2037.

 

2949.  Anne Sørensdatter #2034.

 

2950.  Michel Pedersen Fogh #2031, født omk. 1570, død 7. marts 1632 i Mårslet sogn, Århus amt.

          

           Michel Pedersen Fogh var gårdmand i Testrup og sandemand i Ning herred, det vil sige en mand der i alvorlige retssager, orienterer Kongen om sine synspunkter i den pågældende sag.

          

           Peder Mikkelsen Fogh f. CA. 1606. Børn:

          

           Helle Michelsdatter Fogh g. Jens Mortensen Hvas, stilling Ejer af Rodegård. Jens: Skørring sg., Framlev h. Jens Mikkelsen Fogh. Var udenlands 1642.

           Maren Mikkelsdatter Fogh g. Mikkel Mogensen. Mikkel: Bosat i Fløjstrup.

           Ingeborg Mikkelsdatter Fogh g. Rasmus Mikkelsen. Rasmus: Bosat i Ajstrup.

           Rasmus Mikkelsen. Bosat i Ajstrup.

           Anne Mikkelsdatter Fogh.

           .

          

           Han blev gift med Sidsel Jensdatter #2032, gift 1605.

 

                             Børn:

 

       1475.       i      Helle Michelsdatter Fog #2030, født ca. 1600.  Hun blev gift med Jens Mortensen Hvas #1641.

 

                      ii    Peder Michelsen Fog #2038, født ca. 1606.

 

                      iii   Jens Mikkelsen Fog #2039.

 

                      iv    Maren Mikkelsdatter Fogh #2040.

 

                      v     Ingeborg Mikkelsdatter Fogh #2041.

 

                      vi    Rasmus Mikkelsen #2042.

 

                      vii  Anne Mikkelsdatter Fogh #2043.

 

2951.  Sidsel Jensdatter #2032.

 

3648.  Lauritz Madsen Skaun #1125.

          

           Fæstebonde i Vinkel omk. 1661.  Mads formodes at være født omkring 1650 i Vinkel.

           Han nævnes i matriklen fra 1688 som 2. fæster af gården matr.nr. 11 i

           Vinkel. Den var indtil 1688 fæstet af faderen Laurits Madsen Skaun. Gårdens

           hartkorn var 2 tdr. 6 skp. 2 fjdk. 1 alb. efter ny matrikulering i 1681.

           Fæstet overgår i 1705 til sønnen Niels Madsen Skaun, hvorfor det antages,

           at Mads er død da eller lidt senere.

 

                             Børn:

 

       1824.       i      Mads Lauritzen Skaun #1124.

 

3808.  Niels Jensen Foged #1619, født 1580.

 

                             Børn:

 

       1904.       i      Bolle Nielsen #1593, født 1620.  Han blev gift med Maren Bollesdatter #1594.

 

                      ii    Christen Nielsen #1620.

 

3888.  Hans Kriegbaum #182, født 1570, død 1630.  Han blev gift med Elisabeth Ryhl #183, gift 1606.

 

                             Børn:

 

       1944.       i      Martin Kriegbaum #180, født 4. maj 1606 i Hohenstein, Reichenbach, død 1675.  Han blev gift med Ursula #181, gift 1633.

 

                      ii    Magdalena Kriegbaum #191, født 18. februar 1593.

 

                      iii   Kilian Kriegbaum #192, født 27. april 1597.

 

                      iv    Margaretha Kriegbaum #193, født 14.februar 1602.

 

                      v     Barbara Kriegbaum #194, født 19. januar 1595.

 

                      vi    Hans Kriegbaum #195, født 25. marts 1599.

 

                      vii  Hans Kriegbaum #196, født 22 januar 1604.

 

                      viii Eva Kriegbaum #197, født 7. maj 1609.

 

                      ix    Christine Kriegbaum #198, født 1. marts 1612.

 

                      x     Anna Kriegbaum #199, født 29 september 1616.

 

3889.  Elisabeth Ryhl #183, født i Scharbach, Odenwald.

 

Tip-9-oldeforældre

 

5896.  Jens Sørensen Hvas #2052.  Han blev gift med Maren Nielsdatter #2053.

 

                             Børn:

 

       2948.       i      Morten Jensen Hvas #2033.  Han blev gift med Anne Sørensdatter #2034.

 

5897.  Maren Nielsdatter #2053.

 

5900.  Peder Nielsen Fogh #2044, født ca. 1531 i Borum sogn, Framlev Herred, død 7. april 1614 i Farre, Sporup sogn, Gjern, Skanderborg amt.

          

           Peder Nielsen Fog er gårdmand i Farre-Sporup-Gjern.

          

           Han blev gift med Maren Nielsdatter Leth #2045.

 

                             Børn:

 

       2950.       i      Michel Pedersen Fogh #2031, født omk. 1570, død 7. marts 1632 i Mårslet sogn, Århus amt.  Han blev gift med Sidsel Jensdatter #2032, gift 1605.

 

                      ii    Maren Pedersdatter Fogh #2046.

 

                      iii   Bodil Pedersdatter Fogh #2047.

 

                      iv    Ingeborg Pedersdatter Fogh #2048.

 

                      v     Niels Nielsen Fogh #2049.

 

                      vi    Fritz Pedersen Fogh #2050.

 

                      vii  Anne Jensdatter Fogh #2051.

 

5901.  Maren Nielsdatter Leth #2045, født ca. 1539 i Søndergård (Lyngbygård), Borum sogn, død 7. april 1614 i Farre, Sporup sogn, Gjern herred.

 

5902.  Jens Ibsen #2057.

          

           Jens Ibsen var herredsfoged på Ravnholt i Tiset sogn, Ning Herred, Århus amt.

          

           Han blev gift med Helle Rasmusdatter #2058.

 

                             Børn:

 

       2951.       i      Sidsel Jensdatter #2032.  Hun blev gift med Michel Pedersen Fogh #2031, gift 1605.

 

5903.  Helle Rasmusdatter #2058.

 

7776.  Jacob Kriegbaum #184, født i Hohenstein, Reichenbach.

 

                             Børn:

 

       3888.       i      Hans Kriegbaum #182, født 1570, død 1630.  Han blev gift med Elisabeth Ryhl #183, gift 1606.

 

7778.  Valentin Ryhl #185.

          

           Kommer fra Scarbach i Odenwald.

 

                             Børn:

 

       3889.       i      Elisabeth Ryhl #183, født i Scharbach, Odenwald.  Hun blev gift med Hans Kriegbaum #182, gift 1606.

 

Tip-10-oldeforældre

 

11800.  Niels Fog #2055.  Han blev gift med NN Michelsdatter Kanne #2056.

 

                             Børn:

 

       5900.       i      Peder Nielsen Fogh #2044, født ca. 1531 i Borum sogn, Framlev Herred, død 7. april 1614 i Farre, Sporup sogn, Gjern, Skanderborg amt.  Han blev gift med Maren Nielsdatter Leth #2045.

 

11801.  NN Michelsdatter Kanne #2056, født før 1510 i Hvilsted, Hads herred, død efter 1532 i Århus.