Spøttrup lokalhistorisk Forenings udflugt til Livø 2008

Vi venter på Stenøre i Branden

Livø tap.

Forsamlingshuset. Her var det film, dilettant, gudstjenester for patienterne (gutterne).

Pavillion 2 også kaldet tyskerbarakken, idet den oprindeligt var bygget til tyske teglværksarbejde.

Centralkøkkenet bygget 1918. Økonomibygning 2.

Gartner og forvalterboligen. Fra tagvinduerne kunne man følge livet på havnen.

Cellen hvor gutterne kunne isoleres når de var til fare for sig selv og andre. Var oprindelig smedie, men blev ombygget til vaskeri og strygestue.

Fårestalden, der nedbrændte et par gange. Ilden var påsat af gutterne.

Avlsgården og inspektørbolig. Oprindelig havde Livø 2 gårde, Nordgård og Søndergård

Inspektørboligen.

Administrationskontor ved inspektørbolig.

Der ventes på Stenøre med næste hold.

 Spøttrup lokalhistorisk Arkiv og forening på udflugt til Livø d. 6. august 2008. Fotograf Knud Mouritsen. Deltagerantal: 2 hold a 50. Turen gik fra Branden syd om Livø tap til Livø. En smuk og vellykket tur.