Fotos fra Livø 1913-1960

Familiebesøg hos plejer Jens Jensen af Kresten Svenningsen, Århus

Jens Jensen

Jens Jensen var først ansat på Dalstrup ved Granå. Her blev han slået ned med en spade og fik åbent kraniebrud, men kom sig. Omk. 1910.

Personalet på Dalstrup 1911

Yderst til højre Dorthea Hald på Viborg Sindsygehospital omk. 1910.

Livø by før staten overtog den i 1911. Bemærk teglværket

Professor Keller med frue.

Professor Keller på inspektion 1912.

Professor Keller

Tyskerstalden bygget 1874, var hestestald for teglværkets heste, men blev ombygget til Pavillion 1.

Skovhuset - "Slottet" er bygget 1857 som bopæl for øens ejer Schrøder. Blev vægterbolig på grund af sin afsides beliggenhed.

Tyskehuset bygget 1874 som bolig for de tyske teglværksarbejdere. Blev ombygget til pavillion 2 med høkerforretning.

Indvendig i Pavillion 2.

Dorthea og Jens Jensen med pigerne f.v. Karen Jensen og Kaja Jensen omk. 1925.

I Haven: fr.v. Karen Jensen, Dorthea Jensen med Kaja om. 1919.

Familiebesøg hos Jens Jensen af familien Svenningsen.

Svanedammen med ishuset i baggrunden.

Skipperhuset bygget 1874. Var også vagthus.

Pavillion 3. Opført 1914.

Skolen opført 1916 og udviddet 1929. På loftet boede skræderen, der blev myrdet af en af gutterne.

Børnehaven. Børnene var under opsyn døgnet rundt, af hensyn til de mange sædelighedsforbrydere der var indsat. Pigerne måtte f. eks ikke slå kolbøtter.

Lærer frøken Pedersen med eleverne Hagstup, Leo Vilsø og Harry Sørensen.

Forsamlingshuset opført 1920: Biograf, gymnastiksal, festlokale, teater m.m. Havde stumfilmsanlæg fra 1923 - 1940, hvor man fik tonefilmsanlæg.

Centralkøkkenet bygget 1918. Havde vaskeri med bad. Fik elektrisk lys i 1923.

Byen set fra nord omk. 1912: 1. Vaskeri og strygestue, 2. Cellen, 3. Centralkøkken med kraftcentral, 4. Gartnerbolig, 5. Pav. 2, 6. Pav. 3, 7. Pav. 4.

Byen set fra syd 1912: 1. Tyskerstalden - pav. 1 2. t.h. Pav. 4, 3. Pav. 3, 4. Pav. 2.

Svanedammen.

Inspetør Viggo Jensen foran inspektørboligen.

Personale 1915.

Personale 1930.

Spisestue for de ansatte lå i Centralkøkkenet. Her spiste gæsterne også.

Avlsgården.

På avlsgården fik gutterne en uddannelse så de kunne udsendes som tjenestekarle på diverse gårde på fastlandet.

"Dyrehaven" var gartnerens domæne.

Fru Ormstrup med 2 skræderlærlinge. Gutterne fik så vidt muligt en uddannelse på øen.

Gedsø med damer foran vaskeriet

Vinteren 1941: Livø havn.

Fra v. 1. Dorthea Jensen 2 og 3 gæster. 4. Jens Jensen, 4. gæst. Snapsen var et værn mod ø kuller.

Andersen i Skipperhuset med sønnen Henry.

Selskab 1930.

Friluftteatret "Inspektøren" hvor såvel personale som gutter medvirkede.

Middagspause med kortspil. Rytme for gutterne året rundt: 8 timers arbejde, 7 timers frihed og 9 timers søvn.

Udflut for personalet.

Fru Dammad ved svanedammen.

Min bedstefar Jens Jensen blev ansat på Livø 1913, hvor han startede som nattevægter med bopæl i Slottet, der lå uforstyrret oppe i skoven. Året efter bliver han og bedstemor Dorthea Hald ansat som plejemor og far samt høker på pavillion 2 også kaldet "Tyskerbarakken". Her boede de til 1939, hvor Jens Jensen døde og Dorthea Jensen flyttede til Feldborg ved Haderup. Min onkel og Moster arbejdede fortsat på øen, hvorfor Livø blev vores ferieø og kontrast til brunkullene.